ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Organizacja i zarządzanie oświatą

powrót

KANDYDACI,

informujemy, że w przypadku wejścia w życie zmian w Rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli ogłoszonych przez MNiSW, może nastąpić ewentualna zmiana programów oraz kosztów kształcenia na studiach podyplomowych.Studia podyplomowe w zakresie: Organizacji i zarządzania oświatą

Kwalifikacje:
uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do zarządzania szkołą lub placówką oświatową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06 maja 2003 r. Dz. U. nr 89, poz. 826, z późn. zm.)

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
2. Prawo oświatowe
3. Diagnostyka psychopedagogiczna
4. Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
5. Współczesne problemy psychologii
6. Polityka oświatowa, strategie oświatowe
7. Struktura organizacyjna instytucji oświatowych i jej uwarunkowanie
8. Oświata jako zadanie samorządów regionalnych i lokalnych
9. Finansowanie oświaty - koncepcje
10. Podstawy ewaluacji pracy szkoły
11. Nadzór pedagogiczny
12. Strategie zintegrowanej edukacji dziecka
13. Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
14. Projektowanie programu placówki oświatowej
15. Edukacja a rynek pracy
16. Awans zawodowy nauczyciela
17. BHP w oświacie
18. Komunikacja interpersonalna w organizacji
19. Podstawy prawa pracy i ochrona własności intelektualnej
20. Praktyka kierownicza Ilość semestrów : 2
Ilość godzin: 300 h
Opłaty: Wpisowe: 150 zł; Czesne:  1200 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry