bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Informacje bieżące

powrót

ABSOLUTORIUM 2022

 

Szczegóły kliknij tutaj


 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW 3 ROKU

 

Informujemy studentów 3 roku studiów licencjackich, że:

 • brak ocen w systemie;
 • brak opłat za całość studiów (zgodnie z umową)
 • brak rozliczenia z biblioteką

powoduje NIEDOPUSZCZENIE do obrony.

 

Z w/w czynności należy wywiązać się

na min. 7 dni przed wyznaczonym terminem obrony.

 


 

OBRONY 2022

 STUDIA I STOPNIA

 

KIERUNKI: PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA, FILOLOGIA ANGIELSKA

 

Lp.  TERMINY OBRON - STUDIA I STOPNIA
1.

 

PROMOTOR – prof. WWSSE dr Danuta Krzysztofiak

RECENZENT – Dr hab. Przemysław Frąckowiak

OBRONA – 06.06.2022 godz. 11.30

 

2.

PROMOTOR – Dr hab. Przemysław Frąckowiak 

RECENZENT – prof. WWSSE dr Danuta Krzysztofiak

OBRONA – 06.06.2022 godz. 13.30

 

3.

PROMOTOR – prof.  WWSSE dr Jakub Andrzejczak

RECENZENT – prof. WWSSE dr hab. Maria Korcz 

OBRONA – 21.06.2022 godz. 10.00

 

4.

PROMOTOR – prof. WWSSE dr Andrzej Moniak

RECENZENT –  prof.  WWSSE dr hab. Maria Korcz

OBRONA – 11.06.2022 godz. 9.00

 

5.

PROMOTOR – dr Marek Krawiec

RECENZENT –  prof.  WWSSE dr hab. Maria Korcz

OBRONA – 13.06.2022 godz. 9.00

 

Osoby, które wcześniej rozliczyły się z praktyk i złożyły zaświadczenie o wychowaniu fizycznym legitymację mogą dostarczyć do Dziekanatu w wyznaczonym dniu obrony przed egzaminem.

 

Natomiast studenci, którzy nie rozliczyli się z praktyk oraz wf zobowiązani są dostarczyć lub przesłać pocztą do Dziekanatu brakujące dokumenty nie później niż na 7 dni roboczych przed wyznaczonym terminem obrony.


 

OBRONY 2022

STUDIA II STOPNIA / JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

KIERUNKI: PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 

LP.

TERMINY OBRON - STUDIA II STOPNIA/ JSM

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

(WYŁĄCZNIE W PODANY DZIEŃ)

1.

PROMOTOR – Prof. WWSSE dr Andrzej Moniak

RECENZENT – prof. WWSSE dr hab. Maria Korcz

OBRONA – 11.06.2022 godz. 12.00

 

01.06.2022 (środa)

2.

PROMOTOR – dr Marek Krawiec

RECENZENT – prof. WWSSE dr hab. Maria Korcz

OBRONA – 13.06.2022 godz. 10.00

08.06.2022 (środa)

3.

PROMOTOR – prof. WWSSE dr hab. Maria Burtowy

RECENZENT – prof. WWSSE dr Dorota Domagała

OBRONA – 22.06.2022 godz. 10.00

 

11.06.2022 (sobota)

4.

PROMOTOR – prof. WWSSE dr Dorota Domagała

RECENZENT – prof. WWSSE dr hab. Maria Burtowy

OBRONA – 24.06.2022 godz. 10.00

15.06.2022 (środa)

5.

PROMOTOR – prof. WWSSE dr Danuta Krzysztofiak

RECENZENT – Dr hab. Przemysław Frąckowiak

OBRONA – 06.06.2022 godz. 9.00

 

28.05.2022 (sobota)

01.06.2022 (środa)

6.

PROMOTOR – Dr hab. Przemysław Frąckowiak 

RECENZENT – prof. WWSSE dr Danuta Krzysztofiak

OBRONA – 06.06.2022 godz. 15.30

 

01.06.2022 (środa)

 7.

