bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Program studiów

powrót

KIERUNEK: Informatyka - studia licencjackie
Specjalność: nauczycielska

 

Studia stacjonarne: 2005 godzin
Studia niestacjonarne: 1452 godzinI ROK, 1 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 6 Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyczne
2 E 6 Matematyka dyskretna
3 E 9 Podstawy programowania
4 E 5 Algebra liniowa z geometrią analityczną
5 Zoc 1 Język angielski
6 Zoc 1 BHP
7 Zoc 1 Prawo i ochrona własności intelektualnej*
       
    30  

* zamiast filozofii i elementów prawa mogą by realizowane w zależności od wyboru studentów inne przedmioty z grupy przedmiotów do wyboru:
- współczesne kierunki pedagogiczne,
- rynki finansowe,
- ekonomia integracji europejskiej,
- metodyka wiedzy o kulturze,
- współczesne koncepcje filozofii i etyki.


I ROK, 2 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 6 Systemy operacyjne I
2 E 7 Języki i paradygmaty programowania
3 Zoc 4 Architektura systemów komputerowych i systemy wbudowane
4 E 6 Teoretyczne podstawy informatyki
5 Zoc 1 Język angielski
6 E 4 Analiza matematyczna
7 Zoc 1 Psychologia I
       
    30  
II ROK, 3 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 6 Interfejsy i multimedia
2 Zoc 6 Pedagogika I
3 E 6 Inżynieria oprogramowania
4 E 9 Algorytmy i struktury danych
5 E 6 Metody probablistyczne i statystyka
6 Zoc 1 Język obcy
    34  
II ROK, 4 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 6 Bazy danych
2 E 6 Sieci komputerowe I
3 Zoc 6 Dydaktyka
4 E 2 Język obcy
5 Zoc 6 Emisja głosu
6 Zoc   Praktyka śródroczna z informatyki
7 Zoc 4 Seminarium specjalizacyjne (programowanie)
    30  
III ROK, 5 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 2 Grafika komputerowa i wizualizacja
2 Zoc 2 Pracownia programowania
3 E 5 Sztuczna inteligencja I
4 Zoc 5 Projekt I
5 E 5 Przedmiot specjalizacyjny I
6 E 5 Dydaktyka
7 Zoc 2 Seminarium dyplomowe z dydaktyki informatyki
    31  


III ROK, 6 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 1 Zagadnienia społeczne i zawodowe informatyki
2 E 5 Przedmiot specjalizacyjny III
3 E 5 Przedmiot specjalizacyjny IV
4 E 5 Psychologia II
5 E 5 Pedagogika II
6 Zoc 5 Projekt II
7 E 8 Seminarium dyplomowe z dydaktyki informatyki
8 Zoc 1 Konteksty współczesnej edukacji
9     Egzamin dyplomowy
    35  

* Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.

drukuj do góry