ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

O SZKOLE

powrót

DO ZESPOŁU SZKÓŁ AKADEMICKICH NALEŻĄ:


- NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

- NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH - NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa założone przez Wielkopolską Wyższą Szkołę Społeczno - Ekonomiczną w Środzie Wlkp. przy ul. Surzyńskich 2 spełnia warunki określone w art. 7 ust 3 o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r - to jest:

- zatrudnia nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje;
- realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania, uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego;
- stosuje, ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów;
- prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, ustaloną dla szkół publicznych.

 

Obowiązki dyrektora szkoły pełni mgr inż. Katarzyna Jastrząb.

Nadzór nad Zespołem Szkół Akademickich w imieniu WWSSE w Środzie Wlkp. sprawuje: prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

 

Uczniowie mogą korzystać:

- z czterech pracowni komputerowych ( po 30 stanowisk każda);
- z dwóch pracowni językowych;
- z sali gimnastycznej i natrysków;
- boisk ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i siatkówki;
- kortu tenisowego ze sztuczną trawą:
- baru studenckiego:
- sali wykładowej.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa wyposażone jest w najnowocześniejsze środki audiowizualne; posiada też wewnętrzną sieć internetową; na terenie całego obiektu istnieje bezprzewodowy dostęp do internetu. Szkoła zapewnia również uczniom dostęp do specjalistycznej biblioteki elektronicznej. Dla  uczniów dojeżdżających - zapewniamy bezpłatny dojazd autobusem szkolnym.

 

drukuj do góry