bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Program studiów

powrót

PODZIAŁ ZAJĘĆ NA SEMESTRY
Studia drugiego stopnia

KIERUNEK: Pedagogka
Specjalność: Doradztwo zawodowe i edukacyjne z animacją społeczno - kulturową
Studia stacjonarne: 800 godz.

Studia niestacjonarne: 411 godz.
Liczba punktów ECTS : 120

 

Rok I semestr 1

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 6 Antropologia kulturowa
2. E 6 Metodologia badań społecznych
3. E 6 Współczesne problemy socjologii
4. E 6 Pedagogika ogólna
5. Zoc 6 Seminarium magisterskie

Rok I  semestr 2

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 7 Logika
2. E 7 Pedagogika porównawcza
3. E 7 Pedeutologia
4. Zoc 5 Przedmiot fakultatywny I
5. Zoc 4 Seminarium magisterskie

 

Rok II semestr 3

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 9 Andragogika
2. E 9 Współczesne problemy psychologii
3. Zoc 5 Przedmiot fakultatywny II
4. Zoc 7 Seminarium magisterskie

Rok II semestr 4

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. Zoc 5 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowa
2. E 7 Współczesne koncepcje filozofii i etyki
3. Zoc 5 Przedmiot fakultatywny III
4. Zoc 13 Seminarium magisterskie
drukuj do góry