ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Informacje bieżące

powrót

 

PLANY ZAJĘĆ

DOSTĘPNE NA KONCIE E-STUDENT

PO ZALOGOWANIU


 

NAUCZANIE ZDALNE !SZANOWNI STUDENCI!

  

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM W CAŁYM KRAJU STREFY CZERWONEJ

 

INFORMUJEMY, ŻE OD 24.10.2020 ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ WYŁĄCZNIE W FORMIE ZDALNEJ PRZY POMOCY APLIKACJI ZOOM.

 1. KAŻDY STUDENT ZOBOWIĄZANY JEST POBRAĆ APLIKACJĘ ZOOM NA SWÓJ KOMPUTER.
 2. W PIĄTEK PO GODZ. 15.00 STUDENT SPRAWDZA NA STRONIE UCZELNI W JAKIEJ SALI BĘDZIE MIAŁ ZAJĘCIA (ZGODNIE Z PLANEM).
 3. STUDENT LOGUJE SIĘ NA SWOJE KONTO E-STUDENT,  ZAKŁADKA E-STUDENT https://portal.wwsse.pl/Login/Index
 4. WYBIERA Z PANELU  „INSTRUKCJA OBSŁUGI ZDALNEJ”.
 5. PO OTWARCIU INSTRUKCJI NA STRONIE 3 ORAZ 4 WIDOCZNE SĄ SALE. DO KAŻDEJ SALI ZOSTAŁ PRZYPISANY LINK.
 6. KLIKAMY W LINK SALI PRZYPISANEJ ZGODNIE Z PLANEM ZAJĘĆ NP. A1 I WTEDY NASTĘPUJE POŁĄCZENIE Z WYKŁADOWCĄ.
 

 

DODATKOWY TERMIN

 

EGZAMIN TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA I OPIEKI

 

25.04.2021

 

GODZ.

9.00-9.30

5649

5890

5704

5854

9.30-10.00

5732

5891

5661

5807

10.30-11.00

5626

5639

5766

5256

5625

 

DODATKOWY TERMIN

EGZAMIN HISTORIA WYCHOWANIA

25.04.2021

GODZ.

14.00-14.30

6232

6204

6231

6067

6202

14.30-15.00

6229

6093

6147

6103

6199

15.00-15.30

6350

6252

6250

6248

6245

15.30-16.00

6249

6351

6246

6237

6221

16.00-16.30

6219

5332

6233

5632

6215

16.30-17.00

6213

6039

6223

6091

 


 

SEMINARIUM - PRACA SOCJALNA!

Dnia 11.04.2021 (niedziela) o godz. 15.45 w sali D3 odbędzie się seminarium dyplomowe dla III roku Pracy socjalnej z Prof. WWSSE dr Danutą Krzysztofiak


 EGZAMIN "TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA I OPIEKI"

SOBOTA 9.00-13.00

20-21.03.2021

UWAGA ZMIANA GODZINY OD 14.00!!!!

SOBOTA 14.00-16.00

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

14.00-14.30

5725

5618

5657

5624

14.30-15.00

5582

5613

5733

5782

15.00-15.30

5563

5777

4285

5779

RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

16.00-16.30

5852

5704

5649

5744

5588

16.30-17.00

5890

5743

5641

5566

17.00-17.30

5854

 5732

 5615

5614

17.30-18.00

5612

5891

5635

5661

18.00-18.30

5654

5741

DORADZTWAO ZAWODOWE I EDUKACYJNE

5647

5600

18.30-19.00

5783

5596

5696

5572

19.00-19.30

PRACA SOCJALNA

5808

5711

 5672

 5707

19.30-20.00

5763

5809

5807

5602

 

 

NIEDZIELA 8.30-11.00 BEZ ZMIAN

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

8.30-9.00

5674

5705

5779

5728

9.00-9.30

5599

5627

5631

5623

9.30-10.00

5626

5610

5639

5703

10.00-10.30

6023

5601

5594

5576

10.30-11.00

5757

5702

5579

5791

NIEDZIELA 14.00-15.30

14.00-14.30

5663

5589

5617

5766

14.30-15.00

5256

5598

5765

15.00-15.30

5625

5567

6104


 

EGZAMIN „HISTORIA WYCHOWANIA”

DR HAB. K.KABACIŃSKA-ŁUCZAK

10.04.2021  W SALI A1

 

UWAGA ZMIANA GODZIN  Z POWODU UCZESTNICTWA W UROCZYSTOŚCIACH POGRZEBOWYCH PROF. W. JAMROŻEK!!!!


