bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Pedagogika resocjalizacyjna

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Pedagogiki resocjalizacyjnej


Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.


Kwalifikacje
Uczestnicy uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pracy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych na drodze rozwoju.


Program studiów obejmuje:

 I. Przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne specjalne:


1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
2. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
3. Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych - organizacja i podstawy prawne
4. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
5. Diagnostyka psychopedagogiczna
6. Pedagogika resocjalizacyjna
7. Współczesne problemy niedostoswoania społecznego
8. Podstawy prawne resocjalizacji i profilaktyki społecznej oraz system wspierania rodzin dysfunkcjonalnych
9. Programy profilaktyczne
10. Trening umiejętności społecznych

 

II. Dydaktykę specjalną:


1. Metodyka grupowych zajęć kompensacyjno - wyrównawczych i relaksacyjnych
2. Metodyka wychowania resocjalizacyjnego
3. Warsztat umiejętności socjoterapeutycznych
4. Warsztat superwizyjny
5. Podstawy prawa oświatowego
6. Metodyka pracy nauczyciela w placówce resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej
7. Metodyka pracy z grupą

 

III. Praktykę

 

Ilość semestrów: 3

drukuj do góry