ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Kadra naukowo-dydaktyczna

powrót

Kadra naukowo-dydaktyczna to jeden z najmocniejszych atutów Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp. To właśnie ten  zespół decyduje o poziomie kształcenia naszej Uczelni.

Grono pracowników naukowo – dydaktycznych WWSSE tworzą wybitni naukowcy związani m.in. z takimi uczelniami jak: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Dodatkowym elementem polityki kadrowej WWSSE jest powierzanie wybranych zajęć dydaktycznych ludziom, którzy, będąc cenionymi praktykami, na co dzień pracują w oświacie lub w biznesie.

Do grona kadry naukowo-dydaktycznej WWSSE zaliczają się m.in.:

 

1. Prof. dr hab. Jerzy Babiak
2. Prof. dr hab. Anatoliy Demyanchuk
3. Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz
4. Prof. dr hab. Tomasz Gmerek
5. Prof. dr hab. Anna Kniazevych
6. Prof. dr hab. Olha Krasovska
7. Prof. dr hab. Mirosław Krzyśko
8. Prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk
9. Prof. dr hab. Zbyszko Melosik
10. Prof. dr hab. Stanisław Puppel
11. Prof. dr hab. Waldemar Ratajczak
12. Prof. WWSSE dr hab. Maria Burtowy
13. Prof. UJD dr hab. Tomasz Bogajewski
14. Prof. PUSS dr hab. Przemysław Frąckowiak
15. Prof. UEP dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska
16. Prof. WWSSE dr hab. Maria Korcz
17. Prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska
18. Prof. WWSSE dr hab. Wojciech Piotr
19. Prof. UAM dr hab. Aneta Sikorska-Nowak
20. Prof. WWSSE dr hab. Andrzej Stąsiek
21. Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński
22. Prof. WWSSE dr Jakub Andrzejczak
23. Prof. WWSSE dr Małgorzata Dłużewska
24. Prof. WWSSE dr Dorota Domagała
25. Prof. WWSSE dr Piotr Dworniczak
26. Prof. WWSSE dr Józef Jermacz
27. Prof. WWSSE dr inż. Artur Kisiołek
28. Prof. WWSSE dr Danuta Krzysztofiak
29. Prof. WWSSE dr Sergiusz Maćkowiak
30. Prof. WWSSE dr Andrzej Moniak
31. Prof. WWSSE dr Jerzy Stankiewicz
32. Prof. WWSSE dr Andrzej Wartecki
33. Prof. WWSSE dr Jolanta Zawal

 

Ponadto liczne grono doktorów i magistrów

drukuj do góry