ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Informacje bieżące

powrót

UWAGA!

DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2019R. O GODZINIE 8.30 W SALI A 1-2 ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z WKU

(dla wszystkich studentów oprócz studiów podyplomowych) 


 

DNI SPORTU W WWSSE 

 

W celu zaliczenia wychowania fizycznego WWSSE organizuje w Uczelni DNI SPORTU w dniach: 18.05.2019; 25.05.2019; 01.06.2019; 08.06.2019; 15.06.2019.

 

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia muszą odbyć obowiązkowo zajęcia z wychowania fizycznego (studenci rozpoczynający studia od X/2017 i X/2018) w wymiarze 60 godz. lub zaliczyć wychowanie fizyczne w takiej ilości godzin np. w klubie sportowym, na basenie, na siłowni i dostarczyć odpowiednie zaświadczenie do dziekanatu.

 

Studenci, którzy chcą zaliczyć wf w ramach dni sportu zobowiązani są przesłać formularz zgłoszeniowy /formularz do pobrania w pliku poniżej/ na adres e-mailowy Uczelni (info@wwsse.pl), w którym zaznacza się termin uczestnictwa oraz wybór zajęć oraz liczbę godzin, którą planują zaliczyć w danym dniu (termin zaliczenia wf-u nie może się pokrywać z innymi zajęciami obowiązkowymi). Formularz zgłoszeniowy musi być przesłany odrębnie na każdy dzień sportu z podaną liczbą godzin i wyborem zajęć.

 

Zajęcia z wychowania fizycznego  w wymiarze 60 godz. należy zaliczyć do końca studiów.

 

Osoby posiadające zwolnienie z wychowania fizycznego powinny je zaliczyć w innej wybranej przez siebie formie np. szachy.


 UWAGA STUDENCI - NOWOŚĆ! 

STUDENT SAM WYSTAWIA FAKTURY ZA CZESNE 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJĘ ZNAJDUJĄ SIĘ W INSTRUKCJI DLA STUDENTA, NA STR. 10-11 

POD GŁÓWNYM OKIENKIEM NA STRONIE LOGOWANIA DO PORTALU E-STUDENT 


 UWAGA STUDENCI ! 

KWESTURA DYŻUR DLA STUDENTÓW PEŁNI W KAŻDĄ SOBOTĘ W GODZ. 10.00-12.00 W SALI A 15 


   UWAGA STUDENCI !

DO KORZYSTANIA Z PORTALU E-STUDENT ZALECANA JEST PRZEGLĄDARKA GOOGLE CHROME  


  UWAGA! 

Wnioski o ulgi oraz przesunięcie terminu płatności 

można składać najpóźniej do dnia 30.09.2019 r. 


  ULGI DLA STUDENTÓW  (PROMOCJA TRWA DO 30.09.2019 R.)  

 1. Ulga prorodzinna.

Jeżeli w naszej Uczelni równocześnie studiują 2 osoby z tej samej rodziny (mąż – żona; brat – siostra; rodzic – dziecko) wówczas osoba opłacająca niższe czesne może być zwolniona za zgodą Rektora (po złożeniu odpowiedniego podania) z  czesnego o 50%**. 

2. Ulga z tytułu  studiowania na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów równocześnie. 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %   z tej specjalności lub kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa**. 

3. Ulga z tytułu  studiowania na 2  kierunkach studiów podyplomowych równocześnie. 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2  kierunkach studiów podyplomowych wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %  z tego kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa**. 

4. Ulga z tytułu studiowania na studiach II stopnia i studiach podyplomowych – ulga 50% na studia podyplomowe** (po złożeniu odpowiedniego podania). 

*Podanie można pobrać: Strefa studenta -> Druki do pobrania -> Stypendium Rektora ze środków własnych Uczelni (podanie należy złożyć w Dziekanacie do dnia 30 września). Stypendium obowiązuje na dany rok akademicki, na który zostało złożone podanie. 

** Ulgi nie łączą się. Studentów obowiązuje tylko jedna ulga.


UWAGA STUDENCI !!!

PROSZĘ O ODBIÓR PISM W SPRAWIE: PRZESUNIĘCIA TERMINU PŁATNOŚCI; PRZYZNANIA STYPENDIUM REKTORA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH UCZELNI ORAZ DECYZJI STYPENDIALNYCH.


UWAGA STUDENCI !!!

NA STRONIE UCZELNI, W ZAKŁADCE E-STUDENT MOŻNA SPRAWDZIĆ SWOJE OCENY, WPŁATY, DANE ITP. 


UWAGA STUDENCI !!! 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ POSZCZEGÓLNYCH PROFESORÓW NA KAŻDY ZJAZD DOSTĘPNY JEST W KAŻDY PIĄTEK OD GODZ. 15.00 -  NA STRONIE INTERNETOWEJ W INFORMACJACH BIEŻĄCYCH, W GABLOCIE PRZY PLANACH ORAZ W PORTIERNI.


 

drukuj do góry