ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Informacje bieżące

powrót

 

UWAGA STUDENCI - WYMIANA LEGITYMACJI STUDENCKICH!

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia od 01.10.2018

(oraz osoby, które powróciły na studia)

i korzystają z papierowej legitymacji studenckiej

proszeni są o dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego na płycie CD w formacie jpg.

Z uwagi na zmianę przepisów legitymacje papierowe straciły ważność.

Na wniosek studenta legitymacja papierowa zostanie wymieniona na elektroniczną.

 UWAGA STUDENCI!

Wszystkie prace przesłane do prof. Andrzeja Moniaka po 2 lipca 2020, zostaną ocenione w II terminie.

 TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO OBRONY - II SUM P

 

PEDAGOGIKA

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

1.

PROMOTOR – dr Marek Krawiec

RECENZENT – prof. WWSSE dr hab. Maria Korcz

OBRONA – 18.06.2020 godz. podaje promotor

(dla każdego studenta ustalona indywidualna godzina)

 

08.06.2020 r.

(poniedziałek)

 

2.

PROMOTOR – prof. WWSSE dr hab. Maria Burtowy

RECENZENT – prof. WWSSE dr Dorota Domagała

OBRONA I TERMIN – 22.06.2020 godz.

OBRONA II TERMIN - 01.07.2020

OBRONA III TERMIN - 08.07.2020

podaje promotor (dla każdego studenta ustalona indywidualna godzina)

 

 

DLA I TERMINU

10.06.2020 r.

(środa)

DLA II TERMINU

26.06.2020

DLA III TERMINU

01.07.2020

 

3.

PROMOTOR – prof. WWSSE dr hab. Przemysław Frąckowiak

RECENZENT – prof. WWSSE dr Danuta Krzysztofiak

OBRONA – 23.06.2020 godz. podaje promotor

(dla każdego studenta ustalona indywidualna godzina)

 

15.06.2020 r.

(poniedziałek)

 

4.

PROMOTOR – prof. WWSSE dr hab. Maria Korcz

RECENZENT – prof. WWSSE dr Jakub Andrzejczak

OBRONA – 26.06.2020 godz. podaje promotor

(dla każdego studenta ustalona indywidualna godzina)

 

16.06.2020 r.

(wtorek)

 

5.

PROMOTOR – prof. WWSSE dr Jakub Andrzejczak

RECENZENT – prof. WWSSE dr hab. Maria Korcz 

OBRONA – 26.06.2020 godz. podaje promotor

(dla każdego studenta ustalona indywidualna godzina)

 

16.06.2020 r.

(wtorek)

 

6.

PROMOTOR – prof. WWSSE dr Dorota Domagała 

RECENZENT – prof. WWSSE dr hab. Maria Burtowy

OBRONA I TERMIN– 01.07.2020

OBRONA II TERMIN - 08.07.2020

godz. podaje promotor

(dla każdego studenta ustalona indywidualna godzina)

 

DLA I TERMINU

22.06.2020 r.

(poniedziałek)

DLA II TERMINU

01.07.2020

(środa) 

7.

PROMOTOR – prof.  dr hab. Z. Melosik

RECENZENT – prof. WWSSE dr hab. M. Burtowy 

OBRONA – 04.07.2020 

godz. podaje promotor

(dla każdego studenta ustalona indywidualna godzina)

 

25.06.2020 r.

