ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Koncepcja planu daltońskiego ...

powrót

KANDYDACI,

informujemy, że w przypadku wejścia w życie zmian w Rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli ogłoszonych przez MNiSW, może nastąpić ewentualna zmiana programów oraz kosztów kształcenia na studiach podyplomowych.

 

Studia podyplomowe w zakresie: Koncepcja planu daltońskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


Studia  mają charakter doskonalący. Przygotowują absolwenta do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym według koncepcji planu daltońskiego.

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

  1. Psychopedagogiczne przesłanki rozwoju i zachowania.
 2. Zaburzenia rozwoju i terapia pedagogiczna.
 3. Diagnoza psychopedagogiczna na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 5. Założenia procesu kształcenia  w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 6. Założenia procesu kształcenia wg koncepcji daltońskiej.
 7. Planowanie pracy z dzieckiem  w systemie daltońskim.
 8. Środki dydaktyczne w systemie daltońskim.
 9. Projektowanie pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym w systemie daltońskim.  
10. Projektowanie pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym  w systemie daltońskim.
11. Ewaluacja osiągnięć dziecka.
12. Przygotowanie do praktyki.
13. Praktyka w przedszkolu.
14. Praktyka w klasach I - III.Ilość semestrów : 2
Ilość godzin: 225 h
Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 600 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry