bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Logopedia

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Logopedii

 

Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Kwalifikacje


Ukończenie studiów podyplomowych 4 semestralnych daje uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

loewe outlet

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 2. Elementy ortodoncji
 3. Fonetyka
 4. Foniatria i audiologia
 5. Kultura żywego słowa
 6. Profilaktyka logopedyczna
 7. Psychologiczne aspekty rozwoju mowy
 8. Dykcja i emisja głosu
 9. Elementy pediatrii
 10. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 11. Oligofrenologopedia
 12. Surdologopedia
 13. Diagnoza i terapia dyslalii
 14. Podstawy diagnozy i terapii logopedycznej
 15. Zaburzenia i terapia aparatu artykulacyjnego
 16. Terapia zaburzeń mowy - jąkanie
 17. Zaburzenia i terapia uszkodzeń korowych, podkorowych i obwodach mowy
 18. Mutyzm wybiórczy
 19. Laryngoktomia
 20. Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych - organizacja i podstawy prawne
 21. Neurologia dziecięca
 22. Psychiatria dziecięca
 23. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
 24. Sybdyscypliny pedagogiki specjalnej
 25. Zaburzenia mowy u dzieci ze spektrum autyzmu
 26. Dydaktyka specjalna
 27. Diagnostyka psychopedagogiczna
 28. Koordynacja terapii mowy, czytania, pisania
 29. Metodyka terapii psychoruchowej
 30. Metodyka zaburzeń czytania i pisania
 31. Metodyka grupowych zajęć kompensacyjno-wyrównawczych i relaksacyjnych
 32. Metody badań logopedycznych
 33. Metodyka pracy i warsztat logopedy
 34. Terapia logopedyczna z elementami integracji sensorycznej
 35. Zasady organizacji pomocy logopedycznej
 36. Ryzyko dysleksji i zasady jej diagnozy
 37. Zaburzenia genetyczne i niepełnosprawność sprzężona
 38. Rola komputera, mediów i nowych technologii w terapii logopedycznej
 39. Praktyka
 40. Praktyka zawodowa

 

Ilość semestrów: 4
Ilość godzin: 600 h 

drukuj do góry