ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Informacje bieżące

powrót

 

PLANY ZAJĘĆ

DOSTĘPNE NA KONCIE E-STUDENT

PO ZALOGOWANIU

 


 

NAUCZANIE ZDALNE !

SZANOWNI STUDENCI!

  

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM W CAŁYM KRAJU STREFY CZERWONEJ

 

INFORMUJEMY, ŻE OD 24.10.2020 ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ WYŁĄCZNIE W FORMIE ZDALNEJ PRZY POMOCY APLIKACJI ZOOM.

 1. KAŻDY STUDENT ZOBOWIĄZANY JEST POBRAĆ APLIKACJĘ ZOOM NA SWÓJ KOMPUTER.
 2. W PIĄTEK PO GODZ. 15.00 STUDENT SPRAWDZA NA STRONIE UCZELNI W JAKIEJ SALI BĘDZIE MIAŁ ZAJĘCIA (ZGODNIE Z PLANEM).
 3. STUDENT LOGUJE SIĘ NA SWOJE KONTO E-STUDENT,  ZAKŁADKA E-STUDENT https://portal.wwsse.pl/Login/Index
 4. WYBIERA Z PANELU  „INSTRUKCJA OBSŁUGI ZDALNEJ”.
 5. PO OTWARCIU INSTRUKCJI NA STRONIE 3 ORAZ 4 WIDOCZNE SĄ SALE. DO KAŻDEJ SALI ZOSTAŁ PRZYPISANY LINK.
 6. KLIKAMY W LINK SALI PRZYPISANEJ ZGODNIE Z PLANEM ZAJĘĆ NP. A1 I WTEDY NASTĘPUJE POŁĄCZENIE Z WYKŁADOWCĄ.

 

OBRONA - IV ROK INFORMATYKI 

 

Egzamin dyplomowy dla studentów IV roku Informatyki odbędzie się 13.02.2021r. o godzinie 11.00 (w budynku Uczelni).


 

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO OBRONY - IV ROK INFORMATYKI 

 

Osoby, które wcześniej rozliczyły się z praktyk i złożyły zaświadczenie o wychowaniu fizycznym -  legitymację mogą dostarczyć do Dziekanatu w godzinach jego pracy.

  

Natomiast studenci, którzy nie rozliczyli się z praktyk oraz wf zobowiązani są dostarczyć lub przesłać pocztą brakujące dokumenty nie później niż na 7 dni roboczych wraz z legitymacją studencką przed wyznaczonym terminem obrony do Dziekanatu.

 

Studenci studiów inżynierskich składają: 

 

 1. Legitymację studencką.
 2. Dzienniczek praktyk wraz ze skierowaniem (jeżeli wcześniej student nie dostarczył).
 3. Zaświadczenie o zrealizowanych godzinach z wychowania fizycznego (osoby, które nie zaliczyły wcześniej wf).
 4. Projektu nie składa się w Dziekanacie lecz należy go zabrać na obronę 13.02.2021r (wydrukowany - w formie papierowej).

 

   Student zobowiązany jest do okazania się: 

 

 1. Uzupełnionymi ocenami w systemie e-student (składając dokumenty do obrony wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów).
 2. Rozliczoną e-obiegówka (należy rozliczyć się z uczelnianą biblioteką oraz uiścić na subkonto studenta czesne oraz opłatę za koszty przechowywania dokumentów przez 50 lat zgodnie z podpisaną umową – przed składaniem dokumentów.

 

UWAGA STUDENCI I ROKU EKONOMII

EGZAMIN U PROF. T. BOGAJEWSKIEGO Z MIKROEKONOMII !

 

W dniu 06.02.2021r. o godz. 13.00 (w budynku Uczelni - sala F 5-6 - wejście do budynku F od strony boiska) odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu Mikroekonomia.

Osoby, które chcą poprawić ocenę również proszone są o przybycie się w w/w terminie.

