bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

PROFESOROWIE WWSSE ODZNACZENI TYTUŁEM DOKTORA HONORIS CAUSA

powrót
Na posiedzeniu Senatu Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp. Rektor prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk wręczył dyplomy Doktora Honoris Causa przyznane prof. dr. hab. Wiktorowi Gabrusewiczowi oraz prof. dr. hab. Mirosławowi Krzyśko przez Międzynarodowy Uniwersytet Ekonomiczno - Humanistyczny w Równym (Ukraina).

              Po przedstawieniu zasług profesorów przez prof. WWSSE dr hab. Marię Korcz i prof. dr. hab. Jerzego Babiaka rektor WWSSE pogratulował profesorom  uzyskania zaszczytnych tytułów, podkreślił, że jest dumny, że tak wybitni uczeni od wielu lat pracują w tej szkole, życzył profesorom dalszych sukcesów naukowych i dużo zdrowia oraz jeszcze wielu lat współpracy.

Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp. Autor lub współautor 21 książek z teorii rachunkowości i finansów, ponadto napisał wiele artykułów naukowych opublikowanych w specjalistycznych czasopismach krajowych i zagranicznych. Pod kierunkiem naukowym profesora 15 osób obroniło pomyślnie pracę doktorską i uzyskało stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Dwaj doktoranci profesora są już profesorami renomowanych uczelni państwowych w kraju, w tym jeden prowadzi wykłady w Niemczech.  Profesor napisał 6 recenzji na tytuł profesora nauk ekonomicznych, 8 na tytuł doktora habilitowanego, 57 recenzji prac doktorskich oraz wiele recenzji i artykułów naukowych do czasopism i wydawnictw krajowych i zagranicznych.

Prof. dr hab. W. Gabrusewicz pełnił wiele funkcji  uczelnianych i poza uczelnianych. Był Prezesem Wielkopolskiego Oddziału  w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, oraz członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami.

Prof. dr hab. Mirosław Krzyśko- profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp., Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Akademii Kaliskiej. Autor lub współautor 16 książek z teorii rachunku prawdopodobieństwa i statystyki ponadto napisał wiele artykułów naukowych opublikowanych w specjalistycznych czasopismach krajowych i zagranicznych. Pod kierunkiem naukowym Profesora 10 osób obroniło pomyślnie pracę doktorską i uzyskało stopień naukowy doktora nauk matematycznych.

Profesor napisał 13 recenzji na tytuł profesora nauk matematycznych, 23 na tytuł doktora habilitowanego, 38 recenzji prac doktorskich oraz wiele recenzji i artykułów naukowych do czasopism i wydawnictw krajowych i zagranicznych.

Prof. dr hab. M. Krzyśko pełnił wiele funkcji uczelnianych i poza uczelnianych. Był m.in. Wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biometrycznego oraz Członkiem Rady Naukowej tego towarzystwa, był przewodniczącym Sekcji Statystyki Matematycznej Polskiego Towarzystwa Statystycznego, członkiem komisji Cybenetyki Technicznej Polskiej Akademii Nauk. 

Uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami.

Podczas posiedzenia Senat podjął także uchwały o utworzeniu nowych specjalności na kierunku informatyka: informatyka przedsiębiorstw, grafika komputerowa i projektowanie gier, systemy sztucznej inteligencji oraz o modernizacji programów studiów na kierunkach: pedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia w różnych specjalnościach.

Senat WWSSE w Środzie Wlkp. postanowił wystąpić do Ministerstwa Edukacji i Nauki o utworzeniu nowego kierunku – psychologia oraz o utworzeniu studiów magisterskich na kierunku dietetyka.

 

                                                                     

                                            Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz                               Prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

drukuj do góry