ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Konkurs "Weltsprachen"

powrót
11 kwietnia 2018r. trzydzieścioro sześcioro uczniów z klas VII Szkoły Podstawowej oraz II i III Gimnazjum przy Zespole Szkół Akademickich, wzięło udział kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu z języka niemieckiego „Weltsprachen”. Został on zorganizowany przez Wydawnictwo Synapsa.

KONKURS  

 

11 kwietnia 2018r. trzydzieścioro sześcioro uczniów z klas VII Szkoły Podstawowej oraz II        i III Gimnazjum przy Zespole Szkół Akademickich, wzięło udział kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu z języka niemieckiego „Weltsprachen”. Został on zorganizowany przez Wydawnictwo Synapsa.

Młodzi miłośnicy języka niemieckiego musieli zmierzyć się z testem obejmującym 24 ciekawie skonstruowane pytania. Test badał umiejętności ucznia w zakresie posiadanego słownictwa, zwrotów, czytania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki. Stopień trudności testu był dostosowany do poziomu umiejętności uczniów poszczególnych klas. Głównym celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego oraz rozwijanie kompetencji językowych.

Forma współzawodnictwa pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne i stanowi doskonałe zewnętrzne źródło weryfikacji poziomu wiedzy uczniów.

Uczniowie mają świadomość, że umiejętność sprawnego komunikowania się w wielu językach jest nie tylko koniecznością na konkurencyjnym rynku pracy, ale pozwala też w życiu dorosłym na aktywny udział w życiu społecznym, gospodarczym oraz kulturowym globalnego świata.

Dodatkową zachętą dla uczestników były ciekawe nagrody. Każdy startujący w konkursie, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymał imienny dyplom uczestnictwa oraz nagrodę gwarantowaną . Najlepsi zostali uhonorowani nagrodami książkowymi oraz dyplomami laureata.

Laureatami konkursu zostali:

Iga Erenc- klasa 3b

Maria Wiencienciak-klasa 2a

Jakub Kozielski- klasa 7a
drukuj do góry