PROMOTOR – prof.  WWSSE dr Jakub Andrzejczak

RECENZENT – prof. WWSSE dr hab. Maria Korcz 

OBRONA – 21.06.2022 godz. 11.00

 

11.06.2022 (sobota)

 8.  PROMOTOR – prof. WWSSE dr hab. Maria Korcz

RECENZENT –  prof.  WWSSE dr Jakub Andrzejczak

OBRONA – 22.06.2022 godz. 8.30

 

15.06.2022 (środa)
 9.  PROMOTOR – prof. dr hab. Zbyszko Melosik

RECENZENT –  prof.  WWSSE dr hab. Maria Burtowy

OBRONA – 18.06.2022 godz. 10.00

 

 11.06.2022 (sobota)

 

 

 

WYBÓR PROMOTORA

Szanowni Studenci,

informujemy, że każdy student ma przypisanego promotora.

Po zalogowaniu do e-student w przedmiocie:seminarium magisterskie mają Państwo przypisanego promotora.


 

ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH

W związku z przyznanymi stypendiami na rok akademicki 2021/2022 każdy student, który otrzymał stypendium zobowiązany jest do odbioru decyzji.

 

Decyzje należy odebrać osobiście w dziekanacie WWSSE. 

W przypadku nie odebrania decyzji wypłata stypendium zostanie wstrzymana

do czasu jej odebrania.

 


 

INFORMACJA DO WSZYSTKICH STUDENTÓW

 Stosownie do wytycznych Środowiskowych oraz zaleceń MEiN

ustala się następujące zasady bezpieczeństwa

w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19:


1. Student powinien przybyć na zajęcia bez objawów chorobowych.

2. Każdy student ma obowiązek poruszania się po Uczelni w maseczce.

3. Zajęcia odbywają się w salach o odpowiednim metrażu.

4. W trakcie zajęć zachowana jest odpowiednia odległość pomiędzy Studentami oraz wykładowcami.

5. Studenci mogą zdjąć maseczki w salach zajęć, natomiast w miejscach wspólnych (tj. hol, korytarze itd.
studenci są zobowiązani do noszenia maseczek)

6. Studenci dezynfekują ręce każdorazowo wchodząc i wychodząc z Uczelni.

7. Student jest zaopatrzony we własne artykuły piśmiennicze, tj. długopis i kartkę, które zabiera ze sobą po zakończeniu zajęć.

8. W czasie pobytu w Uczelni student powinien często myć ręce.

9. Miejsce przebywania studentów w czasie przerw

* Z piętra skrzydła D pozostają na piętrze między salami
* Z parteru i piętra skrzydła C pozostają na holu dolnym
* Ze skrzydła F korzystają z korytarzy skrzydła F
10. Po zakończeniu zajęć student opuszcza budynek WWSSE.

11. Po zakończeniu zajęć sala jest wietrzona i dezynfekowana.

12. Sprawy administracyjne adresowane do dziekanatu, wykładowców należy kierować do dziekanatu/wykładowców
w formie elektronicznej na adres info@wwsse.pl (lub adres e-mail danego wykładowcy) kontaktować się telefonicznie
pod numer 784950640 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w Uczelni.

13. W sytuacji koniecznego załatwienia spraw w dziekanacie interesant:

* korzysta z dzwonka przy wejściu do budynku Uczelni
* bezwzględnie odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk
* podaje dyżurującemu przy domofonie pracownikowi obsługi cel przybycia, swoje imię i nazwisko
* korzysta z maseczki
* podchodzi do okienka dziekanatu – pojedynczo – z zachowaniem odpowiedniej odległości (na podłodze są miejsca oznaczone taśmą).

14. Rektor kontaktuje się ze studentami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres kuba@amu.edu.pl
lub telefonicznie pod numerem 604532823,
a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
UWAGA STUDENCI! 

PRZYPOMINAMY, ŻE 30.09.2021 R. UPŁYWA TERMIN SESJI EGZAMINACYJNEJ.

