bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna)

powrót

Studia podyplomowe w zakresie:  Pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)


Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.


Kwalifikacje
 Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. 


Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

I. Przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne specjalne:

1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
2. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
3. Wspieranie zatrudnienia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych - organizacja i podstawy prawne
4. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
5. Diagnostyka pedagogiczna
6. Warsztat umiejętności socjoterapeutycznych
7. Zaburzenia i terapia pedagogiczna
8. Wprowadzenie do logopedii
9. Psychologiczne aspekty rozowju mowy
10. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole - podstawy prawne 

 

 

II. Dydaktykę specjalną

1. Dydaktyka specjalna
2. Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
3. Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
4. Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
5. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

 

III. Praktykę


Ilość semestrów : 3
Ilość godzin: 350 h

drukuj do góry