ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Oligofrenopedagogiki (edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną)

 

Kwalifikacje


Studia dają kwalifikacje do nauczania i prowadzenia terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego przygotowują do pracy m. in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno – wychowawczych.

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:
*Strona w budowie

Ilość semestrów: 3
Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 850 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umow

drukuj do góry