ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej


Celem studiów jest: uzyskanie kwalifikacji wychowawcy w placówkach oświatowych na stanowisku: pedagoga szkolnego, pracownika świetlicy szkolnej, internatu, bursy, zespołu zajęć pozalekcyjnych, wychowawcy w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym oraz kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć o charakterze stymulującym i zajęć kompensacyjno-korekcyjnym w ramach ustawowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

Strona w budowie


Ilość semestrów : 3

Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 1000 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry