bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Program studiów

powrót

PODZIAŁ ZAJĘĆ NA SEMESTRY
Jednolite studia magisterskie

Profil praktyczny

KIERUNEK: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Łączna liczba godzin 1789 + 240 godz. praktyk

Liczba punktów ECTS : 300

 

Rok I semestr 1

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. Zoc 3 Wybrane zagadnienia z filozofii
2. E 3 Wprowadzenie do socjologii
3. Zoc 2 BHP
4. E 4 Historia wychowania
5. E 4 Wprowadzenie do psycholgii
6. Zoc 3 Informatyka
7. Zoc 5 Język obcy
8. E 6 Podstawy dydaktyki ogólnej
9. Zoc   Wychowanie fizyczne

Rok I  semestr 2

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 5 Pedagogika ogólna
2. E 4 Socjologia wychowania
3. E 4 Pedagogika społeczna i opiekuńcza
4. Zoc 6 Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
5. Zoc 3 Edukacja zdrowotna
6. Zoc 3 Etyka zawodu nauczyciela
7. E 5 Język obcy
8.     Wychowanie fizyczne

 

Rok II semestr 3

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. Zoc 3 Pedagogika pracy i podstawy doradztwa zawodowego z metodyką
2. E 7 Metodologia badań naukowych
3. E 7 Matematyka
4. E 3 Teoretyczne podstawy wychowania i opieki
5. Zoc 3 Prawo oświatowe, organizacja i zarządzanie w szkole
6. Zoc 2 Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego
7. Zoc 5 Język obcy
8.     Wychowanie fizyczne

Rok II semestr 4

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 4 Funkcjonowanie przedszkola i szkoły w środowisku
2. Zoc 7 Język polski
3. E 3 Muzyka
4. E 4 Współczesne kierunki pedagogiczne
5. Zoc 7 Metodyka edukacji matematycznej
6. E 5 Język obcy
7.     Wychowanie fizyczne


Rok III semestr 5

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 7 Metodyka edukacji polonistycznej
2. Zoc 4 Podstawy prawa pracy i ochrona własności intelektualnej
3. E 4 Edukacja społeczno - przyrodnicza
4. E 7 Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka
5. Zoc 4 Logopedia
6.   4 Antropologia kulturowa

Rok III semestr 6

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E   Strategie zintegrowanej edukacji dziecka
2. Zoc   Warsztaty rozwijające umiejętności nauczycielskie: trening umiejętności interpersonalnych
3. Zoc   Warsztaty rozwijające umiejętności nauczycielskie: warsztat zabawy
4. E   Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii
5. Zoc   Plastyka
6. Zoc    Technika

Rok IV semestr 7

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 8 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
2. E 6 Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego dzieci
3. Zoc 5 Metodyka edukacji plastycznej
4. E 6 Dziecko lub uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i klasach I -III szkoły podstawowej
5. Zoc 5 Metodologia badań naukowych - seminarium magisterskie

Rok IV semestr 8

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. Zoc 8 Podstawy psychologii dla nauczycieli
2. E Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
3. E Wspomaganie rozwoju myślenia matematycznego
4. Zoc  4 Seminarium magisterskie
5. Zoc Metodyka nauczania języka obcego

Rok V semestr 9

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E   Wspieranie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym
2. Zoc   Metodyka edukacji zdrowotnej
3. Zoc   Metodyka wychowania fizycznego
4. E   Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się technologią informacyjno - komunikacyjną
5. Zoc   Metodyka edukacji muzycznej
6. Zoc   Seminarium magisterskie

Rok V semestr 10

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 9 Wspomaganie rozwoju dziecka
2. E 6 Metodyka Edukacji społeczno - przyrodniczej
3. Zoc 3 Metodyka edukacji technicznej
4. E 4 Kultura języka 
5. Zoc 3 Emisja głosu
6. Zoc 5 Seminarium magisterskie
drukuj do góry