ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Program studiów

powrót
PODZIAŁ ZAJĘĆ NA SEMESTRY
Studia drugiego stopnia


KIERUNEK: Pedagogika 
Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Studia stacjonarne: 810 godz. 
Studia niestacjonarne: 411 godz.

 

ROK I  Semestr 1

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 6 Antropologia kulturowa
2. E 6 Metodologia badań społecznych
3. E 6 Współczesne problemy socjologii
4. E 6 Pedagogika ogólna
5 Zoc 6 Seminarium magisterskie

ROK I Semestr 2

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 7 Logika
2. E 7 Pedagogika porównawcza
3. E 7 Pedeutologia
4. E 5 Dydaktyka
5 Zoc 4 Seminarium magisterskie          

ROK II Semestr 3

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. E 9 Andragogika
2. E 9 Współczesne problemy psychologiczne
3. E 5 Przedmiot specjalizacyjny I
4.  Zoc 7 Seminarium magisterskie z dydaktyki

ROK II Semestr  4

Lp.

Forma

zaliczenia

ECTS Nazwa przedmiotu
1. Zoc 5 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 
2.  E 7 Współczesne koncepcje filozofii i etyki
3. E 5 Przedmiot specjalizacyjny II
4. Zoc 13 Seminarium magisterskie z dydaktyki

drukuj do góry