ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Informacje ogólne

powrót

Studia na kierunku filologia pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu wybranej filologii, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literatury i kultury wybranego obszaru języka. 

Celem studiów jest przygotowanie studenta do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka obcego.

Absolwent studiów będzie posiadał ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Legitymuje się zbliżona do rodzimej znajomością języka obcego na poziomie biegłości C 1 (wg ESOKJ Rady Europy) oraz posiada znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2.

Absolwent kierunku filologia, który wybrał specjalność nienauczycielską jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, itp.

drukuj do góry