ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pedagogiki Montessori i Planu Daltońskiego

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z elementami pedagogiki Montessori i Planu Daltońskiego


Celem studiów jest: uzyskanie kwalifikacji wychowawcy w placówkach oświatowych, oraz do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego, wychowawcy w świetlicy szkolnej, internacie, bursie, do prowadzenie szkolnego zespołu zajęć pozalekcyjnych, oraz pełnienia funkcji wychowawcy w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym oraz wyposażają słuchaczy w kompetencje z zakresu edukacji daltońskiej i pedagogiki M. Montessori.

 

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

Strona w budowie


Ilość semestrów : 3

Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 1000 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry