bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

VI Studencka Sesja Naukowa 15.12.2020r. nt. Profilaktyka egzystencjalna wobec kryzysu egzystencjalnego na wybranych etapach życia czytaj dalej
1st International e-Conference W dniach 20-21.05.2020 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adamia Mickiewicza w Poznaniu, przy wsparciu Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, Jean Monnet Centre of Excellence oraz Polskiego Towarzystawa Polityki Społecznej czytaj dalej
V Studencka Sesja Naukowa 11.12.2019r. nt. Profilaktyka społeczna w okresie dzieciństwa, młodości i dorosłości jako istotne zadanie społeczne czytaj dalej
IV Studencka Sesja Naukowa - 12.12.2018 r. nt. Wymiary wsparcia wobec wybranych problemów jednostki, rodziny i wspólnoty lokalnej czytaj dalej
I Międzyuczelniane Seminarium Studenckich Kół Naukowych z cyklu: Od projektu do profesjonalizmu nt. Integracyjny kapitał środowisk studenckich czytaj dalej
Konferencja w WWSSE - 15.09.2018 r. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole czytaj dalej
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Konteksty efektywności..." Kapitał i deficyt pedagogiki wsparcia społecznego. Od wykluczenia do integracji. czytaj dalej
III Studencka Sesja Naukowa Pedagogika i praca socjalna wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości. Od teorii do praktyki - 12.12.2017 r. czytaj dalej
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Idea społeczeństwa dla wszystkich. Współczesne obszary wykluczenia i wsparcia na wybranych etapach życia człowieka czytaj dalej
II Studencka Sesja Naukowa Oblicza wolontariatu i działalności prospołecznej w środowisku lokalnym. Potrzeby i wyzwania. czytaj dalej