ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Kalendarz Roku Szkolnego

powrót

 

WYDARZENIE Z ŻYCIA SZKOŁY

DATA

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

01.09.2020r.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ (ŚRODA)

14.10.2020r.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (NIEDZIELA)

01.11.2020r.

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI ( ŚRODA))

11.11.2020r.

REKOLEKCJE

Termin zostanie podany

WIGILIE KLASOWE ( WTOREK )

22.12.2020r.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23 – 31.12. 2020r.

NOWY ROK ( PIĄTEK)

01.01.2021r

TRZECH KRÓLI (ŚRODA)

06.01.2021r.

PISEMNA INFORMACJA DO RODZICÓW O PRZEWIDYWANYCH OCENACH NIEDOSTATECZNYCH  Z NAUCZANYCH PRZEDMIOTÓW ( PIĄTEK)

11.01.2021r

KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ  ( PIĄTEK)

29.01.2021r.

FERIE ZIMOWE

04.01-17.01.2021r

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

01-06.04.2021r.

PISEMNA INFORMACJA DO RODZICÓW O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ROCZNYCH NAGANNYCH  Z ZACHOWANIA I OCENACH NIEDOSTATECZNYCH Z NAUCZANYCH PRZEDMIOTÓW

25.05.2021r.

TERMIN WYSTAWIANIA PRZEWIDYWANYCH OCEN ROCZNYCH

14.06.2021r.

BOŻE CIAŁO ( CZWARTEK)

03.06.2021r.

KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ  ( PONIEDZIAŁEK)

21.06.2021r.

ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

25.06.2021r. 

FERIE LETNIE

26.06-31.08.2021r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

14.09.2020r.

01.02.2021r.

31.05.2021r.

 

DYŻURY DLA RODZICÓW

16.11.2020r.

15.03.2021r.

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

04.06.2021r.

 

EGZAMIN MATURALNY  I ÓSMOKLASISTY

 

EGZAMIN MATURALNY 

04.05.2021 r. - język polski pp

05.05.2021 r. - matematyka pp

06.05.2021 r. - język angielski pp

( pozostałe przedmioty według harmonogramu CKE)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

25.05.2021 r. - język polski

26.05.2021 r. - matematyka 

27.05.2021 r. - język obcy nowożytny 

RADY PEDAGOGICZNE DORAŹNE I SZKOLENIOWE

Terminy zostaną podane

 

Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH TERMINY MOGĄ

ULEC ZMIANIE

 
drukuj do góry