bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Opis specjalności

powrót

Kierunek: Informatyka - studia licencjackie

Opis specjalności oraz profil absolwenta:

 

Informatyka i technologie informacyjne -specjalność nauczycielska

 

Studia na tej specjalności dają uprawnienia pedagogiczne umożliwjające podjęcie pracy jako nauczyciel informatyki i technologii informacyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum.

 

Absolwent studiów licencjackich na kierunku informatyka specjalnośc nauczycielska będzie posiadał wiedzę i umiejętności z ogólnych zagadnień informatyki (w tym samym zakresie co absolwent specjalności informatyka stosowana). Gruntowna wiedza teoretyczna, którą student pozyska będzie ściśle powiązana z jej nowoczesnymi zastosowaniami.

 

Absolwent będzie dobrze rozumiał działania współczesnych systemów komputerowych oraz posiadał wiedzę z zakresu podstaw informatyki, technologi informacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Będzie także posiadał umiejętności programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych.

 

Zdobytą wiedzę i umiejętności absolwent będzie umiał wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Będzie nie tylko posiadał wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, ale także będzie twórczym projektantem najlepszych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego. Dzięki temu może on pracować nie tylko w firmie, banku czy urzędzie ale także w ośrodkach badawczo - rozwojowych.

 

Oprócz pracy w szkole, absolwent studiów może znaleźć zatrudnienie jako: projektant i twórca oprogramowania, kierownik zespołów programistycznych, administrator sieci komputerowych.

 

Absolwent studiów będzie znał język obcy na poziomie biegłości B 2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki.

 

Program tych studiów jest zgony ze standardami nauczania a ich absolwent ma prawo do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na dowolnej wyższej uczelni w kraju i zagranicą.

drukuj do góry