ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY LEKCJE W ZSA

powrót
 • Język polski - mgr Alicja Bartkowiak; mgr Grażyna Wiśniewska; mgr Justyna Jędrzejak, mgr Emilia Nowaczyk
 • Matematyka - mgr Stanisław Pyrzyk, mgr Mikołaj Ryll, mgr Jerzy Buczma, mgr Maciej Ziemer 
 • Język niemiecki - mgr Karolina Górniak; mgr Małgorzata Rauhut - Multaniak
 • Język angielski - mgr Łukasz Korcz; mgr Małgorzata Rauhut - Multaniak; mgr Magdalena Filipiak;                                             mgr Aleksandra Narożna- Hamrol 
 • Historia - mgr Marek Idaszek, mgr Małgorzta Sibilak
 • Wiedza o społeczeństwie -  doc. dr Andrzej Moniak
 • Chemia -  mgr Angelika Werner
 • Geografia - mgr Grażyna Bartkowiak
 • Biologia -mgr inż. Katarzyna Jastrząb; mgr Maria Zych
 • Fizyka -  mgr Arkadiusz Mroczyk
 • Informatyka - mgr Przemysław Chlebicki 
 • Plastyka - mgr Jolanta Stefańska 
 • Muzyka - mgr Klaudia Popielska 
 • Wychowanie fizyczne - mgr Paulina Przymusińska-Rauhut; mgr Ewa Szarzyńska; mgr Marcin Leciej; mgr Zdzisław Majewski; mgr Marcin Łuczak; Kamil Kudła
 • Religia - mgr Piotr Maciejewski; mgr Przemysław Chlebicki 
 • Wychowanie do życia w rodzinie - mgr Halina Kempa
 • Wiedza o kulturze - doc. dr Andrzej Moniak
 • Zajęcia techniczne - mgr Małgorzata Pacanowska

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 • mgr Justyna Jarzyna
 • mgr Magdalena Bartoszak-Pacyńska
 • mgr Agnieszka Jaskuła-Hauke
 • mgr Anna Tabaczka
 • Magdalena Wyduba 
 • Klaudia Jakubowska
 • mgr Katarzyna Kirowska 
 • mgr Monika Bogusz 
drukuj do góry