ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Opis specjalności

powrót

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. 
Zdobyta wiedza podwyższa kwalifikacje nauczyciela do podjęcia pracy z dziećmi w przedszkolu, w szkole na poziomie klas I - III oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych, w świetlicach, żłobkach, domach dziecka, poradniach pedagogiczno - psychologicznych itp.

drukuj do góry