ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

File wwsse

Informacje ogólne

powrót

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe na kierunkach PEDAGOGIKA,  EKONOMIA, INFORMATYKA i DIETETYKA

w różnych specjalnościach:

PEDAGOGIKA

 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Edukacja przedszkolna i przygotowanie pedagogiczne
 • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 
 • Język angielski w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
 • Język niemiecki w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
 • Organizacja i zarządzanie oświatą 
 • Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 • Logopedia 
 • Neurologopedia 
 • Terapia pedagogiczna 
 • Terapia pedagogiczna i socjoterapia
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem i nauczanie przedsiębiorczości
 • Coaching i mentoring w edukacji
 • Resocjalizacja i socjoterapia  
 • Badania społeczne i rynkowe
 • Asystent osoby starszej 
 • Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)
 • Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum autyzmu)
 • Wspomaganie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Tyflopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Koncepcja planu daltońskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami pedagogiki Montessori i Planu Daltońskiego
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami neurodydaktyki
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami neurodydaktyki
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pedagogiki Montessori i Planu Daltońskiego
 • Bibliotekoznawstwo i Wiedza o Kulturze
 • Bibliotekoznawstwo
 • Profilaktyka i diagnoza uzależnień oraz zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
 • Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Integracja sensoryczna
 • Matematyka dla nauczycieli
 • Fizyka dla nauczycieli
 • Chemia dla nauczycieli
 • Geografia dla nauczycieli
 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli


EKONOMIA

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Podstawy przedsiębiorczości 
 • Rachunkowość i podatki 
 • Finanse i bankowość  
 • Ekonomika przedsiębiorstw  

 

 INFORMATYKA

 • Specjalność nauczycielska - informatyka i technologie informacyjne 
 • Informatyka stosowana
 • Nauczanie informatyki i zajęcia komputerowe z programowaniem

DIETETYKA
 • Edukacja zdrowotna z dietoprofilaktyką

UWAGA => REKRUTACJA CIĄGŁA

drukuj do góry