bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Opis specjalności

powrót

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów  co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata.  Obejmą zasób wiedzy ekonomicznej w zakresie, który jest użyteczny do wykonywania pracy na stanowiskach  różnych szczebli.

 

Program studiów jest tak skonstruowany, aby począwszy od ogólnych przedmiotów ekonomicznych, powoli i stopniowo wprowadzać bardziej specjalistyczne. Pozwala to i ułatwia studentowi przyswojenie należytej wiedzy i uzyskanie tytułu magistra ekonomii.

 

W trakcie studiów II stopnia student zdobędzie wszechstronną i poszerzoną –  w stosunku do studiów pierwszego stopnia- wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiądzie umiejętności wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.  Absolwent będzie  przygotowany do opracowania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego -  w kraju i zagranicą. Absolwent będzie  przygotowany  do podjęcia pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent tych studiów otrzymuje tytuł magistra EKONOMII w zakresie specjalności:

- ekonomia ogólna;

- rachunkowość finansowa;

- ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie kadrami;

- finanse, bankowość i ubezpieczenia;

- handel krajowy i zagraniczny.

drukuj do góry