ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Konferencja w WWSSE - 07.06.2016 r.

powrót
Kompleksowe wspomaganie małego dziecka z zaburzeniami w rozwoju.

 

 

 

 

W dniu 07.06.2016 r. w godzinach 10.00-16.30 w siedzibie Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej

w Środzie Wlkp., odbędzie się konferencja nt.


KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE MAŁEGO DZIECKA Z ZABURZENIAMI W ROZWOJU.

 

Adresaci: pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wspomagania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, logopedzi.

 

Koszt udziału: 100 zł (Wpłaty należy dokonać do 18.05.2016 r.)

 

 

Patronat

Polski Związek Logopedów

Odział WielkopolskiSERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


 

SCENARIUSZ KONFERENCJI LOGOPEDYCZNEJ

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE MAŁEGO DZIECKA Z ZABURZENIAMI W ROZWOJU

TERMIN: 07.06.2016 (wtorek)

MIEJSCE: WWSSE W ŚRODZIE WLKP., UL. SURZYŃSKICH 2

CZAS:  10.00 - 16.30

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW od 9.00

 

PRZEBIEG KONFERENCJI


CZĘŚĆ PLENARNA:

1. Otwarcie konferencji –powitanie gości prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk 

2. prof. Danuta Pluta-Wojciechowska - „Moje dziecko nie mówi, czekać czy nie czekać?” 

3. dr n. med. Waldemar Wojnowski - „Diagnostyka audiologiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju” 

4. dr Justyna Leszka - „Kompleksowa diagnoza, jako warunek skuteczności wspomagania rozwoju dziecka”. 

5.Przerwa kawowa 12.00 - 12.30 

6. mgr Anna Krzywicka-Filuś - „Wsparcie psychologa w diagnozie i terapii logopedycznej”

7. mgr Krystyna Jacków-Sowa - „Trudności w uczeniu się i zachowaniu wynikające z zaburzeń integracji sensorycznej”.

8. dr Justyna Młodzikowska-Albrecht -  „Diagnoza neurologiczna małego dziecka”.

9.Przerwa obiadowa 14.00 – 15.00

 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA: 15.00 – 16.30 

1. mgr Grażyna Wiśniewska - „Terapia ręki dzieci przedszkolnych”

2. mgr Katarzyna Antosiak-Cyrak - „Elementy programowania przetwarzania słuchowego Terapia Tomatisa”.

3. mgr Krystyna Jacków-Sowa -  „Wpływ aktywności ruchowej na uczenie się”.

4. dr Justyna Leszka - „ Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci - rozwiązania praktyczne”.

 

Czas trwania warsztatów: 60-90 min

 


drukuj do góry