OSOBY, KTÓRYM BRAKUJĄ OCENY Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW MOGĄ

PRZEDŁUŻYĆ SESJĘ DO DNIA 31.10.2021 R. (NA WNIOSEK - DO POBRANIA W DRUKACH).

STUDENCI, KTÓRZY NIE SĄ W STANIE UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCYCH OCEN

MOGĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WPIS WARUNKOWY (MAX. 4 PRZEDMIOTY). 

PLANY ZAJĘĆ

DOSTĘPNE NA KONCIE E-STUDENT

PO ZALOGOWANIU


 

UWAGA STUDENCI KOŃCZĄCY STUDIA W 2022 R.

 

E-obiegówka – Dziekanat drukuje w dniu złożenia dokumentów do obrony /Minimum na tydzień przed złożeniem dokumentów do obrony należy rozliczyć się z uczelnianą biblioteką oraz uiścić na indywidualny numer konta czesne za studia + opłatę za koszty przechowywania dokumentów studenta przez 50 lat zgodnie z umową/. Przypominamy, że e-obiegówkę należy sprawdzić logując się do swojego konta na portalu e-student, zakładka płatności, e-obiegówka. Jeśli wszystko jest prawidłowo następujące komunikaty powinny wyglądać tak:

 

KWESTURA – OK (brak długu);

 

BIBLIOTEKA – OK (brak książek do oddania).


UWAGA STUDENCI KOŃCZĄCY STUDIA MAGISTERSKIE W 2022 ROKU !

INFORMUJEMY, ŻE: 

 

1. System antyplagiatowy służy do sprawdzenia pracy dyplomowej w ostatecznej wersji - zaakceptowanej przez promotora.

 

2. Praca musi być zapisana w jednym pliku (a nie każdy rozdział oddzielnie).

 

3. Nie ma możliwości sprawdzania pracy wielokrotnie lub po rozdziale (program antyplagiatowy nie służy do sprawdzania pracy niepełnej, niezaakceptowanej przez promotora).

 

4. Każdy student ma jedną możliwość na sprawdzenie pracy zaakceptowanej przez promotora (jednak jeżeli współczynniki prawdopodobieństwa będą za wysokie dopiero wtedy student ma jeszcze dwie próby na poprawienie pracy).

 

5. Jeżeli student uzyskał pozytywny wynik raportu prawdopodobieństwa i został zaakceptowany przez promotora wtedy pojawia się status pracy dyplomowej: zakwalifikowana do obrony i można wydrukować RAPORT OGÓLNY (zaakceptowany przez promotora, który należy wydrukować i załączyć do pracy (patrz kolejność stron oraz wymaganych załączników w pracy).


 EGZAMIN DYPLOMOWY/MAGISTERSKI

W WIELKOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ

  W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

 – ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 

 W związku z egzaminem dyplomowym/magisterskim odbywającym się na terenie uczelni ustala się następujące zasady bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19: 

 

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się w sali o odpowiednim metrażu.
 2. W trakcie egzaminu dyplomowego zachowana jest odpowiednia odległość pomiędzy Studentem a Członkami Komisji Egzaminu Dyplomowego.
 3. Student stawia się na egzamin dyplomowy o godzinie uprzednio wskazanej przez Promotora.
 4. Student przybywa na egzamin dyplomowy bez osób towarzyszących.
 5. Student stawia się na egzamin dyplomowy w środkach ochrony osobistej, tj. maseczka itd.
 6. Na egzaminie dyplomowym licencjackim znosi się tradycyjne losowanie kartkowe pytań – pytania będą zadawane w formie ustnej przez Komisję.
 7. Student jest zaopatrzony we własne artykuły piśmiennicze, tj. długopis i kartkę, które zabiera ze sobą po zakończeniu egzaminu dyplomowego.
 8. Student jest witany i żegnany przez Komisję Egzaminu Dyplomowego bez kontaktu bezpośredniego (bez podania ręki).
 9. Komisja Egzaminu Dyplomowego weryfikuje tożsamość Studenta na podstawie danych zawartych w protokole egzaminacyjnym.
 10. Znosi się element weryfikacji tożsamości Studenta na podstawie przekazanego Komisji Egzaminu Dyplomowego do wglądu dowodu osobistego/legitymacji studenckiej.
 11. Student zajmuje miejsce w sali wskazane przez Komisję Egzaminu Dyplomowego, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.
 12. Student może wnieść do sali własny napój (wodę mineralną) i po egzaminie dyplomowym zabiera ją ze sobą z sali.
 13. Komisja Egzaminu Dyplomowego przekazuje gratulacje Studentowi wyłącznie ustnie.
 14. Po zakończeniu egzaminu i wysłuchaniu wyniku obrony, student opuszcza budynek WWSSE.
 15. Po zakończeniu egzaminu sala jest wietrzona i dezynfekowana.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO OBRONY W 2022 ROKU DLA STUDENTÓW

III ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH

 

Uprzejmie informujemy, iż w roku akademickim 2021/2022 studenci III roku studiów licencjackich na obecnych kierunkach: pedagogika, ekonomia, praca socjalna, dietetyka, filologia

  

są zwolnieni z obowiązku przygotowania pisemnej pracy dyplomowej.

 

Na III roku studiów prowadzone jest seminarium dyplomowe przygotowujące do ustnego egzaminu dyplomowego oraz przygotowania zaliczeniowej pracy pisemnej.

 

W związku z powyższym do obrony studenci studiów licencjackich składają:

 

 

 1. Legitymację studencką.

 

 1. Dzienniczek praktyk wraz ze skierowaniem (jeżeli wcześniej student nie dostarczył).

 

 1. Zaświadczenie o zrealizowanych godzinach z wychowania fizycznego (studenci studiów stacjonarnych, którzy nie zaliczyli wcześniej wf).

 

 

 Student zobowiązany jest do okazania się:

 

 1. Uzupełnionymi ocenami w systemie e-student (składając dokumenty do obrony wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów).

 

 1. Rozliczoną e-obiegówka (należy rozliczyć się z uczelnianą biblioteką oraz uiścić na subkonto studenta czesne oraz opłatę za koszty przechowywania dokumentów przez 50 lat zgodnie z podpisaną umową – przed składaniem dokumentów.

 

 

Osoby, które wcześniej rozliczyły się z praktyk i złożyły zaświadczenie o wychowaniu fizycznym legitymację mogą dostarczyć do Dziekanatu w wyznaczonym dniu obrony przed egzaminem.

 

Natomiast studenci, którzy nie rozliczyli się z praktyk oraz wf zobowiązani są dostarczyć lub przesłać pocztą do Dziekanatu brakujące dokumenty nie później niż na 7 dni roboczych przed wyznaczonym terminem obrony.


 

WYMAGANE DOKUMENTY DO OBRONY W 2022 ROKU DLA STUDENTÓW

II ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH

 

 

 1. Trzy egzemplarze pracy magisterskiej, w tym:

 

 a)     Jeden egzemplarz /do akt studenta/ wydrukowany dwustronnie, oprawiony na miękko – klejony, z:

 

1)            wydrukowanym RAPORTEM OGÓLNYM z programu antyplagiatowego zaakceptowanym przez promotora,

 

2)           wklejonym oświadczeniem studenta o samodzielności wykonania i oryginalności pracy magisterskiej, POBIERZ

 

3)           oświadczeniem o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z przedstawionym wydrukiem komputerowym, POBIERZ

 

4)           wklejoną płytą CD w papierowej kopercie (na tylnej okładce - wewnątrz), na której znajduje się zgrana praca magisterska w formacie WORD i PDF.   POBIERZ WZÓR (NA DOLE STRONY)

 

Na kopercie ma się znajdować zminimalizowana wersja pierwszej strony pracy.

