ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Opis specjalności

powrót

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów  co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Realizacja współczesnych założeń koncepcji kształcenia wymaga rezygnacji z przedmiotowego systemu nauczania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 

Studia na tej specjalności przygotowują teoretycznie jak i metodycznie do odmiennego postrzegania roli  i funkcji edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz roli współczesnego nauczyciela. Zadaniem studiów na tej specjalności jest promowanie rozumienia edukacji elementarnej , której podstawowym zadaniem jest stwarzanie optymalnych warunków rozwoju każdemu dziecku, adekwatnie do jego indywidualnych, zróżnicowanych możliwości.

Zdobyta wiedza podwyższa kwalifikacje nauczyciela do podjęcia pracy z dziećmi w przedszkolu, w szkole na poziomie klas I - III oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych, w świetlicach, żłobkach, domach dziecka, poradniach pedagogiczno - psychologicznych itp.

drukuj do góry