Egzamin odbędzie się z podziałem na grupy z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

 

 Poniżej znajduje się Rozporządzenie MNiSW o możliwości prowadzenia zajęć tradycyjnych w siedzibie Uczelni.

  

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/funkcjonowanie-uczelni-po-28-grudnia-2020-r--zmiany-w-obostrzeniach

  

EGZAMIN !

Egzamin z Bilansoznawstwa ... u Prof. Wiktora Gabrusewicza odbędzie się 06.02.2021r. o godz. 9.00 (w budynku Uczelni - sala F 5-6 - wejście do budynku F od strony boiska). Egzamin odbędzie się z podziałem na grupy z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

 Poniżej znajduje się Rozporządzenie MNiSW o możliwości prowadzenia zajęć tradycyjnych w siedzibie Uczelni.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/funkcjonowanie-uczelni-po-28-grudnia-2020-r--zmiany-w-obostrzeniach

 

 OCENY Z MATEMATYKI/ANALIZY MATEMATYCZNEJ !

Dnia 31.01.2021 zajęcia z matematyki/analizy matematycznej zostają odwołane. Osoby, które nie będą miały wpisanej oceny w systemie w dniu 02.02.2021r. to znaczy, że nie dostarczyły pracy lub praca została oceniona na ndst.


 

EGZAMIN POPRAWKOWY !

Egzamin poprawkowy z Matematyki/Analizy matematycznej u prof. I. Kubiaczyka odbędzie się 06.02.2021r. o godz. 11.00 sala F 17-18 (budynek F - wejście do budynku od strony boiska).

Osoby, które będą chciały poprawić ocenę na wyższą oraz osoby, które nie zaliczą proszone są o zgłoszenie się na egzamin w w/w terminie.

 


 

EGZAMIN !

Egzamin z Psychologii u dr Agaty Malechy odbędzie się zdalnie 23.01.2021r.

o godz. 13.00 sala G1.


  

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW

 

 Stosownie do wytycznych Środowiskowych oraz zaleceń MNiSW

 

 ustala się następujące zasady bezpieczeństwa

 

w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19:  

 

 1. Student powinien przybyć na zajęcia bez objawów chorobowych.
 2. Każdy student ma obowiązek poruszania się po Uczelni w maseczce.
 3. Zajęcia odbywają się w salach o odpowiednim metrażu.
 4. W trakcie zajęć zachowana jest odpowiednia odległość pomiędzy Studentami oraz wykładowcami.
 5. Studenci mogą zdjąć maseczki w salach zajęć, natomiast w miejscach wspólnych (tj. hol, korytarze itd. studenci są zobowiązani do noszenia maseczek)
 6. Studenci dezynfekują ręce każdorazowo wchodząc i wychodząc z Uczelni.
 7. Student jest zaopatrzony we własne artykuły piśmiennicze, tj. długopis i kartkę, które zabiera ze sobą po zakończeniu zajęć.
 8. W czasie pobytu w Uczelni student powinien często myć ręce.
 9. Miejsce przebywania studentów w czasie przerw  
 • Z piętra skrzydła D pozostają na piętrze między salami
 • Z parteru i piętra skrzydła C pozostają na holu dolnym
 • Ze skrzydła F korzystają z korytarzy skrzydła F  
 1. Po zakończeniu zajęć student opuszcza budynek WWSSE.
 2. Po zakończeniu zajęć sala jest wietrzona i dezynfekowana.
 3. Sprawy administracyjne adresowane do dziekanatu, wykładowców należy kierować do dziekanatu/wykładowców w formie elektronicznej na adres info@wwsse.pl (lub adres e-mail danego wykładowcy) kontaktować się  telefonicznie  pod numer 784950640  lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w Uczelni.
 4. W sytuacji koniecznego załatwienia spraw w dziekanacie interesant: 
 • korzysta z dzwonka przy wejściu do budynku Uczelni
 • bezwzględnie odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk
 • podaje dyżurującemu przy domofonie  pracownikowi obsługi cel przybycia, swoje imię i nazwisko
 • korzysta z maseczki / przyłbicy oraz rękawiczek
 • podchodzi do okienka dziekanatu – pojedynczo –  z zachowaniem odpowiedniej odległości (na podłodze są miejsca oznaczone taśmą). 