 

 

b)     Dwa egzemplarze pracy wydrukowane jednostronnie /jeden egzemplarz dla promotora, drugi dla recenzenta oprawione na sztywno /wklejenie oświadczeń nie jest obowiązkowe/.

 

 

 1. Uzupełnione oceny w systemie e-student (składając dokumenty do obrony wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów).

 

  

 1. 3.     Rozliczona e-obiegówka (należy rozliczyć się z uczelnianą biblioteką oraz uiścić na subkonto studenta czesne oraz opłatę za koszty przechowywania dokumentów przez 50 lat zgodnie z podpisaną umową) – przed składaniem dokumentów.

  

 

 1. Legitymacja studencka.

 

  

KOLEJNOŚĆ STRON ORAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW

W PRACACH MAGISTERSKICH OD ROKU 2022

      KLIKNIJ TUTAJ

  


 

UWAGA STUDENCI - WYMIANA LEGITYMACJI STUDENCKICH!

Studenci, którzy rozpoczęli studia od 01.10.2018 (oraz osoby, które powróciły na studia) i korzystają z papierowej legitymacji studenckiej proszeni są o dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego na płycie CD w formacie .jpg lub przesłanie na e-mail dziekanatu: info@wwsse.pl 

Z uwagi na zmianę przepisów - legitymacje papierowe straciły ważność. Na wniosek studenta legitymacja papierowa zostanie wymieniona na elektroniczną.

  


UWAGA STUDENCI!!!

NA STRONIE UCZELNI, W ZAKŁADCE E-STUDENT MOŻNA SPRAWDZIĆ SWOJE OCENY, WPŁATY, DANE ITP. 


UWAGA STUDENCI !!! 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ POSZCZEGÓLNYCH PROFESORÓW NA KAŻDY ZJAZD DOSTĘPNY JEST W PORTALU E-STUDENT W KAŻDY PIĄTEK OD GODZ. 15.00


  

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW

 Stosownie do wytycznych Środowiskowych oraz zaleceń MNiSW

 ustala się następujące zasady bezpieczeństwa

 w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19:  

 1. Student powinien przybyć na zajęcia bez objawów chorobowych.
 2. Każdy student ma obowiązek poruszania się po Uczelni w maseczce.
 3. Zajęcia odbywają się w salach o odpowiednim metrażu.
 4. W trakcie zajęć zachowana jest odpowiednia odległość pomiędzy Studentami oraz wykładowcami.
 5. Studenci mogą zdjąć maseczki w salach zajęć, natomiast w miejscach wspólnych (tj. hol, korytarze itd. studenci są zobowiązani do noszenia maseczek)
 6. Studenci dezynfekują ręce każdorazowo wchodząc i wychodząc z Uczelni.
 7. Student jest zaopatrzony we własne artykuły piśmiennicze, tj. długopis i kartkę, które zabiera ze sobą po zakończeniu zajęć.
 8. W czasie pobytu w Uczelni student powinien często myć ręce.
 9. Miejsce przebywania studentów w czasie przerw 
 • Z piętra skrzydła D pozostają na piętrze między salami
 • Z parteru i piętra skrzydła C pozostają na holu dolnym
 • Ze skrzydła F korzystają z korytarzy skrzydła F 
 1. Po zakończeniu zajęć student opuszcza budynek WWSSE.
 2. Po zakończeniu zajęć sala jest wietrzona i dezynfekowana.
 3. Sprawy administracyjne adresowane do dziekanatu, wykładowców należy kierować do dziekanatu/wykładowców w formie elektronicznej na adres info@wwsse.pl (lub adres e-mail danego wykładowcy) kontaktować się  telefonicznie  pod numer 784950640  lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w Uczelni.
 4. W sytuacji koniecznego załatwienia spraw w dziekanacie interesant:
 • korzysta z dzwonka przy wejściu do budynku Uczelni
 • bezwzględnie odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk
 • podaje dyżurującemu przy domofonie  pracownikowi obsługi cel przybycia, swoje imię i nazwisko
 • korzysta z maseczki / przyłbicy oraz rękawiczek
 • podchodzi do okienka dziekanatu – pojedynczo –  z zachowaniem odpowiedniej odległości (na podłodze są miejsca oznaczone taśmą).