SOBOTA 10.04.2021

 

8.00-8.30

6048

6250

6247

6248

8.30-9.00

6089

6245

6078

6249

DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE

9.00-9.30

6144

6158

6219

5332

PRACA SOCJALNA

9.30-10.00

6251

6350

6252

6262

14.00-14.30

6102

6119

6130

6229

14.30-15.00

6073

6111

6210

6077

15.00-15.30

6191

6224

6093

6157

RESOCJALIZACHA I SOCJOTERAPIA

15.30-16.00

6206

6233

6214

6164

16.00-16.30

2379

6076

6189

6114

16.30-17.00

5632

6220

6215

6213

17.00-17.30

6039

6223

6091

6450

PRZENIESIENI Z GODZIN DOPOŁUDNIOWYCH

17.30-18.00

6343

6351

6246

6237

6221

 

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

18.00-18.30

6074

6048

6167

6147

18.30-19.00

6103

6199

6177

6088

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

19.00-19.30

6207

6066

6122

6232

19.30-20.00

6204

6231

6067

6217

20.00-20.30

6113

6202

6104

6126

 


 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II ROKU FILOLOGII ANGIELSKIEJ

W dniu 06.03.2021 r. o godz. 17.00 w sali C14 odbędzie się II termin egzaminu i egzamin poprawkowy z przedmiotu PNJA konwersacje u mgr G. Janickiego (on-line).


INFORMACJA DLA STUDENTÓW

I rok SUM (Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna), IV rok Jednolitych Magisterskich

W dniu 06.03.2021 r. o godz. 18.15 w sali C14 odbędzie się II termin egzaminu i egzamin poprawkowy z przedmiotu Psychologiczno - pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego u mgr G. Janickiego (on-line).


 
INFORMACJA DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW

 Stosownie do wytycznych Środowiskowych oraz zaleceń MNiSW

 ustala się następujące zasady bezpieczeństwa

 w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19:  

 1. Student powinien przybyć na zajęcia bez objawów chorobowych.
 2. Każdy student ma obowiązek poruszania się po Uczelni w maseczce.
 3. Zajęcia odbywają się w salach o odpowiednim metrażu.
 4. W trakcie zajęć zachowana jest odpowiednia odległość pomiędzy Studentami oraz wykładowcami.
 5. Studenci mogą zdjąć maseczki w salach zajęć, natomiast w miejscach wspólnych (tj. hol, korytarze itd. studenci są zobowiązani do noszenia maseczek)
 6. Studenci dezynfekują ręce każdorazowo wchodząc i wychodząc z Uczelni.
 7. Student jest zaopatrzony we własne artykuły piśmiennicze, tj. długopis i kartkę, które zabiera ze sobą po zakończeniu zajęć.
 8. W czasie pobytu w Uczelni student powinien często myć ręce.
 9. Miejsce przebywania studentów w czasie przerw 
 • Z piętra skrzydła D pozostają na piętrze między salami
 • Z parteru i piętra skrzydła C pozostają na holu dolnym
 • Ze skrzydła F korzystają z korytarzy skrzydła F 
 1. Po zakończeniu zajęć student opuszcza budynek WWSSE.
 2. Po zakończeniu zajęć sala jest wietrzona i dezynfekowana.
 3. Sprawy administracyjne adresowane do dziekanatu, wykładowców należy kierować do dziekanatu/wykładowców w formie elektronicznej na adres info@wwsse.pl (lub adres e-mail danego wykładowcy) kontaktować się  telefonicznie  pod numer 784950640  lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w Uczelni.
 4. W sytuacji koniecznego załatwienia spraw w dziekanacie interesant:
 • korzysta z dzwonka przy wejściu do budynku Uczelni
 • bezwzględnie odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk
 • podaje dyżurującemu przy domofonie  pracownikowi obsługi cel przybycia, swoje imię i nazwisko
 • korzysta z maseczki / przyłbicy oraz rękawiczek
 • podchodzi do okienka dziekanatu – pojedynczo –  z zachowaniem odpowiedniej odległości (na podłodze są miejsca oznaczone taśmą).

