ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Konferencja w WWSSE - 15.09.2018 r.

powrót
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole

 

 

 

W dniu 15.09.2018 r. w godzinach 9.00-17.00 w siedzibie Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej

w Środzie Wlkp., odbędzie się konferencja nt.


DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE

 

Adresaci: pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, logopedzi, neurologopedzi, fizjoterapeuci, inni specjaliści na co dzień pracujący

z dziećmi w placówkach oświatowych, na różnych poziomach edukacyjnych oraz wszyscy zainteresowani diagnozą,

terapią i wsparciem w prawidłowym funkcjonowaniu dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Koszt udziału (część plenarna + część warsztatowa): 200 zł

Koszt udziału (tylko część plenarna): 160 zł

(Wpłaty należy dokonać do 07.09.2018 r.)

 

 

Patronat

Polski Związek Logopedów

Odział Wielkopolski

 

Współorganizatorzy: Fundacja Edukacja w Środzie Wlkp., Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Środzie Wlkp.SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


 

SCENARIUSZ KONFERENCJI

DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE


TERMIN: 15.09.2018 (sobota)

MIEJSCE: WWSSE W ŚRODZIE WLKP., UL. SURZYŃSKICH 2

CZAS:  9.00-17.00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW od 8.00 do 9.00

 

PRZEBIEG KONFERENCJI


Część plenarna:

 1. 9.00-9.30 Otwarcie konferencji – powitanie gości Rektor WWSSE - prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, Prorektor - doc. dr Przemysław Frąckowiak
 2. 9.30-10.10 mgr Danuta Hulewicz – Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty w kontekście obowiązujących rozwiązań prawnych.
 3. 10.15-10.55 mgr Piotr Wiliński – Specjalne potrzeby edukacyjne wynikające z zaburzeń zachowania i emocji.
 4. 11.00-11.40 dr Justyna Leszka – Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole – przewidywane trudności i możliwości dostosowania.


11.45-12.15 PRZERWA KAWOWA


 1. 12.20-13.00 dr Tomasz Knopik – Jak nie marnować talentów? Model pomocy psychologiczno-pedagogicznej kierowanej do dzieci zdolnych.
 2. 13.05-13.45 mgr Dominika Jakrzewska – Jedno dziecko - wiele potrzeb. Współzależność diagnozy i oddziaływań terapeutycznych w przypadku dziecka
  z niepełnosprawnością intelektualną. 
 3. 13.50-14.30 mgr Aneta Kiepiela-Koperek – Czasem trzeba zamilknąć aby zostać wysłuchanym.


Panel dyskusyjny


15.00-15.30 PRZERWA OBIADOWA


Część warsztatowa:15.30-17.00

 1. mgr Katarzyna Dowdo – Małe dziecko z autyzmem a zaburzenia integracji sensorycznej.
 2. mgr Aneta Kiepiela-Koperek – Czasem trzeba zamilknąć aby zostać wysłuchanym. Mutyzm.
 3. mgr Dominka Jakrzewska – Stymulacja procesów poznawczych z uwzględnieniem umiejętności językowych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 4. mgr Monika Korpik – Badanie przesiewowe jąkających się dzieci do 7 r.ż.
 5. dr Małgorzata Naskręt – Biofeedback jako terapia wspierająca procesy poznawcze.
drukuj do góry