bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

PRACA DLA NUCZYCIELA

powrót
Rektor Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno –Ekonomicznej w Środzie Wlkp. ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela nauczania początkowego

Wymagania związane ze stanowiskiem:
• Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne ,
• Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,
• Nie był/a karany/a za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu/niej postępowanie karne.

Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny
• CV z opisem przebiegu pracy zawodowej
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
• Oświadczenie o niekaralności
• Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły do dnia 31.03.2016r

drukuj do góry