5. Rektor kontaktuje się ze studentami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres kuba@amu.edu.pl lub telefonicznie pod numerem 604532823, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

  


 

UWAGA STUDENCI - WYMIANA LEGITYMACJI STUDENCKICH!

Studenci, którzy rozpoczęli studia od 01.10.2018 (oraz osoby, które powróciły na studia) i korzystają z papierowej legitymacji studenckiej proszeni są o dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego na płycie CD w formacie .jpg lub przesłanie na e-mail dziekanatu: info@wwsse.pl 

Z uwagi na zmianę przepisów - legitymacje papierowe straciły ważność. Na wniosek studenta legitymacja papierowa zostanie wymieniona na elektroniczną.

  


UWAGA STUDENCI!!!

NA STRONIE UCZELNI, W ZAKŁADCE E-STUDENT MOŻNA SPRAWDZIĆ SWOJE OCENY, WPŁATY, DANE ITP. 


UWAGA STUDENCI !!! 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ POSZCZEGÓLNYCH PROFESORÓW NA KAŻDY ZJAZD DOSTĘPNY JEST W KAŻDY PIĄTEK OD GODZ. 15.00 -  NA STRONIE INTERNETOWEJ W INFORMACJACH BIEŻĄCYCH, W GABLOCIE PRZY PLANACH ORAZ W PORTIERNI.


  

 UWAGA STUDENCI !

 STUDENT SAM WYSTAWIA FAKTURY ZA CZESNE

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJĘ ZNAJDUJĄ SIĘ W INSTRUKCJI DLA STUDENTA, NA STR. 10-11

 POD GŁÓWNYM OKIENKIEM NA STRONIE LOGOWANIA DO PORTALU E-STUDENT

 


 UWAGA STUDENCI !

 KWESTURA DYŻUR DLA STUDENTÓW PEŁNI W KAŻDĄ SOBOTĘ W GODZ. 10.00-12.00 W SALI A 15

 


 UWAGA STUDENCI !!!

 DO KORZYSTANIA Z PORTALU E-STUDENT ZALECANA JEST PRZEGLĄDARKA GOOGLE CHROME 

 


 UWAGA STUDENCI!

 Wnioski o ulgi oraz przesunięcie terminu płatności

 można składać najpóźniej do dnia 25.10.2020 r.


 

ULGI DLA STUDENTÓW  (PROMOCJA TRWA DO 25.10.2020 R.)

 

 1. Ulga prorodzinna.

 

Jeżeli w naszej Uczelni równocześnie studiują 2 osoby z tej samej rodziny (mąż – żona; brat – siostra; rodzic – dziecko) wówczas osoba opłacająca niższe czesne może być zwolniona za zgodą Rektora (po złożeniu odpowiedniego podania) z  czesnego o 50%**.

 

2. Ulga z tytułu  studiowania na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %   z tej specjalności lub kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa**.

 

3. Ulga z tytułu  studiowania na 2  kierunkach studiów podyplomowych równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2  kierunkach studiów podyplomowych wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %  z tego kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa**.

 

4. Ulga z tytułu studiowania na studiach II stopnia i studiach podyplomowych – ulga 50% na studia podyplomowe** (po złożeniu odpowiedniego podania).

*Podanie można pobrać: Strefa studenta -> Druki do pobrania -> Stypendium Rektora ze środków własnych Uczelni (podanie należy złożyć w Dziekanacie do dnia 30 września). Stypendium obowiązuje na dany rok akademicki, na który zostało złożone podanie.

