ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Koło Naukowe Absolwentów

powrót

Studenckie seminarium samokształceniowe

 

W dniu 19 października 2019 r. o godz. 13.30 Koło Naukowe Absolwentów oraz Zakład Pedagogiki Wsparcia Społecznego zapraszają na studenckie seminarium samokształceniowe, nt.

„Radości i zmartwienia autorów prac seminaryjnych i magisterskich”

Seminarium służyć ma wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy Absolwentami WWSSE, a studentami, którzy aktualnie piszą prace seminaryjne i magisterskie.

Seminarium poprowadzą:

Prof. WWSSE Przemysław Frąckowiak, kierownik Zakładu Pedagogiki Wsparcia Społecznego

mgr Aneta Kaczmarek, w imieniu KNA


I Międzyuczelniane Seminarium Studenckich Kół Naukowych

 

Dnia 26 listopada 2018 roku odbyło się I Międzyuczelniane Seminarium Studenckich Kół Naukowych z cyklu „Od projektu do profesjonalizmu” na temat Integracyjny kapitał środowisk studenckich.  W seminarium udział wzięły koła naukowe z GSW Milenium, PWSZ Piła oraz WWSSE.

Seminarium rozpoczął prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, następnie głos zabrał prof. dr hab. Antoni Szczuciński, a następnie prof. WWSSE dr hab. Przemysław Frąckowiak oraz dr Anna Knocińska i dr Agata Woźniak z GSW Milenium z Gniezna.

Później referaty wygłosiły studentki z następujących Kół Naukowych: „Pasjonat”  z GSW Milenium w Gnieźnie Agata Grzechowiak, Angelika Kaczmarek, Karina Borzykowska, Anna Górniak – Kurzawa oraz Hanna Dzieciuchowicz, ze Studenckiego Koła Naukowego Pracy Socjalnej „Auxilia” z PWSZ w Pile Sylwia Ostrowska oraz Stela Zamara oraz z Koła Naukowego Absolwentów WWSSE w Środzie Wlkp. Tatiana Pawełczyk.

Po części ogólnej odbyły się również  warsztaty dla uczestników, które poprowadzili znakomici praktycy, a mianowicie: mgr Ewa Cichocka o roli marzeń i motywacji wewnętrznej w edukacji, prof. WWSSE dr hab. Przemysław Frąckowiak o komunikacji i wpływie społecznym w wychowaniu resocjalizacyjnym, Małgorzata Michalska poprowadziła warsztaty dotyczące rękodzieła w terapii zajęciowej, a Piotr Robakowski o fotografii w praktyce edukacyjno – wychowawczej.

Po prezentacjach poszczególnych kół naukowych i warsztatach odbyła się integracja uczestników seminarium w Restauracji Wielkopolanka w Pętkowie.


Koło Naukowe Absolwentów Pedagogiki WWSSE,

serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane działalnością w kole na spotkanie organizacyjne,

które odbędzie się 03.03.2018 r., o godzinie 13:00 w WWSSE w Środzie Wielkopolskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie przybycia na absolwent@wwsse.pl


 Postanowienia ogólne


1. Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Absolwentów Pedagogiki WWSSE

2. Siedzibą Koła jest Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna

w Środzie Wielkopolskiej.

3. Koło zrzesza absolwentów kierunku Pedagogiki WWSSE.

4. W pracach Koła mogą uczestniczyć studenci WWSSE.

4. Przynależność do Koła jest dobrowolna.

5. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

6. Okres działania Koła jest nieokreślony.


Cele i zadania Koła

 • pogłębianie wiedzy i podnoszenie poziomu umiejętności w zakresie wybranych obszarów pedagogiki,
 • rozwój członków Koła dokonujący się poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samorealizacji, kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • integrowanie członków poprzez rozwijanie zainteresowań,
 • wymiana doświadczeń zawodowych, zdobywanie nowych umiejętności,
 • pielęgnowanie studenckich przyjaźni, wzajemne wspieranie się na drodze kariery zawodowej.

Realizacja:

 • spotkań dyskusyjnych,
 • wykładów naukowych,
 • warsztatów,
 • uczestnictwo w seminariach, warsztatach oraz konferencjach i zjazdach naukowych,
 • współpraca z instytucjami i towarzystwami naukowymi,
 • prowadzenie badań naukowych oraz projektów badawczych, a także przygotowywanie referatów i dyskusji,
 • udział w seminariach naukowych wybranych Zakładów WWSSE,
 • organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością koła.

Członkowie Koła

Każdy Członek zobowiązany jest do:

  1. aktywnego uczestnictwa w pracach Koła,
  2. przestrzegania Statutu Koła,
  3. dbania o dobre imię szkoły oraz popularyzowania jego działalności.

Członkostwo w Kole ustaje:

 1. na skutek dobrowolnego wystąpienia z Koła,
 2. długotrwałego niewywiązywania się z obowiązków członka Koła,
 3. prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem Koła lub ewidentnego działania na szkodę Koła,
 4. decyzję o przyjęciu i skreśleniu podejmuje zarząd Koła.


Opiekun koła naukowego: doc. dr Przemysław Frąckowiak


Zarząd Koła. 

1. Przewodniczący: mgr Aneta Kaczmarek

2. Wiceprzewodniczący: mgr Dorota Kulikowska

3. Sekretarz: mgr Marta Hauke

 

Kontakt: absolwent@wwsse.pl

drukuj do góry