bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Neurologopedia

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Neurologopedii

Adresaci: 

Studia są adresowane do logopedów, którzy ukończyli czterosemestralne podyplomowe pomagisterskie studia logopedyczne (600 godzin) lub pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną i są zainteresowani pracą w placówkach zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi ze schorzeń neurologicznych.

 

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy.
Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia.
Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne, bez wymaganego przepisami stażu.

 

Absolwent: studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego, 
- absolwenci są przygotowani do pracy z pacjentami z dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego,  dziećmi z nieprawidłowych porodów oraz do pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy,

 

Program studiów:

1. Wybrane zagadnienia z neuroanatomii

2. Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia   

3. Psychiatria dzieci  i dorosłych  

4. Rola fizjoterapii w praktyce neurologicznej 

5. Alternatywne sposoby porozumiewania się  

6. Wczesna interwencja logopedyczna  

7. Neurologopedia w okresie prelingwalnym 

8. Diagnoza  i terapia niedokształcenia mowy o typie afazji

9. Diagnoza i terapia osób jąkających się 

10. Wybrane zagadnienia opóźnionego rozwoju mowy  

11. Zaburzenia mowy – diagnoza neuropsychologiczna 

12. Zaburzenia głosu, dysfagia, dyzartria  – diagnoza i terapia  

13. Diagnostyka radiologiczna 

14. Zespoły wad wrodzonych – diagnoza i terapia 

15. Autyzm - całościowe zaburzenia rozwoju  

16. Rozwój  i zaburzenia mowy w upośledzeniu umysłowym 

17. Metody wspierające terapię neurologopedyczną 

18. Praktyka

 

Ilość semestrów : 2

Ilość godzin: 300 godz. wykładów , 60 godz. praktyk

drukuj do góry