** Ulgi nie łączą się. Studentów obowiązuje tylko jedna ulga.


  

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO OBRONY - III LIC. P

   

Osoby, które wcześniej rozliczyły się z praktyk i złożyły zaświadczenie o wychowaniu fizycznym - zdjęcia oraz legitymację dostarczają w wyznaczonym dniu obrony przed egzaminem do Dziekanatu.

Natomiast studenci, którzy nie rozliczyli się z praktyk oraz wf zobowiązani są dostarczyć lub przesłać pocztą brakujące dokumenty nie później niż na 7 dni roboczych przed wyznaczonym terminem obrony do Dziekanatu.

 

Studenci studiów licencjackich składają:

 1. 4 zdjęcia dyplomowe (format 6,5cm x 4,5cm).
 2. Legitymację studencką.
 3. Dzienniczek praktyk wraz ze skierowaniem (jeżeli wcześniej student nie dostarczył).
 4. Zaświadczenie o zrealizowanych godzinach z wychowania fizycznego (osoby, które nie zaliczyły wcześniej wf).

  Student zobowiązany jest do okazania się:

 1. Uzupełnionymi ocenami w systemie e-student (składając dokumenty do obrony wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów).
 2. Rozliczoną e-obiegówka (należy rozliczyć się z uczelnianą biblioteką oraz uiścić na subkonto studenta czesne oraz opłatę za koszty przechowywania dokumentów przez 50 lat zgodnie z podpisaną umową – przed składaniem dokumentów.

 


 

Wymagane dokumenty do OBRONY w 2020 roku


dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH     KLIKNIJ TUTAJ


 KOLEJNOŚĆ STRON ORAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW

W PRACACH MAGISTERSKICH OD ROKU 2020      KLIKNIJ TUTAJ 

Wymagane dokumenty do OBRONY w 2020 roku


dla STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH     KLIKNIJ TUTAJ


 


 

EGZAMIN DYPLOMOWY

W WIELKOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ

  W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

 – ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 

 Stosownie do Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni (pkt. 7.3. Praca dyplomowa), wydanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 18 maja 2020 r., w wypadku egzaminu dyplomowego odbywającego się na terenie uczelni ustala się następujące zasady bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19: 

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się w sali o odpowiednim metrażu.
 2. W trakcie egzaminu dyplomowego zachowana jest odpowiednia odległość pomiędzy Studentem a Członkami Komisji Egzaminu Dyplomowego.
 3. Student stawia się na egzamin dyplomowy o godzinie uprzednio wskazanej przez Promotora.
 4. Student przybywa na egzamin dyplomowy bez osób towarzyszących.
 5. Student stawia się na egzamin dyplomowy w środkach ochrony osobistej, tj. maseczka itd.
 6. Na egzaminie dyplomowym licencjackim znosi się tradycyjne losowanie kartkowe pytań – pytania będą zadawane w formie ustnej przez Komisję.
 7. Student jest zaopatrzony we własne artykuły piśmiennicze, tj. długopis i kartkę, które zabiera ze sobą po zakończeniu egzaminu dyplomowego.
 8. Student jest witany i żegnany przez Komisję Egzaminu Dyplomowego bez kontaktu bezpośredniego (bez podania ręki).
 9. Komisja Egzaminu Dyplomowego weryfikuje tożsamość Studenta na podstawie danych zawartych w protokole egzaminacyjnym.
 10. Znosi się element weryfikacji tożsamości Studenta na podstawie przekazanego Komisji Egzaminu Dyplomowego do wglądu dowodu osobistego/legitymacji studenckiej.
 11. Student zajmuje miejsce w sali wskazane przez Komisję Egzaminu Dyplomowego, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.
 12. Student może wnieść do sali własny napój (wodę mineralną) i po egzaminie dyplomowym zabiera ją ze sobą z sali.
 13. Komisja Egzaminu Dyplomowego przekazuje gratulacje Studentowi wyłącznie ustnie.
 14. Po zakończeniu egzaminu i wysłuchaniu wyniku obrony, student opuszcza budynek WWSSE.
 15. Po zakończeniu egzaminu sala jest wietrzona i dezynfekowana.

