bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Program studiów

powrót

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
KIERUNEK: Filologia
SPECJALNOŚĆ: Filologia germańska

Łączna liczba godzin -  2180 - studia stacjonarne
Łączna liczba godzin - 1269 - studia niestacjonarne


I ROK, 1 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 2 BHP
2 Zoc 2 Technologie informacyjne
3 Zoc 3 Antropologia kulturowa
4 Zoc 2 PNJR - fonetyka
5 Zoc 2 PNJR - słuchanie
6 Zoc 2 PNJR - czytanie
7 Zoc 2 PNJR - konwersacje
8 Zoc 2 PNJR - pisanie
9 Zoc 2 PNJR - gramatyka praktyczna
10 Zoc 5 Wykład specjalnościowy 1
11 E 3 Gramatyka języka rosyjskiego             ( fonologia i morfologia)
12 Zoc 3 Język obcy*

*Język obcy do wyboru (angielski, rosyjski) 

I ROK, 2 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 3 Pedagogika ogólna
2 E 2 PNJR - fonetyka
3 E 2 PNJR - słuchanie
4 Zoc 2 PNJR - czytanie
5 Zoc 2 PNJR - konwersacje
6 Zoc 2 PNJR - czytanie
7 Zoc 5 PNJR - gramatyka praktyczna
8 E 2 Wykład specjalnościowy 2
9 Zoc 3 Gramatyka języka rosyjskiego (składnia)
10 Zoc 2 Wstęp do językoznawstwa
11 E 4 Język obcy*

* Język obcy do wyboru ( angielski, rosyjski) 

II ROK, 3 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 2 Podstawy komunikacji interpersonalnej
2 Zoc 4 Wybrane zagadnienia z filozofii
3 Zoc 2 PNJR - czytanie
4 Zoc 2 PNJR - konwersacje
6 Zoc 2 PNJR - pisanie
7 Zoc 4 PNJR - gramatyka praktyczna
8 E 2 Przedmiot specjalnościowy 3
9 Zoc 5 Przedmiot fakultatywny 1
10 E 3 Wstęp do literaturoznawstwa
11 Zoc 4 PraktykaII ROK, 4 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 5 Wprowadzenie do psychologii
2 E 2 PNJR - czytanie
3 Zoc 2 PNJR - konwersacje
4 Zoc 2 PNJR - pisanie
5 Zoc 4 PNJR - gramatyka praktyczna
6 E 5 Przedmiot fakultatywny 2
7 Zoc 5 Seminarium dyplomowe
8 Zoc  4 Praktyka

III ROK, 5 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 4 Podstawy prawa pracy i ochrona własności intelektualnej
2 Zoc 4 PNJR - konwersacje
3 Zoc 4 PNJR - pisanie
4 Zoc 4 PNJR - gramatyka praktyczna 
5 E 4 Przedmiot specjalnościowy 4
6 Zoc 5 Seminarium dyplomowe
7 Zoc 5 Praktyka

 

III ROK, 6 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 6 Przedmiot specjalnościowy 6
2 3 PNJR - konwersacje
3 E 3 PNJR - pisanie
4 E 4 PNJR - gramatyka praktyczna
5 Zoc 4 Organizacja i zarządzanie
6 Zoc 5 Seminarium dyplomowe
7 Zoc 5 Praktyka

*Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.

 

Przedmioty specjalnościowe do wyboru:

1. Gramatyka kontrastywna

2. Wiedza o akwizycji i nauce języka

3. Podstawy kształcenia językowego

4. Współczesne trendy w nauczaniu języków obcych

5. Kulturoznawstwo krajów rosyjskiego obszaru językowego

 

Przedmioty fakultatywne do wyboru:

1. Historia literatury rosyjskiego obszaru językowego

2. Historia literatury rosyjskiej

3. Historia literatury rosyjskiej

4. Religioznawstwo krajów rosyjskiego obszaru językowego

drukuj do góry