(czwartek)

 

 

TERMINY OBRON - III LICENCJAT P


 1. PROF. J.SPĘTANA - OBRONA 16.06.2020 godz. podaje promotor (dla każdego studenta ustalona indywidualna godzina)
 2. DR M.KRAWIEC - OBRONA 18.06.2020 godz. podaje promotor (dla każdego studenta ustalona indywidualna godzina)
 3. PROF. D.KRZYSZTOFIAK - OBRONA 23.06.2020 godz. podaje promotor (dla każdego studenta ustalona indywidualna godzina)
 4. PROF. P.FRĄCKOWIAK - OBRONA 23.06.2020 godz. podaje promotor (dla każdego studenta ustalona indywidualna godzina)
 5. PROF. M.KORCZ - OBRONA 24.06.2020 godz. podaje promotor (dla każdego studenta ustalona indywidualna godzina)
 6. PROF. J.ANDRZEJCZAK - OBRONA 24.06.2020 godz. podaje promotor (dla każdego studenta ustalona indywidualna godzina)
 7. PROF. D.DOMAGAŁA - OBRONA 24.06.2020 godz. podaje promotor (dla każdego studenta ustalona indywidualna godzina)
 8. PROF. D.DOMAGAŁA II TERMIN - OBRONA 26.06.2020 godz. podaje promotor (dla każdego studenta ustalona indywidualna godzina)
 9. PROF. M.BURTOWY - OBRONA 29.06.2020 godz. podaje promotor (dla każdego studenta ustalona indywidualna godzina)
 10. PROF. D.DOMAGAŁA - III TERMIN 08.07.2020 godz. podaje promotor (dla każdego studenta ustalona indywidualna godzina)
 11. PROF. M.BURTOWY - II TERMIN 01.07.2020 godz. podaje promotor (dla każdego studenta ustalona indywidualna godzina)
 12. PROF. M.BURTOWY - III TERMIN 08.07.2020 godz. podaje promotor (dla każdego studenta ustalona indywidualna godzina)

  TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO OBRONY - III LIC. P

  

Osoby, które wcześniej rozliczyły się z praktyk i złożyły zaświadczenie o wychowaniu fizycznym - zdjęcia oraz legitymację dostarczają w wyznaczonym dniu obrony przed egzaminem do Dziekanatu.

 

Natomiast studenci, którzy nie rozliczyli się z praktyk oraz wf zobowiązani są dostarczyć lub przesłać pocztą brakujące dokumenty nie później niż na 7 dni roboczych przed wyznaczonym terminem obrony do Dziekanatu.


 

Studenci studiów licencjackich składają:

 1. 4 zdjęcia dyplomowe (format 6,5cm x 4,5cm).
 2. Legitymację studencką.
 3. Dzienniczek praktyk wraz ze skierowaniem (jeżeli wcześniej student nie dostarczył).
 4. Zaświadczenie o zrealizowanych godzinach z wychowania fizycznego (osoby, które nie zaliczyły wcześniej wf).

  Student zobowiązany jest do okazania się:

 1. Uzupełnionymi ocenami w systemie e-student (składając dokumenty do obrony wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów).
 2. Rozliczoną e-obiegówka (należy rozliczyć się z uczelnianą biblioteką oraz uiścić na subkonto studenta czesne oraz opłatę za koszty przechowywania dokumentów przez 50 lat zgodnie z podpisaną umową – przed składaniem dokumentów.

 


 

EGZAMIN POPRAWKOWY Z LOGIKI

Osoby, które nie mają wpisanej oceny z Logiki lub chcą poprawić ocenę na wyższą proszeni są o zgłoszenie się do Prof. Kubiaczyka w budynku Uczelni Uczelni 13.06.2020r. o godzinie 9.00. 

Jeżeli ktoś miał zaliczoną Logikę na innej Uczelni to może przesłać na adres Uczelni info@wwsse.pl skan karty egzaminacyjnej lub suplementu i wtedy ocena może zostać przepisana. 

Egzamin będzie się odbywał z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

 Studenci powinni być zaopatrzeni we własne maseczki, jednorazowe rękawiczki, przybory do pisania oraz kartkę papieru. 

OBRONY 2020 

Szanowni Studenci III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich obrony w roku 2020 odbędą się tradycyjnie, jednak z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Obrony odbędą się w terminach od 15.06.2020r. do 10.07.2020r.


Po 30.05.2020r. na stronie Uczelni zostanie podana informacja o terminie składania dokumentów, natomiast termin oraz godziny obron  przedstawi Państwu promotor.

