ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Metodyka i metodologia pracy socjalnej - NOWOŚĆ od 01.10.2021r.

 

Szczegóły zostaną podane po ogłoszeniu Rozporządzenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

drukuj do góry