ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Opis specjalności

powrót

Kierunek: EKONOMIA

Opis specjalności oraz profil absolwenta:

 

Systemy logistyczne przedsiębiorstw

 

Celem studiów licencjackich o specjalności: systemy logistyczne przedsiębiorstw jest zdobycie wszechstronnej
i poszerzonej wiedzy z zakresu ekonomii, ukierunkowanej na wiedzę i umiejętności z logistyki, systemów
logistycznych przedsiębiorstw, technologii informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne,
umożliwiających podejmowanie aktywności zawodowej oraz gospodarczej.
Absolwent będzie przygotowany do projektowania systemów logistycznych, ich optymalizacji oraz
wdrażania w środowisku gospodarczym w zakresie różnych form organizacyjno - prawnych przedsiębiorstw
funkcjonujących na rynku krajowym oraz międzynarodowym.
Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego
oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia studiów magisterskich.
Absolwent w/w studiów otrzymuje tytuł licencjata EKONOMII w zakresie specjalności: systemy logistyczne
przedsiębiorstw, co pozwoli na podjęcie pracy na stanowiskach projektowych oraz menedżerskich
w firmach, w których wykorzystywane są zintegrowane informatyczne systemy logistyczne oraz zaawansowane
technologie wspomagające zarządzanie logistyczne łącznie z elementami sztucznej inteligencji w tym
sieci neuronowych. Kształcenie w zakresie w/w specjalności będzie zgodnie ze standardami kwalifikacyjnym
wykorzystywanych w procesach certyfikacji European Logistician.
Ukończenie specjalności – systemy logistyczne przedsiębiorstw umożliwi uzyskanie kompetencji
potwierdzonych European Junior Logistician, który jest nadawany przez Instytut Logistyki i Magazynowania
w Poznania.

drukuj do góry