5. Rektor kontaktuje się ze studentami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres kuba@amu.edu.pl lub telefonicznie pod numerem 604532823, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

 


    

OBRONA - IV ROK INFORMATYKI 


Egzamin dyplomowy dla studentów IV roku Informatyki odbędzie się 13.02.2021r. o godzinie 11.00 (w budynku Uczelni).


 

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO OBRONY - IV ROK INFORMATYKI 

 

Osoby, które wcześniej rozliczyły się z praktyk i złożyły zaświadczenie o wychowaniu fizycznym -  legitymację mogą dostarczyć do Dziekanatu w godzinach jego pracy.

  

Natomiast studenci, którzy nie rozliczyli się z praktyk oraz wf zobowiązani są dostarczyć lub przesłać pocztą brakujące dokumenty nie później niż na 7 dni roboczych wraz z legitymacją studencką przed wyznaczonym terminem obrony do Dziekanatu.

 

Studenci studiów inżynierskich składają: 

 

 1. Legitymację studencką.
 2. Dzienniczek praktyk wraz ze skierowaniem (jeżeli wcześniej student nie dostarczył).
 3. Zaświadczenie o zrealizowanych godzinach z wychowania fizycznego (osoby, które nie zaliczyły wcześniej wf).
 4. Projektu nie składa się w Dziekanacie lecz należy go zabrać na obronę 13.02.2021r (wydrukowany - w formie papierowej).

 

   Student zobowiązany jest do okazania się: 

 

 1. Uzupełnionymi ocenami w systemie e-student (składając dokumenty do obrony wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów).
 2. Rozliczoną e-obiegówka (należy rozliczyć się z uczelnianą biblioteką oraz uiścić na subkonto studenta czesne oraz opłatę za koszty przechowywania dokumentów przez 50 lat zgodnie z podpisaną umową – przed składaniem dokumentów.

 

UWAGA STUDENCI !

 

STUDENCI WWSSE MATERIAŁY DO WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU: BILANSOZNAWSTWO I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA - PROF. WIKTORA GABRUSEWICZA MOGĄ WYPOŻYCZYĆ W BIBLIOTECE UCZELNI.


POZOSTAŁE OSOBY ZAINTERESOWANE ZAKUPEM W/W KSIĄŻKI PROSZONE SĄ O KONTAKT Z DZIEKANATEM POD NR TEL. 784-950-640

 


 

UWAGA STUDENCI - WYMIANA LEGITYMACJI STUDENCKICH!

Studenci, którzy rozpoczęli studia od 01.10.2018 (oraz osoby, które powróciły na studia) i korzystają z papierowej legitymacji studenckiej proszeni są o dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego na płycie CD w formacie .jpg lub przesłanie na e-mail dziekanatu: info@wwsse.pl 

Z uwagi na zmianę przepisów - legitymacje papierowe straciły ważność. Na wniosek studenta legitymacja papierowa zostanie wymieniona na elektroniczną.

  


 

UWAGA STUDENCI!!!

NA STRONIE UCZELNI, W ZAKŁADCE E-STUDENT MOŻNA SPRAWDZIĆ SWOJE OCENY, WPŁATY, DANE ITP. 


UWAGA STUDENCI !!! 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ POSZCZEGÓLNYCH PROFESORÓW NA KAŻDY ZJAZD DOSTĘPNY JEST W KAŻDY PIĄTEK OD GODZ. 15.00 -  NA STRONIE INTERNETOWEJ W INFORMACJACH BIEŻĄCYCH, W GABLOCIE PRZY PLANACH ORAZ W PORTIERNI.


  

 UWAGA STUDENCI !

