ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Opłaty

powrót

NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE!

WYSOKIE STYPENDIA!

 

Opłaty  dla osób rozpoczynających studia STACJONARNE oraz NIESTACJONARNE w roku akademickim 2021/2022

WPISOWE: 0 ZŁ!

STUDIA I STOPNIA

kierunek

czesne za rok

czesne za semestr

Czesne miesięczne

1 rata do 01.10

Kolejne raty (8 rat)

01.11 – 01.06

Ekonomia

3200

1600

640

320

 

*dodatkowo: koszty przechowywania dokumentów w kwocie 600 zł, płatne w ostatnim semestrze nauki

*opłata za wydanie legitymacji studenckiej 22 zł

 

ULGI DLA STUDENTÓW

 1. Ulga prorodzinna.

 

Jeżeli w naszej Uczelni równocześnie studiują 2 osoby z tej samej rodziny (mąż – żona; brat – siostra; rodzic – dziecko) wówczas osoba opłacająca niższe czesne może być zwolniona za zgodą Rektora (po złożeniu odpowiedniego podania) z  czesnego o 50%**.

 

2. Ulga z tytułu  studiowania na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %   z tej specjalności lub kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa**.

 

3. Ulga z tytułu  studiowania na 2  kierunkach studiów podyplomowych równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2  kierunkach studiów podyplomowych wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %  z tego kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa**.

 

4. Ulga z tytułu studiowania na studiach II stopnia i studiach podyplomowych – ulga 50% na studia podyplomowe** (po złożeniu odpowiedniego podania).

 

*Podanie można pobrać: Strefa studenta -> Druki do pobrania -> Stypendium Rektora ze środków własnych Uczelni (podanie należy złożyć w Dziekanacie do dnia 31 października). Stypendium obowiązuje na dany rok akademicki, na który zostało złożone podanie.

 

**Ulgi nie łączą się. Studentów obowiązuje tylko jedna ulga.

drukuj do góry