ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Program studiów

powrót
PODZIAŁ ZAJĘĆ NA SEMESTRY
Studia drugiego stopnia
 

KIERUNEK: Pedagogika 
Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Liczba godzin: 621 godz. 


Rok I semestr 1

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 8 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
2. E 6 Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego
3. Zoc 5 Metodyka edukacji plastycznej
4. E 6

Dziecko lub uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej

5. Zoc 5 Metodologia badań naukowych - seminarium magisterskie

Rok I  semestr 2

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. Zoc 8 Podstawy psychologii dla nauczycieli
2. E 6 Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
3. E 6 Wspomaganie rozwoju myślenia matematycznego
4. Zoc 4 Seminarium magisterskie
5. Zoc 6 Metodyka nauczania języka obcego

 

Rok II semestr 3

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 7 Wspieranie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym
2. Zoc 4 Metodyka edukacji zdrowotnej
3. Zoc 4 Metodyka wychowania fizycznego
4. E 5

Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się

technologią informacyjno-komunikacyjną

5. Zoc 5 Metodyka edukacji muzycznej
6. Zoc 5 Seminarium magisterskie

Rok II semestr 4

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 9 Wspomaganie rozwoju dziecka
2. E 6 Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej
3. Zoc 3 Metodyka edukacji technicznej
4. E 4 Kultura języka

5. Zoc 3 Emisja głosu
6. Zoc 5 Seminarium magisterskie
drukuj do góry