5. Rektor kontaktuje się ze studentami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres kuba@amu.edu.pl lub telefonicznie pod numerem 604532823, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.


 

 UWAGA STUDENCI !

 STUDENT SAM WYSTAWIA FAKTURY ZA CZESNE

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJĘ ZNAJDUJĄ SIĘ W INSTRUKCJI DLA STUDENTA, NA STR. 10-11

 POD GŁÓWNYM OKIENKIEM NA STRONIE LOGOWANIA DO PORTALU E-STUDENT

 


 UWAGA STUDENCI !

 KWESTURA DYŻUR DLA STUDENTÓW PEŁNI W KAŻDĄ SOBOTĘ W GODZ. 10.00-12.00 W SALI A 15

LUB TELEFONICZNY W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZ. 16.00-18.00

KONTAKT E-MIAL: KWESTOR@WWSSE.PL


 UWAGA STUDENCI !!!

 DO KORZYSTANIA Z PORTALU E-STUDENT ZALECANA JEST PRZEGLĄDARKA GOOGLE CHROME 

 


 UWAGA STUDENCI!

 Wnioski o ulgi oraz przesunięcie terminu płatności

 można składać najpóźniej do dnia 31.10.2021 r.


 

ULGI DLA STUDENTÓW  (PROMOCJA TRWA DO 31.10.2021 R.)

 

 1. Ulga prorodzinna.

 

Jeżeli w naszej Uczelni równocześnie studiują 2 osoby z tej samej rodziny (mąż – żona; brat – siostra; rodzic – dziecko) wówczas osoba opłacająca niższe czesne może być zwolniona za zgodą Rektora (po złożeniu odpowiedniego podania) z  czesnego o 50%**.

 

2. Ulga z tytułu  studiowania na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %   z tej specjalności lub kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa**.

 

3. Ulga z tytułu  studiowania na 2  kierunkach studiów podyplomowych równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2  kierunkach studiów podyplomowych wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %  z tego kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa**.

 

4. Ulga z tytułu studiowania na studiach II stopnia i studiach podyplomowych – ulga 50% na studia podyplomowe** (po złożeniu odpowiedniego podania).

*Podanie można pobrać: Strefa studenta -> Druki do pobrania -> Stypendium Rektora ze środków własnych Uczelni (podanie należy złożyć w Dziekanacie do dnia 30 września). Stypendium obowiązuje na dany rok akademicki, na który zostało złożone podanie.

** Ulgi nie łączą się. Studentów obowiązuje tylko jedna ulga.


     

UWAGA SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH !!!

 

STUDENT UZYSKUJE ŚWIADECTWO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH JEŻELI: 

-  ZALICZY WSZYSTKIE PRZEDMIOTY OBJĘTE PROGRAMEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH;

 

- ZŁOŻY W DZIEKANACIE INDEKS I KARTĘ EGZAMINACYJNĄ Z POTWIERDZONYMI WPISAMI;

 

ROZLICZY SIĘ Z UCZELNIANĄ BIBLIOTEKĄ ORAZ UIŚCI NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ZGODNIE Z PODPISANĄ UMOWĄ;

 

- WYPEŁNI KARTĘ INFORMACYJNĄ;

 

- WYPEŁNI ANONIMOWĄ ANKIETĘ OCENIAJĄCĄ WYKŁADOWCÓW ORAZ ZAJĘCIA I WRZUCI DO OPIECZĘTOWANEJ URNY W DZIEKANACIE;

 

- ZŁOŻY DZIENNICZEK PRAKTYK LUB DOKUMENT DOTYCZĄCY ZWOLNIENIA Z ODBYWANIA PRAKTYK (JEŚLI PRAKTYKA NA DANYCH STUDIACH JEST WYMAGANA).  

 

 

drukuj do góry