ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Informacje bieżące

powrót

Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z informacją opublikowaną 12.02.2021r. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w sprawie rozpoczęcia rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli akademickich urodzonych po 31 grudnia 1955 r. oraz innych osób prowadzących zajęcia od 15 lutego 2021 roku, Dziekanat WWSSE sporządza listy osób wyrażających chęć przystąpienia do szczepienia (odpowiedni formularz zostanie przesłany na adres e-mail).

 

Informacje na temat szczepień nauczycieli akademickich dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolne-zasady-systemu-szczepien-dla-nauczycieli-akademickich-oraz-innych-osob-prowadzacych-zajecia-na-uczelniach

 

Procedury dotyczące zgłaszania nauczycieli akademickich na szczepienie nie zostały jeszcze określone przez Ministerstwo, jednakże Uczelnia - jako pracodawca - pragnie dołożyć wszelkich starań, aby proces odbył się terminowo i sprawnie.

 

Jak tylko zostaną podane kolejne informacje w tej sprawie będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Z wyrazami szacunku

 

REKTOR 

prof. dr hab. Ireneusz KubiaczykPLANY ZAJĘĆ

DOSTĘPNE NA KONCIE E-STUDENT

PO ZALOGOWANIU


 

NAUCZANIE ZDALNE !

  

SZANOWNI STUDENCI!

  

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM W CAŁYM KRAJU STREFY CZERWONEJ

 

INFORMUJEMY, ŻE OD 24.10.2020 ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ WYŁĄCZNIE W FORMIE ZDALNEJ PRZY POMOCY APLIKACJI ZOOM.

 1. KAŻDY STUDENT ZOBOWIĄZANY JEST POBRAĆ APLIKACJĘ ZOOM NA SWÓJ KOMPUTER.
 2. W PIĄTEK PO GODZ. 15.00 STUDENT SPRAWDZA NA STRONIE UCZELNI W JAKIEJ SALI BĘDZIE MIAŁ ZAJĘCIA (ZGODNIE Z PLANEM).
 3. STUDENT LOGUJE SIĘ NA SWOJE KONTO E-STUDENT,  ZAKŁADKA E-STUDENT https://portal.wwsse.pl/Login/Index
 4. WYBIERA Z PANELU  „INSTRUKCJA OBSŁUGI ZDALNEJ”.
 5. PO OTWARCIU INSTRUKCJI NA STRONIE 3 ORAZ 4 WIDOCZNE SĄ SALE. DO KAŻDEJ SALI ZOSTAŁ PRZYPISANY LINK.
 6. KLIKAMY W LINK SALI PRZYPISANEJ ZGODNIE Z PLANEM ZAJĘĆ NP. A1 I WTEDY NASTĘPUJE POŁĄCZENIE Z WYKŁADOWCĄ. 

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYKŁADOWCÓW, ZAJĘĆ ORAZ SAL

 

NA NAJBLIŻSZY WEEKEND PODANY JEST NA DOLE STRONY W PLIKACH PDF.

 


 

EGZAMIN !

Egzamin z Żywienia klinicznego dla studentów II roku z dr Sylwią Stróżyk odbędzie się zdalnie 21.02.2021r.

o godz. 12.00 sala C 15. 

EGZAMIN !

 Egzamin z Żywienia klinicznego z dr Sylwią Stróżyk odbędzie się zdalnie 30.01.2021r.

 o godz. 11.00 SALA F6.


 

 

EGZAMIN !

 Egzamin z Higieny i toksykologii z dr hab. Piotrem Gulewiczem odbędzie się zdalnie 17.01.2021r.

o godz. 11.00 SALA D2.


 


EGZAMIN !

 Egzamin z Psychologii u dr Agaty Malechy odbędzie się zdalnie 23.01.2021r.

o godz. 13.00 sala G1.


 


INFORMACJA DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW

 Stosownie do wytycznych Środowiskowych oraz zaleceń MNiSW

 ustala się następujące zasady bezpieczeństwa

 w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19:  

 1. Student powinien przybyć na zajęcia bez objawów chorobowych.
 2. Każdy student ma obowiązek poruszania się po Uczelni w maseczce.
 3. Zajęcia odbywają się w salach o odpowiednim metrażu.
 4. W trakcie zajęć zachowana jest odpowiednia odległość pomiędzy Studentami oraz wykładowcami.
 5. Studenci mogą zdjąć maseczki w salach zajęć, natomiast w miejscach wspólnych (tj. hol, korytarze itd. studenci są zobowiązani do noszenia maseczek)
 6. Studenci dezynfekują ręce każdorazowo wchodząc i wychodząc z Uczelni.
 7. Student jest zaopatrzony we własne artykuły piśmiennicze, tj. długopis i kartkę, które zabiera ze sobą po zakończeniu zajęć.
 8. W czasie pobytu w Uczelni student powinien często myć ręce.
 9. Miejsce przebywania studentów w czasie przerw 
 • Z piętra skrzydła D pozostają na piętrze między salami
 • Z parteru i piętra skrzydła C pozostają na holu dolnym
 • Ze skrzydła F korzystają z korytarzy skrzydła F 
 1. Po zakończeniu zajęć student opuszcza budynek WWSSE.
 2. Po zakończeniu zajęć sala jest wietrzona i dezynfekowana.
 3. Sprawy administracyjne adresowane do dziekanatu, wykładowców należy kierować do dziekanatu/wykładowców w formie elektronicznej na adres info@wwsse.pl (lub adres e-mail danego wykładowcy) kontaktować się  telefonicznie  pod numer 784950640  lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w Uczelni.
 4. W sytuacji koniecznego załatwienia spraw w dziekanacie interesant:
 • korzysta z dzwonka przy wejściu do budynku Uczelni
 • bezwzględnie odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk
 • podaje dyżurującemu przy domofonie  pracownikowi obsługi cel przybycia, swoje imię i nazwisko
 • korzysta z maseczki / przyłbicy oraz rękawiczek
 • podchodzi do okienka dziekanatu – pojedynczo –  z zachowaniem odpowiedniej odległości (na podłodze są miejsca oznaczone taśmą).

