ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Opis specjalności

powrót

Kierunek: Ekonomia - studia licencjackie


Opis specjalności oraz profil absolwenta:

 

Ekonomiczne i prawne aspekty w administracji - NOWOŚĆ

 

Absolwent tej specjalności zdobędzie wszechstronną wiedzę o ekonomiczno-prawnych aspektach
funkcjonowania w administracji, jak również posiądzie umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania
się regułami logicznego rozumowania i interpretowania. Ponadto będzie przygotowany do opracowywania
i realizowania działań gospodarczych z uwzględnieniem ich wymiaru ekonomicznego i prawnego.

 

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podejmowania tradycyjnych funkcji zawodowych
osób kończących studia ekonomiczne w ramach kierunku ekonomia, ale zarazem uzyskają unikatowe kompetencje
zawodowe pozwalające na aspirowanie do tych wszystkich stanowisk pracy, które będą wymagały
równie swobodnego poruszania się w sferze ekonomii, jak i prawa w administracji.

 

Ukończenie tego kierunku daje możliwość zatrudnienia się na stanowiskach operacyjnych, analitycznych
i menedżerskich w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego, kancelariach radcowskich,
organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) w kraju i za granicą.

drukuj do góry