 STUDENT SAM WYSTAWIA FAKTURY ZA CZESNE

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJĘ ZNAJDUJĄ SIĘ W INSTRUKCJI DLA STUDENTA, NA STR. 10-11

 POD GŁÓWNYM OKIENKIEM NA STRONIE LOGOWANIA DO PORTALU E-STUDENT

 


 UWAGA STUDENCI !

 KWESTURA DYŻUR DLA STUDENTÓW PEŁNI W KAŻDĄ SOBOTĘ W GODZ. 10.00-12.00 W SALI A 15

 


 UWAGA STUDENCI !!!

 DO KORZYSTANIA Z PORTALU E-STUDENT ZALECANA JEST PRZEGLĄDARKA GOOGLE CHROME 

 


 UWAGA STUDENCI!

 Wnioski o ulgi oraz przesunięcie terminu płatności

 można składać najpóźniej do dnia 25.10.2020 r.


 

ULGI DLA STUDENTÓW  (PROMOCJA TRWA DO 25.10.2020 R.)

 

 1. Ulga prorodzinna.

 

Jeżeli w naszej Uczelni równocześnie studiują 2 osoby z tej samej rodziny (mąż – żona; brat – siostra; rodzic – dziecko) wówczas osoba opłacająca niższe czesne może być zwolniona za zgodą Rektora (po złożeniu odpowiedniego podania) z  czesnego o 50%**.

 

2. Ulga z tytułu  studiowania na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %   z tej specjalności lub kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa**.

 

3. Ulga z tytułu  studiowania na 2  kierunkach studiów podyplomowych równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2  kierunkach studiów podyplomowych wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %  z tego kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa**.

 

4. Ulga z tytułu studiowania na studiach II stopnia i studiach podyplomowych – ulga 50% na studia podyplomowe** (po złożeniu odpowiedniego podania).

*Podanie można pobrać: Strefa studenta -> Druki do pobrania -> Stypendium Rektora ze środków własnych Uczelni (podanie należy złożyć w Dziekanacie do dnia 30 września). Stypendium obowiązuje na dany rok akademicki, na który zostało złożone podanie.

** Ulgi nie łączą się. Studentów obowiązuje tylko jedna ulga.


  

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO OBRONY - III LIC. E

 

Osoby, które wcześniej rozliczyły się z praktyk i złożyły zaświadczenie o wychowaniu fizycznym - zdjęcia oraz legitymację dostarczają w wyznaczonym dniu obrony przed egzaminem do Dziekanatu.

 

Natomiast studenci, którzy nie rozliczyli się z praktyk oraz wf zobowiązani są dostarczyć lub przesłać pocztą brakujące dokumenty nie później niż na 7 dni roboczych przed wyznaczonym terminem obrony do Dziekanatu.

 

Studenci studiów licencjackich składają: 

 1. 4 zdjęcia dyplomowe (format 6,5cm x 4,5cm).
 2. Legitymację studencką.
 3. Dzienniczek praktyk wraz ze skierowaniem (jeżeli wcześniej student nie dostarczył).
 4. Zaświadczenie o zrealizowanych godzinach z wychowania fizycznego (osoby, które nie zaliczyły wcześniej wf).

 

  Student zobowiązany jest do okazania się: 

 1. Uzupełnionymi ocenami w systemie e-student (składając dokumenty do obrony wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów).
 2. Rozliczoną e-obiegówka (należy rozliczyć się z uczelnianą biblioteką oraz uiścić na subkonto studenta czesne oraz opłatę za koszty przechowywania dokumentów przez 50 lat zgodnie z podpisaną umową – przed składaniem dokumentów.

 

OBRONY 2020 

Szanowni Studenci III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich obrony w roku 2020 odbędą się tradycyjnie, jednak z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Obrony odbędą się w terminach od 15.06.2020r. do 10.07.2020r. 

