ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

powrót
Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej

 

 

 

W dniach 23-24 maja 2013 roku w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp. odbyła się  Międzynarodowa Konferencja  Naukowa pt: „ Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej”. Współorganizatorami konferencji byli: Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej,  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Zakład Poprawczy w Poznaniu, Zakład Resocjalizacji WSE UAM w Poznaniu, Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej.

Konferencja przeznaczona była dla przedstawicieli nauki i praktyków. Udział w niej wzięli m.in.:  wybitni profesorowie nie tylko z Polski ale również z USA, Ukrainy, Niemiec, Czech  i Wielkiej Brytanii.  Z uczestnikami konferencji spotkał się także V-ce Minister Sprawiedliwości – Pan Stanisław Chmielewski,  Prezes  Sądu Okręgowego w Poznaniu,  Prezes  Sądu  Apelacyjnego w Poznaniu, Burmistrz Miasta Środa Wlkp. - Pan Wojciech Ziętkowski.  

Konferencji przewodniczył Rektor WWSSE – doc. dr Przemysław Frąckowiak.

Konferencja miała charakter naukowy, umożliwiła zaprezentowanie aktualnej myśli naukowej w dziedzinie profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Była bardzo ważnym wydarzeniem w życiu Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp.  

Jesteśmy przekonani, że wygłoszone bardzo interesujące wykłady i dyskusja z praktykami dały ciekawe wytyczne do dalszej pracy.

 

drukuj do góry