ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

Informacje ogólne

powrót

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

W dniu 20.10.2018 r. o godz. 10.00 odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2018/2019.

 

Rektor WWSSE prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk zapewnia studentów, że w tej Uczelni będą mogli zdobyć bardzo dobre wykształcenie i jak wykazują badania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego najszybciej w Wielkopolsce otrzymują po studiach pracę na umowę   o pracę.  Studenci mają możliwość uzyskania wysokich stypendiów socjalnych, naukowych, specjalnych oraz zapomóg.

 Rekrutacja do WWSSE jest ciągła, a zajęcia rozpoczynają się od początku każdego semestru.

 W WWSSE pracuje liczne grono profesorów, doktorów i praktyków, którzy gwarantują bardzo dobre przygotowanie studentów do pracy.


 


 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.ZNU.6022.43.2016.EK.3 z dnia 07.06.2016 r. oraz nr ZNN.6022.32.2016.3.SK z dnia 10.11.2016 Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych w Legnicy Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej w Środzie Wlkp.  otrzymał uprawnienia do prowadzenia na kierunku PEDAGOGIKA i EKONOMIA studiów I stopnia  / skany decyzji w pliku poniżej/.

 

 

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH W LEGNICY

UL. RADOSNA 17 LEGNICA


Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w  Legnicy jest budynkiem przeznaczonym w soboty i niedziele zgodnie z potrzebami dla Wydziału Nauk Społecznych w Legnicy WWSSE. W budynku znajdują się 2 duże sale wykładowe, 28 sal ćwiczeń, 2 sale komputerowE, biblioteka i czytelnia oraz zaplecze gastronomiczne. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W LEGNICY ZAPRASZA NA STUDIA I STOPNIA:

NA KIERUNKU PEDAGOGIKA W NASTĘPUJĄCYCH SPECJALNOŚCIACH:


NA KIERUNKU EKONOMIA W NASTĘPUJĄCYCH SPECJALNOŚCIACH:WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W LEGNICY

ZAPRASZA RÓWNIEŻ  NA STUDIA PODYPLOMOWE =>czytaj dalej RAPORT MNiSW

    Ukazał się raport opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://absolwenci.nauka.gov.pl/) przedstawiający sytuację absolwentów szkół wyższych w Polsce na rynku pracy od momentu uzyskania dyplomu. Okazało się, że niemal 100% absolwentów WWSSE w Środzie Wlkp. po uzyskaniu dyplomu – w ciągu pierwszego roku pracuje już na umowę o pracę. Szczegółowe badania pokazują, że 96,7% absolwentów średzkiej uczelni studiów II stopnia (magisterskich) i 95,9% absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) podjęło pracę na umowę o pracę. Wynik ten nie obejmuje absolwentów pracujących na podstawie umów o dzieło oraz umów zlecenia. Wynik ten jest jednym z najlepszych w Polsce. WWSSE kształci na studiach magisterskich, licencjackich i podyplomowych na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka i praca socjalna w różnych specjalnościach.drukuj do góry