Po 30.05.2020r. na stronie Uczelni zostanie podana informacja o terminie składania dokumentów, natomiast termin oraz godziny obron  przedstawi Państwu promotor. Wymagane dokumenty do OBRONY w 2020 roku

  dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH     KLIKNIJ TUTAJ

 

 KOLEJNOŚĆ STRON ORAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW

W PRACACH MAGISTERSKICH OD ROKU 2020      KLIKNIJ TUTAJWymagane dokumenty do OBRONY w 2020 roku

 dla STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH     KLIKNIJ TUTAJ

 


EGZAMIN DYPLOMOWY

W WIELKOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ

 W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

– ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 

Stosownie do Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni (pkt. 7.3. Praca dyplomowa), wydanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 18 maja 2020 r., w wypadku egzaminu dyplomowego odbywającego się na terenie uczelni ustala się następujące zasady bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19:

 

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się w sali o odpowiednim metrażu.
 2. W trakcie egzaminu dyplomowego zachowana jest odpowiednia odległość pomiędzy Studentem a Członkami Komisji Egzaminu Dyplomowego.
 3. Student stawia się na egzamin dyplomowy o godzinie uprzednio wskazanej przez Promotora.
 4. Student przybywa na egzamin dyplomowy bez osób towarzyszących.
 5. Student stawia się na egzamin dyplomowy w środkach ochrony osobistej, tj. maseczka itd.
 6. Na egzaminie dyplomowym licencjackim znosi się tradycyjne losowanie kartkowe pytań – pytania będą zadawane w formie ustnej przez Komisję.
 7. Student jest zaopatrzony we własne artykuły piśmiennicze, tj. długopis i kartkę, które zabiera ze sobą po zakończeniu egzaminu dyplomowego.
 8. Student jest witany i żegnany przez Komisję Egzaminu Dyplomowego bez kontaktu bezpośredniego (bez podania ręki).
 9. Komisja Egzaminu Dyplomowego weryfikuje tożsamość Studenta na podstawie danych zawartych w protokole egzaminacyjnym.
 10. Znosi się element weryfikacji tożsamości Studenta na podstawie przekazanego Komisji Egzaminu Dyplomowego do wglądu dowodu osobistego/legitymacji studenckiej.
 11. Student zajmuje miejsce w sali wskazane przez Komisję Egzaminu Dyplomowego, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.
 12. Student może wnieść do sali własny napój (wodę mineralną) i po egzaminie dyplomowym zabiera ją ze sobą z sali.
 13. Komisja Egzaminu Dyplomowego przekazuje gratulacje Studentowi wyłącznie ustnie.
 14. Po zakończeniu egzaminu i wysłuchaniu wyniku obrony, student opuszcza budynek WWSSE.
 15. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego sala jest wietrzona i dezynfekowana. 

UWAGA STUDENCI!

 

Został uruchomiony NOWY program antyplagiatowy JSA (Jednolisty System Antyplagiatowy). Osoby, które wprowadziły do sprawdzenia pracę magisterską do systemu i pobiera się RAPORT JSA postępują wg nowych wytycznych odnośnie drukowania pracy i załączania oświadczeń dot. JSA.

 

Natomiast osoby, które zdążyły sprawdzić pracę przez STARY program PLAGIAT.PL postępują zgodnie ze STARYMI wytycznymi odnośnie drukowania pracy i załączania oświadczeń dot. PLAGIAT.PL.


 


 

 

UWAGA STUDENCI KOŃCZĄCY STUDIA W 2020 R.

 

E-obiegówka – Dziekanat drukuje w dniu złożenia dokumentów do obrony /Minimum na tydzień przed złożeniem dokumentów do obrony należy rozliczyć się z uczelnianą biblioteką oraz uiścić na indywidualny numer konta czesne za studia + opłatę za koszty przechowywania dokumentów studenta przez 50 lat zgodnie z umową/. Przypominamy, że e-obiegówkę należy sprawdzić logując się do swojego konta na portalu e-student, zakładka płatności, e-obiegówka. Jeśli wszystko jest prawidłowo następujące komunikaty powinny wyglądać tak:

 

KWESTURA – OK (brak długu);

 

BIBLIOTEKA – OK (brak książek do oddania).