 


 

Wymagane dokumenty do OBRONY w 2020 roku


dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH     KLIKNIJ TUTAJ


 KOLEJNOŚĆ STRON ORAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW

W PRACACH MAGISTERSKICH OD ROKU 2020      KLIKNIJ TUTAJ 

Wymagane dokumenty do OBRONY w 2020 roku


dla STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH     KLIKNIJ TUTAJ


 


 

EGZAMIN DYPLOMOWY

W WIELKOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ

  W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

 – ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 

 Stosownie do Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni (pkt. 7.3. Praca dyplomowa), wydanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 18 maja 2020 r., w wypadku egzaminu dyplomowego odbywającego się na terenie uczelni ustala się następujące zasady bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19: 

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się w sali o odpowiednim metrażu.
 2. W trakcie egzaminu dyplomowego zachowana jest odpowiednia odległość pomiędzy Studentem a Członkami Komisji Egzaminu Dyplomowego.
 3. Student stawia się na egzamin dyplomowy o godzinie uprzednio wskazanej przez Promotora.
 4. Student przybywa na egzamin dyplomowy bez osób towarzyszących.
 5. Student stawia się na egzamin dyplomowy w środkach ochrony osobistej, tj. maseczka itd.
 6. Na egzaminie dyplomowym licencjackim znosi się tradycyjne losowanie kartkowe pytań – pytania będą zadawane w formie ustnej przez Komisję.
 7. Student jest zaopatrzony we własne artykuły piśmiennicze, tj. długopis i kartkę, które zabiera ze sobą po zakończeniu egzaminu dyplomowego.
 8. Student jest witany i żegnany przez Komisję Egzaminu Dyplomowego bez kontaktu bezpośredniego (bez podania ręki).
 9. Komisja Egzaminu Dyplomowego weryfikuje tożsamość Studenta na podstawie danych zawartych w protokole egzaminacyjnym.
 10. Znosi się element weryfikacji tożsamości Studenta na podstawie przekazanego Komisji Egzaminu Dyplomowego do wglądu dowodu osobistego/legitymacji studenckiej.
 11. Student zajmuje miejsce w sali wskazane przez Komisję Egzaminu Dyplomowego, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.
 12. Student może wnieść do sali własny napój (wodę mineralną) i po egzaminie dyplomowym zabiera ją ze sobą z sali.
 13. Komisja Egzaminu Dyplomowego przekazuje gratulacje Studentowi wyłącznie ustnie.
 14. Po zakończeniu egzaminu i wysłuchaniu wyniku obrony, student opuszcza budynek WWSSE.
 15. Po zakończeniu egzaminu sala jest wietrzona i dezynfekowana.

 

UWAGA STUDENCI!

Został uruchomiony NOWY program antyplagiatowy JSA (Jednolisty System Antyplagiatowy). Osoby, które wprowadziły do sprawdzenia pracę magisterską do systemu i pobiera się RAPORT JSA postępują wg nowych wytycznych odnośnie drukowania pracy i załączania oświadczeń dot. JSA.


Natomiast osoby, które zdążyły sprawdzić pracę przez STARY program PLAGIAT.PL postępują zgodnie ze STARYMI wytycznymi odnośnie drukowania pracy i załączania oświadczeń dot. PLAGIAT.PL. OBRONY 2020

WYKAZ PROMOTORÓW I RECENZENTÓW/CZŁONKÓW KOMISJI

PEDAGOGIKA

1.

PROMOTOR – prof. WWSSE dr hab. Maria Burtowy 

RECENZENT –  prof. WWSSE dr Dorota Domagała

 

2.

PROMOTOR –  prof. WWSSE dr Dorota Domagała

RECENZENT –   prof. WWSSE dr hab. Maria Burtowy 

 

 

3.

PROMOTOR –  prof. WWSSE dr hab. Maria Korcz

RECENZENT – prof. WWSSE dr Jakub Andrzejczak

 

4.

