bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Opis specjalności

powrót

Kierunek: EKONOMIA

Opis specjalności oraz profil absolwenta:

 

Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Studia na tej specjalności umożliwiają pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu bankowego w Polsce, produktów i operacji bankowych, rachunkowości instytucji finansowych oraz norm prawnych regulujących rynek finansowy.

                Po jej ukończeniu absolwenci potrafią między innymi:

  • swobodnie poruszać się po rynku finansowym, rozumiejąc mechanizmy i zasady nim rządzące;
  • obiektywnie korzystać z usług finansowych, dobierając odpowiednie do zapotrzebowania   i sytuacji finansowej ich podmiotów pakiety;
  • zabezpieczać się przed różnymi rodzajami ryzyka  wynikającymi z wahań kursów walutowych czy stóp procentowych;
  • korzystać z instrumentów finansowych typu swap, forward lub giełdowych instrumentów pochodnych.

 

Zdobyta przez studentów wiedza daje możliwości podjęcia pracy m.in. w: bankach komercyjnych i spółdzielczych, instytucjach finansowych, firmach doradczych, urzędach publicznych, organizacjach samorządowych, izbach gospodarczych, działach finansowych różnorodnych firm i instytucji.

drukuj do góry