bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Nadawanie stopni doktora nauk oraz nowe specjalności.

powrót
W dniu 15.01.2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Uczelni. Senat podsumował działalność Uczelni w minionym roku oraz ustalił kierunki działania na najbliższe miesiące. Zebrani upoważnili Rektora do wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o nadanie Radom Wydziałów: Ekonomicznego i Nauk o Wychowaniu uprawnień do nadawania stopni doktora nauk. Senat podjął także uchwały o utworzeniu nowych specjalności: 1. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna i język angielski 2. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna i język niemiecki oraz o utworzeniu studiów podyplomowych: 1. Język angielski w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 2. Język niemiecki w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Studia te, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r., są warunkiem uzyskania uprawnień do nauczania języka obcego  w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

W czasie spotkania Rektor z satysfakcją podkreślił rozwój Uczelni. WWSSE kształci obecnie ponad 1500 studentów i 200 uczniów szkół różnego typu, a w minionym roku zatrudniała ponad 150 pracowników naukowo – dydaktycznych, administracji i obsługi. W tym roku zostanie wybudowana sala gimnastyczna z zapleczem.

WWSSE kształci studentów na kierunkach:

STUDIA I STOPNIA

- pedagogika w specjalnościach: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna; resocjalizacja i socjoterapia; doradztwo zawodowe i edukacyjne z animacją  społeczno – kulturalną; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.

- praca socjalna

- ekonomia w specjalnościach: ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie kadrami; finanse, bankowość i ubezpieczenia; rachunkowość finansowa; ekonomia przestrzenna.

- informatyka w specjalnościach: informatyka stosowana; informatyka nauczycielska.

STUDIA II STOPNIA

- pedagogika w specjalnościach: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna; pedagogika resocjalizacyjna i praca socjalna; pedagogika ogólna; doradztwo zawodowe  i edukacyjne z animacją społeczno – kulturalną.

- ekonomia w specjalnościach: rachunkowość finansowa; ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie kadrami; finanse, bankowość i ubezpieczenia; ekonomia przestrzenna; ekonomia ogólna oraz studia podyplomowe w różnych specjalnościach.

WWSSE prowadzi także szkołę podstawową, gimnazjum i liceum.

Po posiedzeniu Senatu odbyło się doroczne uroczyste spotkanie wszystkich pracowników szkoły, poprzedzone koncertem w wykonaniu Kwartetu Rodzinnego ze Środy Wlkp.

drukuj do góry