ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

File wwsse

Pedagogika

powrót

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W LEGNICY
KIERUNEK: Pedagogika 

PROGRAM STUDIÓW DLA I ROKU 


I ROK, 1 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęcia
1 Zoc 4 Wybrane zagadnienia z filozofii  Prof. nzw. dr hab. A. Szczuciński
2 E 6 Wprowadzenie do socjologii

 Prof. dr hab. Z. Melosik                  Doc. dr J. Andrzejczak

3 Zoc 2 Przedmiot do wyboru (BHP)  Mgr M. Szełemiej
4 E 6 Historia wychowania  Dr K. Kabacińska - Łuczak
5 E 5 Wprowadzenie do psychologii  Doc. dr J. Jermacz
6 E 4 Podstawy dydaktyki ogólnej  Doc. dr J. Andrzejczak
7 Zoc 2 Technologie informacyjne  Doc. dr S. Maćkowiak
8 Zoc 1 Język obcy (1)  

1Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) – kontynuacja języka ze szkoły średniej 

I ROK, 2 SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęcia
1 E 6 Pedagogika ogólna  Doc. dr J. Jermacz
2 E 5 Socjologia wychowania  Prof. zw. dr hab. Z. Melosik              Doc. dr J. Jermacz
3 E 5 Pedagogika społeczna i opiekuńcza  Dr C. Witkowska
4 E 6 Współczesne koncepcje filozofii i etyki  Prof. nzw. dr hab. A. Szczuciński
5 E 6 Podstawy wiedzy o rozowju biopsychicznym człowieka w cyklu życia  Prof. nzw. dr hab. K. Kotlarski
6 Zoc 2 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania  Dr P. Kijo
7 E 1 Język obcy (1)  

1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) – kontynuacja języka ze szkoły średniej 

WWSSE W ŚRODZIE WLKP. GWARANTUJE BARDZO DOBRĄ KADRĘ DYDAKTYCZNĄ PROWADZĄCĄ ZAJĘCIA.

PROGRAM STUDIÓW DLA I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH JEST TAKI SAM DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI. OSTATECZNEGO WYBORU SPECJALNOŚCI STUDENT DOKONUJE NA II ROKU STUDIÓW.

drukuj do góry