 

UWAGA STUDENCI!

Został uruchomiony NOWY program antyplagiatowy JSA (Jednolisty System Antyplagiatowy). Osoby, które wprowadziły do sprawdzenia pracę magisterską do systemu i pobiera się RAPORT JSA postępują wg nowych wytycznych odnośnie drukowania pracy i załączania oświadczeń dot. JSA.


Natomiast osoby, które zdążyły sprawdzić pracę przez STARY program PLAGIAT.PL postępują zgodnie ze STARYMI wytycznymi odnośnie drukowania pracy i załączania oświadczeń dot. PLAGIAT.PL.


 

UWAGA STUDENCI KOŃCZĄCY STUDIA W 2020 R.

 

E-obiegówka – Dziekanat drukuje w dniu złożenia dokumentów do obrony /Minimum na tydzień przed złożeniem dokumentów do obrony należy rozliczyć się z uczelnianą biblioteką oraz uiścić na indywidualny numer konta czesne za studia + opłatę za koszty przechowywania dokumentów studenta przez 50 lat zgodnie z umową/. Przypominamy, że e-obiegówkę należy sprawdzić logując się do swojego konta na portalu e-student, zakładka płatności, e-obiegówka. Jeśli wszystko jest prawidłowo następujące komunikaty powinny wyglądać tak:

 

KWESTURA – OK (brak długu);

 

BIBLIOTEKA – OK (brak książek do oddania).

 


 

UWAGA STUDENCI KOŃCZĄCY STUDIA W 2020 ROKU !

INFORMUJEMY, ŻE: 

 

1. System antyplagiatowy służy do sprawdzenia pracy dyplomowej w ostatecznej wersji - zaakceptowanej przez promotora.

 

2. Praca musi być zapisana w jednym pliku (a nie każdy rozdział oddzielnie).

 

3. Nie ma możliwości sprawdzania pracy wielokrotnie lub po rozdziale (program antyplagiatowy nie służy do sprawdzania pracy niepełnej, niezaakceptowanej przez promotora).

 

4. Każdy student ma jedną możliwość na sprawdzenie pracy zaakceptowanej przez promotora (jednak jeżeli współczynniki prawdopodobieństwa będą za wysokie dopiero wtedy student ma jeszcze dwie próby na poprawienie pracy).

 

5. Jeżeli student uzyskał pozytywny wynik raportu prawdopodobieństwa i został zaakceptowany przez promotora wtedy pojawia się status pracy dyplomowej: zakwalifikowana do obrony i można wydrukować RAPORT OGÓLNY (zaakceptowany przez promotora, który należy wydrukować i załączyć do pracy (patrz kolejność stron oraz wymaganych załączników w pracy).

  


 

UWAGA SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH !!!

 

STUDENT UZYSKUJE ŚWIADECTWO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH JEŻELI: 

-  ZALICZY WSZYSTKIE PRZEDMIOTY OBJĘTE PROGRAMEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH;

 

- ZŁOŻY W DZIEKANACIE INDEKS I KARTĘ EGZAMINACYJNĄ Z POTWIERDZONYMI WPISAMI;

 

ROZLICZY SIĘ Z UCZELNIANĄ BIBLIOTEKĄ ORAZ UIŚCI NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ZGODNIE Z PODPISANĄ UMOWĄ;

 

- WYPEŁNI KARTĘ INFORMACYJNĄ;

 

- WYPEŁNI ANONIMOWĄ ANKIETĘ OCENIAJĄCĄ WYKŁADOWCÓW ORAZ ZAJĘCIA I WRZUCI DO OPIECZĘTOWANEJ URNY W DZIEKANACIE;

 

- ZŁOŻY DZIENNICZEK PRAKTYK LUB DOKUMENT DOTYCZĄCY ZWOLNIENIA Z ODBYWANIA PRAKTYK (JEŚLI PRAKTYKA NA DANYCH STUDIACH JEST WYMAGANA).  

 


 

 

drukuj do góry