ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

powrót
10 lat Polski w Unii Europejskiej

 

 

 

W dniu 14 maja 2014 r. w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej odbyła się konferencja naukowa pt. „10 lat Polski w Unii Europejskiej”. Organizatorem był Wydział Ekonomiczny WWSSE. 
Celem konferencji była prezentacja wyników badań oraz wymiana doświadczeń związanych z dziesięcioleciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Prelegentami byli m.in. naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prorektor WWSSE prof. dr hab. Jerzy Babiak, który nakreślił drogę Polski do Unii Europejskiej. W trakcie dwóch sesji plenarnych zostało wygłoszonych 13 referatów. Prelegenci odnieśli się w swoich wystąpieniach do ekonomicznych, społecznych oraz prawnych aspektów członkostwa Polski w UE.

W konferencji uczestniczyło ponad 120 osób, w tym pracownicy wyższych uczelni, przedstawiciele praktyki gospodarczej oraz studenci. W konferencji wzięli również udział studenci z Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomiczno-Humanistycznego  im. S. Demianchuka w Równym (Ukraina), który od kilku lat współpracuje z WWSSE   w obszarze dydaktycznym i naukowym. Przedstawiciel Uniwersytetu w Równym dr Olena Kyrylowych podkreśliła znaczenie współpracy polegającej na udziale studentów z Ukrainy  w konferencji. Powiedziała, że „każdy z tych młodych ludzi staje się ambasadorem Ukrainy   w Polsce, a po powrocie będzie ambasadorem Polski i całej Europy na Ukrainie”. „ Na Ukrainie bardzo odczuwamy wsparcie Polski w europejskich pragnieniach Ukrainy” – dodała dr Kyrylowych.

W oparciu o zaprezentowane referaty oraz badania prowadzone przez pracowników naukowych Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlkp. przygotuje publikację naukową.

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej była również współorganizatorem konferencji naukowej pt. „Interdyscyplinarne konteksty efektywności aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, która odbyła się w Gnieźnie w dniach 12-14 maja 2014 r.

 

drukuj do góry