5. Rektor kontaktuje się ze studentami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres kuba@amu.edu.pl lub telefonicznie pod numerem 604532823, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.


UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH !

 

PROSIMY O WYZNACZENIE STAROSTÓW GRUP NA 1 LATACH STUDIÓW LICENCJACKICH ORAZ PODANIE DANYCH WYBRANEJ OSOBY DO DZIEKANATU.


 

 

UWAGA STUDENCI - WYMIANA LEGITYMACJI STUDENCKICH!

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia od 01.10.2018 (oraz osoby, które powróciły na studia) i korzystają z papierowej legitymacji studenckiej proszeni są o dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego na płycie CD w formacie .jpg lub przesłanie na e-mail dziekanatu: info@wwsse.pl 

Z uwagi na zmianę przepisów - legitymacje papierowe straciły ważność. Na wniosek studenta legitymacja papierowa zostanie wymieniona na elektroniczną.


 

 UWAGA STUDENCI!

PRZYPOMINAMY, ŻE 30.09.2020R. UPŁYWA TERMIN SESJI EGZAMINACYJNEJ.

OSOBY, KTÓRYM BRAKUJĄ OCENY Z ZWYBRANYCH PRZEDMIOTÓW MOGĄ

PRZEDŁUŻYĆ SESJĘ DO DNIA 31.10.2020R. (NA WNIOSEK - DO POBRANIA W DRUKACH)

 

STUDENCI, KTÓRZY NIE SĄ W STANIE UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCYCH OCEN

MOGĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WPIS WARUNKOWY (MAX. 4 PRZEDMIOTY).

 

POZOSTAŁE OSOBY, KTÓRE NIE ZALICZĄ WIĘCEJ NIŻ 4 PRZEDMIOTÓW

ZOSTANĄ SKIEROWANI NA POWATARZANIE ROKU.


 

 UWAGA STUDENCI ! 

STUDENT SAM WYSTAWIA FAKTURY ZA CZESNE 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJĘ ZNAJDUJĄ SIĘ W INSTRUKCJI DLA STUDENTA, NA STR. 10-11 

POD GŁÓWNYM OKIENKIEM NA STRONIE LOGOWANIA DO PORTALU E-STUDENT 


 UWAGA STUDENCI ! 

KWESTURA DYŻUR DLA STUDENTÓW PEŁNI W KAŻDĄ SOBOTĘ W GODZ. 10.00-12.00 W SALI A 15 


   UWAGA STUDENCI !

DO KORZYSTANIA Z PORTALU E-STUDENT ZALECANA JEST PRZEGLĄDARKA GOOGLE CHROME  


  UWAGA! 

Wnioski o ulgi oraz przesunięcie terminu płatności 

można składać najpóźniej do dnia 25.10.2020 r. 


  ULGI DLA STUDENTÓW  (PROMOCJA TRWA DO 25.10.2020 R.)  

 1. Ulga prorodzinna.

Jeżeli w naszej Uczelni równocześnie studiują 2 osoby z tej samej rodziny (mąż – żona; brat – siostra; rodzic – dziecko) wówczas osoba opłacająca niższe czesne może być zwolniona za zgodą Rektora (po złożeniu odpowiedniego podania) z  czesnego o 50%**. 

2. Ulga z tytułu  studiowania na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów równocześnie. 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %   z tej specjalności lub kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa**. 

3. Ulga z tytułu  studiowania na 2  kierunkach studiów podyplomowych równocześnie. 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2  kierunkach studiów podyplomowych wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %  z tego kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa**. 

4. Ulga z tytułu studiowania na studiach II stopnia i studiach podyplomowych – ulga 50% na studia podyplomowe** (po złożeniu odpowiedniego podania). 

*Podanie można pobrać: Strefa studenta -> Druki do pobrania -> Stypendium Rektora ze środków własnych Uczelni (podanie należy złożyć w Dziekanacie do dnia 30 września). Stypendium obowiązuje na dany rok akademicki, na który zostało złożone podanie. 

** Ulgi nie łączą się. Studentów obowiązuje tylko jedna ulga.


UWAGA STUDENCI !!!

PROSZĘ O ODBIÓR PISM W SPRAWIE: PRZESUNIĘCIA TERMINU PŁATNOŚCI; PRZYZNANIA STYPENDIUM REKTORA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH UCZELNI ORAZ DECYZJI STYPENDIALNYCH.


UWAGA STUDENCI !!!

NA STRONIE UCZELNI, W ZAKŁADCE E-STUDENT MOŻNA SPRAWDZIĆ SWOJE OCENY, WPŁATY, DANE ITP. 


UWAGA STUDENCI !!! 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ POSZCZEGÓLNYCH PROFESORÓW NA KAŻDY ZJAZD DOSTĘPNY JEST W KAŻDY PIĄTEK OD GODZ. 15.00 -  NA STRONIE INTERNETOWEJ W INFORMACJACH BIEŻĄCYCH, W GABLOCIE PRZY PLANACH ORAZ W PORTIERNI.


 

drukuj do góry