ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika korekcyjna

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pedagogiki korekcyjnej


Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.


Celem studiów jest: uzyskanie kwalifikacji wychowawcy w placówkach oświatowych na stanowisku: pedagoga szkolnego, pracownika świetlicy szkolnej, internatu, bursy, zespołu zajęć pozalekcyjnych, wychowawcy w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym oraz kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć o charakterze stymulującym i zajęć kompensacyjno-korekcyjnym w ramach ustawowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

Strona w budowie


Ilość semestrów: 3

 

drukuj do góry