bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Program studiów

powrót

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
KIERUNEK: Ekonomia
SPECJALNOSĆ: : Ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie kadrami
Łączna liczba godzin - 1805 - studia stacjonarne
Łączna liczba godzin - 902 - studia niestacjonarne

I ROK, I SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 7 Mikroekonomia
2 E 5 Organizacja i zarządzanie
3 E 5 Podstawy nauki o finansach
4 E 2 Technologie informacyjne
5 Zoc 6 Matematyka
6 Zoc 2 Psychologia
7 Zoc 1 Język angielski(1)
8 Zoc 1 BHP

(1) zalecany język angielski
I ROK, II SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 8 Makroekonomia
2 E 8 Rachunkowość
3 Zoc 4 Elementy prawa
4 Zoc 1 Ochrona własności intelektualnej
4 E 7 Matematyka finansowa
5 E 2 Język obcy ¹

  (1) zalecany język angielski

II ROK, III SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 4 Analiza ekonomiczna
2 Zoc 6 Międzynarodowe stosunki gospodarcze
3 E 4 Finanse publiczne
4 Zoc 4 Gospodarka regionalna
5 E 5 Planowanie strategiczne i biznes plan
6 E 6 Rachunkowość zarządcza
8 Zoc 2 Język angielski

      
II ROK, IV SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 3 Podstawy marketingu
2 E 5 Statystyka opisowa
3 E 4 Bankowość
4 E 4 Rynki finansowe
5 Zoc 2 Współczesne koncepcje filozofii i etyki
6 Zoc 3 System podatkowy
7 Zoc 4 Zastosowanie komputerów²
8 Zoc 2 Ekonomia integracji europejskiej
9 E 2 Język angielski
10 Zoc 2 Seminarium dyplomowe

2 Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru 

III ROK, V SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 4 Polityka społeczna
2 Zoc 4 Bilansoznawstwo i sprawozdawczość finansowa
4 Zoc 3 Prognozowanie i symulacja
5 Zoc 3 Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania ²
6 Zoc 3 Metody wyceny projektów gospodarczych
7 E 4 Polityka gospodarcza
8 E 5 Ekonometria
9 Zoc 4 Seminarium dyplomowe

2Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru
3 Przedmiot do wyboru z grupy przedmiotów humanistycznych   

III ROK, VI SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 4 Zarządzanie produkcją i zasobami ludzkimi
2 E 5 Finanse przedsiębiorstw
3 Zoc 4 Controlling
4 Zoc 4 Zarządzanie projektami gospodarczymi²
5 Zoc 4 Ubezpieczenia gospodarcze
6 Zoc 6 Seminarium dyplomowe
7 Zoc 3 Pedagogika pracy

2 Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru

* Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowana do końca studiów.

drukuj do góry