ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Informacje ogólne

powrót

Kierunek: EKONOMIA

Opis specjalności oraz profil absolwenta:

 

Informacje ogólne


Ekonomia to kierunek, który od wielu już lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem przyszłych studentów.

 

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp., na studiach pierwszego stopnia na kierunku ekonomia kształci specjalistów, posiadających podstawy wiedzy z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji, wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Absolwent jest też przygotowany do pracy w  przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) – głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej . Umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno – gospodarczej, zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia  Językowego Rady Europy. Absolwent jest  przygotowany do podjęcia  kształcenia na studiach drugiego stopnia.

 

W ramach tego kierunku WWSSE oferuje naukę na czterech specjalnościach, będących pewną wypadkową zapotrzebowania ze strony rynku pracy

 

Uczelnia dysponuje doskonałą kadrą dydaktyczną, zajęcia na tym kierunku prowadzą m.in.: prof. dr hab. Jerzy Babiak, prof. dr hab. Wojciech Piotr, prof. dr hab. Henryk Runka, doc. dr inż. Artur Kisiołek, doc. dr Anna Iwańczuk, doc. dr Marek Jagielski.

 

 

 

drukuj do góry