PROMOTOR – prof. dr hab. Zbyszko Melosik

RECENZENT –  prof. WWSSE dr hab. Maria Burtowy

 

5.

PROMOTOR – prof. WWSSE dr hab. Przemysław Frąckowiak

RECENZENT – prof. WWSSE dr Danuta Krzysztofiak

 

6.

PROMOTOR – prof. WWSSE dr Jolanta Spętana

RECENZENT – prof. WWSSE dr hab. Maria Korcz

 

7.

PROMOTOR – prof. WWSSE dr Danuta Krzysztofiak

RECENZENT – prof. WWSSE dr hab. Przemysław Frąckowiak

 

8.

PROMOTOR – prof. WWSSE dr Jakub Andrzejczak

RECENZENT – prof. WWSSE dr hab. Maria Korcz

 

9.

PROMOTOR – dr Marek Krawiec

RECENZENT – Prof. WWSSE dr hab. Maria Korcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UWAGA STUDENCI KOŃCZĄCY STUDIA W 2020 R.

 

E-obiegówka – Dziekanat drukuje w dniu złożenia dokumentów do obrony /Minimum na tydzień przed złożeniem dokumentów do obrony należy rozliczyć się z uczelnianą biblioteką oraz uiścić na indywidualny numer konta czesne za studia + opłatę za koszty przechowywania dokumentów studenta przez 50 lat zgodnie z umową/. Przypominamy, że e-obiegówkę należy sprawdzić logując się do swojego konta na portalu e-student, zakładka płatności, e-obiegówka. Jeśli wszystko jest prawidłowo następujące komunikaty powinny wyglądać tak:

 

KWESTURA – OK (brak długu);

 

BIBLIOTEKA – OK (brak książek do oddania).

 


 

UWAGA STUDENCI KOŃCZĄCY STUDIA W 2020 ROKU !

INFORMUJEMY, ŻE: 

 

1. System antyplagiatowy służy do sprawdzenia pracy dyplomowej w ostatecznej wersji - zaakceptowanej przez promotora.

 

2. Praca musi być zapisana w jednym pliku (a nie każdy rozdział oddzielnie).

 

3. Nie ma możliwości sprawdzania pracy wielokrotnie lub po rozdziale (program antyplagiatowy nie służy do sprawdzania pracy niepełnej, niezaakceptowanej przez promotora).

 

4. Każdy student ma jedną możliwość na sprawdzenie pracy zaakceptowanej przez promotora (jednak jeżeli współczynniki prawdopodobieństwa będą za wysokie dopiero wtedy student ma jeszcze dwie próby na poprawienie pracy).

 

5. Jeżeli student uzyskał pozytywny wynik raportu prawdopodobieństwa i został zaakceptowany przez promotora wtedy pojawia się status pracy dyplomowej: zakwalifikowana do obrony i można wydrukować RAPORT OGÓLNY (zaakceptowany przez promotora, który należy wydrukować i załączyć do pracy (patrz kolejność stron oraz wymaganych załączników w pracy).

  


 

UWAGA SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH !!!

 

STUDENT UZYSKUJE ŚWIADECTWO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH JEŻELI: 

-  ZALICZY WSZYSTKIE PRZEDMIOTY OBJĘTE PROGRAMEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH;

 

- ZŁOŻY W DZIEKANACIE INDEKS I KARTĘ EGZAMINACYJNĄ Z POTWIERDZONYMI WPISAMI;

 

ROZLICZY SIĘ Z UCZELNIANĄ BIBLIOTEKĄ ORAZ UIŚCI NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ZGODNIE Z PODPISANĄ UMOWĄ;

 

- WYPEŁNI KARTĘ INFORMACYJNĄ;

 

- WYPEŁNI ANONIMOWĄ ANKIETĘ OCENIAJĄCĄ WYKŁADOWCÓW ORAZ ZAJĘCIA I WRZUCI DO OPIECZĘTOWANEJ URNY W DZIEKANACIE;

 

- ZŁOŻY DZIENNICZEK PRAKTYK LUB DOKUMENT DOTYCZĄCY ZWOLNIENIA Z ODBYWANIA PRAKTYK (JEŚLI PRAKTYKA NA DANYCH STUDIACH JEST WYMAGANA).  


