bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Program studiów

powrót

KIERUNEK: Informatyka - studia inżynierskie
Specjalność: Informatyka stosowana

 

Studia stacjonarne: 2300 godzin
Studia niestacjonarne: 1152 godzinI ROK, 1 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 6 Narzędzia informatyki
2 E 6 Matematyka dyskretna
3 E 9 Podstawy programowania
4 E 5 Analiza matematyczna
5 Zoc 1 Język angielski
6 Zoc 1 BHP
7 Zoc 1 Elementy prawa *
       
    30  

* zamiast filozofii i elementów prawa mogą by realizowane w zależności od wyboru studentów inne przedmioty z grupy przedmiotów do wyboru:
- współczesne kierunki pedagogiczne,
- rynki finansowe,
- ekonomia integracji europejskiej,
- metodyka wiedzy o kulturze,
- współczesne koncepcje filozofii i etyki.


I ROK, 2 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 5 Systemy operacyjne I
2 E 7 Języki i paradygmaty programowania
3 Zoc 4 Architektura systemów komputerowych i systemy wbudowane
4 E 6 Algorytmy i struktury danych
5 Zoc 2 Język angielski
6 E 4 Algebra liniowa z geometrią analityczną
7 Zoc 1 Współczesne koncepcje filozofii i etyki
       
    30  

* zamiast filozofii i elementów prawa mogą by realizowane w zależności od wyboru studentów inne przedmioty z grupy przedmiotów do wyboru:
- współczesne kierunki pedagogiczne,
- rynki finansowe,
- ekonomia integracji europejskiej,
- metodyka wiedzy o kulturze,
- współczesne koncepcje filozofii i etyki.


II ROK, 3 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 5 Interfejsy i multimedia
2 E 5 Programowanie obiektowe I
3 E 5 Inżynieria oprogramowania
4 E 4 Teoretyczne podstawy informatyki
5 E 5 Metody probablistyczne i statystyka
6 E 5 Przedmiot specjalizacyjny II
6 Zoc 2 Język obcy*
    31  

* Język obcy do wyboru : j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski.


II ROK, 4 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 6 Bazy danych
2 E 6 Sieci komputerowe I
3 E 6 Elementy statystyki
4 E 2 Język obcy
5 Zoc 6 Prawo (elementy prawa podatkowego, autorskiego, prawne regulacje w księgowości)
6 Zoc 3 Pracownia programowania
    30  
III ROK, 5 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 6 Grafika komputerowa i wizualizacja
2 Zoc 6 Sztuczna inteligencja I
3 E 6 Przedmiot specjalizacyjny I
4 E 6 Przedmiot fakultatywny A
5 E 6 Przedmiot fakultatywny B
       
    30  


III ROK, 6 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 2 Zagadnienia społeczne i zawodowe informatyki
2 E 5 Przedmiot specjalizacyjny III
3 E 5 Przedmiot specjalizacyjny IV
4 E 5 Przedmiot fakultatywny C
5 Zoc 5 Projekt I
6 E 8 Seminarium dyplomowe
       
    30  

 

IV ROK, 7 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 8 Fizyka
2 Zoc 8 Wybrane zagadnienia z nauk technicznych
3 Zoc 6 Seminarium dyplomowe
4 Zoc 8 Projekt II
       
    30  

Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.

drukuj do góry