ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

VI Studencka Sesja Naukowa 15.12.2020r. nt. Profilaktyka egzystencjalna wobec kryzysu egzystencjalnego na wybranych etapach życia czytaj dalej
1st International e-Conference W dniach 20-21.05.2020 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adamia Mickiewicza w Poznaniu, przy wsparciu Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, Jean Monnet Centre of Excellence oraz Polskiego Towarzystawa Polityki Społecznej czytaj dalej
V Studencka Sesja Naukowa 11.12.2019r. nt. Profilaktyka społeczna w okresie dzieciństwa, młodości i dorosłości jako istotne zadanie społeczne czytaj dalej
IV Studencka Sesja Naukowa - 12.12.2018 r. nt. Wymiary wsparcia wobec wybranych problemów jednostki, rodziny i wspólnoty lokalnej czytaj dalej
I Międzyuczelniane Seminarium Studenckich Kół Naukowych z cyklu: Od projektu do profesjonalizmu nt. Integracyjny kapitał środowisk studenckich czytaj dalej
Konferencja w WWSSE - 15.09.2018 r. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole czytaj dalej
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Konteksty efektywności..." Kapitał i deficyt pedagogiki wsparcia społecznego. Od wykluczenia do integracji. czytaj dalej
III Studencka Sesja Naukowa Pedagogika i praca socjalna wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości. Od teorii do praktyki - 12.12.2017 r. czytaj dalej
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Idea społeczeństwa dla wszystkich. Współczesne obszary wykluczenia i wsparcia na wybranych etapach życia człowieka czytaj dalej
II Studencka Sesja Naukowa Oblicza wolontariatu i działalności prospołecznej w środowisku lokalnym. Potrzeby i wyzwania. czytaj dalej