 


 

UWAGA STUDENCI KOŃCZĄCY STUDIA W 2020 ROKU !

 

INFORMUJEMY, ŻE: 

 

1. System antyplagiatowy służy do sprawdzenia pracy dyplomowej w ostatecznej wersji - zaakceptowanej przez promotora.

 

2. Praca musi być zapisana w jednym pliku (a nie każdy rozdział oddzielnie).

 

3. Nie ma możliwości sprawdzania pracy wielokrotnie lub po rozdziale (program antyplagiatowy nie służy do sprawdzania pracy niepełnej, niezaakceptowanej przez promotora).

 

4. Każdy student ma jedną możliwość na sprawdzenie pracy zaakceptowanej przez promotora (jednak jeżeli współczynniki prawdopodobieństwa będą za wysokie dopiero wtedy student ma jeszcze dwie próby na poprawienie pracy.

 

5. Jeżeli student uzyskał pozytywny wynik raportu prawdopodobieństwa i został zaakceptowany przez promotora wtedy pojawia się status pracy dyplomowej: zakwalifikowana do obrony i można wydrukować RAPORT OGÓLNY (zaakceptowany przez promotora, który należy wydrukować i załączyć do pracy (patrz kolejność stron oraz wymaganych załączników w pracy). 

 UWAGA STUDENCI - NOWOŚĆ!

STUDENT SAM WYSTAWIA FAKTURY ZA CZESNE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJĘ ZNAJDUJĄ SIĘ W INSTRUKCJI DLA STUDENTA, NA STR. 10-11

POD GŁÓWNYM OKIENKIEM NA STRONIE LOGOWANIA DO PORTALU E-STUDENT


 

 UWAGA STUDENCI !!!

DO KORZYSTANIA Z PORTALU E-STUDENT ZALECANA JEST PRZEGLĄDARKA GOOGLE CHROME


 

 

  UWAGA STUDENCI !!!

NA STRONIE UCZELNI, W ZAKŁADCE E- STUDENT MOŻNA SPRAWDZIĆ SWOJE OCENY, WPŁATY, DANE ITP. 


UWAGA STUDENCI !!! 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ POSZCZEGÓLNYCH PROFESORÓW NA KAŻDY ZJAZD DOSTĘPNY JEST W KAŻDY PIĄTEK OD GODZ. 15.00 -  NA STRONIE INTERNETOWEJ W INFORMACJACH BIEŻĄCYCH, W GABLOCIE PRZY PLANACH ORAZ W PORTIERNI.


 

UWAGA SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH!!!

 

STUDENT UZYSKUJE ŚWIADECTWO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH JEŻELI:

 

-  ZALICZY WSZYSTKIE PRZEDMIOTY OBJĘTE PROGRAMEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH;

- ZŁOŻY W DZIEKANACIE INDEKS I KARTĘ EGZAMINACYJNĄ Z POTWIERDZONYMI WPISAMI;

ROZLICZY SIĘ Z UCZELNIANĄ BIBLIOTEKĄ ORAZ UIŚCI NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ZGODNIE Z PODPISANĄ UMOWĄ;

- WYPEŁNI KARTĘ INFORMACYJNĄ;

- WYPEŁNI ANONIMOWĄ ANKIETĘ OCENIAJĄCĄ WYKŁADOWCÓW ORAZ ZAJĘCIA I WRZUCI DO OPIECZĘTOWANEJ URNY W DZIEKANACIE;

- ZŁOŻY DZIENNICZEK PRAKTYK LUB DOKUMENT DOTYCZĄCY ZWOLNIENIA Z ODBYWANIA PRAKTYK (JEŚLI PRAKTYKA NA DANYCH STUDIACH JEST WYMAGANA).


 

drukuj do góry