 


EGZAMIN Z PATOLOGII SPOŁECZNYCH!

 

W obecnych warunkach pracy i nauki zdalnej, egzamin poprawkowy z Patologii społecznych może być zaliczony na podstawie pacy pisemnej przygotowanej przez studenta w domu. 

 

Studentów zainteresowanych egzaminem proszę o kontakt drogą e-mailową na adres: jkwlodar@gmail.com w celu ustalenia warunków zaliczenia.

 

Proszę zgłaszać się indywidualnie w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia br.

 

Prof. Jan Włodarek

 

 


 


 SZANOWNI STUDENCI!

W związku z zawieszeniem zajęć na Uczelni spowodowanym zagrożeniem KORONAWIRUSEM informujemy, że wykładowcy udostępnią Państwu materiały do zrealizowania programu studiów za pomocą portalu studenckiego e-student.

Prosimy o bieżące śledzenie naszej strony internetowej, aplikacji e-student, oraz wszelkich źródeł kontaktu komunikacji elektronicznej pomiędzy wykładowcą a studentami (np. e-mail grupowy itd.) UWAGA STUDENCI!

DNIA 18.01.2020r. o godz. 8.00 - II TERMIN  na zaliczenie z przedmiotu BHP u mgr J. Nowaczyka SALA B5 UWAGA STUDENCI!


DNIA 14.12.2019R. W GODZINACH OD 10.00 DO 11.00 DR JERZY KAUS BĘDZIE PEŁNIŁ DYŻUR. 


UWAGA STUDENCI!

DNIA 07.12.2019 W GODZINACH 13.30-15.45 DYŻUR DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW PROF. DOROTY DOMAGAŁY 

 


 

UWAGA STUDENCI!


DNIA 30.11.2019R. O GODZ. 8.00 ODBĘDZIE SIĘ EGZAMIN Z PRZEDMIOTU: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA I OPIEKI U DR K.KABACIŃSKIEJ-ŁUCZAK


 


 

UWAGA STUDENCI!

DNIA 16 LISTOPADA 2019 R. O GODZ. 7.45 W SALI A 1-2

ODBĘDZIE SIĘ ZALICZENIE Z PRZEDMIOTU BHP U MGR JACKA NOWACZYKA

 


 DNI SPORTU W WWSSE 


W celu zaliczenia wychowania fizycznego WWSSE organizuje w Uczelni DNI SPORTU w dniach: 18.05.2019; 25.05.2019; 01.06.2019; 08.06.2019; 15.06.2019.


Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia muszą odbyć obowiązkowo zajęcia z wychowania fizycznego (studenci rozpoczynający studia od X/2017 i X/2018) w wymiarze 60 godz. lub zaliczyć wychowanie fizyczne w takiej ilości godzin np. w klubie sportowym, na basenie, na siłowni i dostarczyć odpowiednie zaświadczenie do dziekanatu.

 

Studenci, którzy chcą zaliczyć wf w ramach dni sportu zobowiązani są przesłać formularz zgłoszeniowy /formularz do pobrania w pliku poniżej/ na adres e-mailowy Uczelni (info@wwsse.pl), w którym zaznacza się termin uczestnictwa oraz wybór zajęć oraz liczbę godzin, którą planują zaliczyć w danym dniu (termin zaliczenia wf-u nie może się pokrywać z innymi zajęciami obowiązkowymi). Formularz zgłoszeniowy musi być przesłany odrębnie na każdy dzień sportu z podaną liczbą godzin i wyborem zajęć.


Zajęcia z wychowania fizycznego  w wymiarze 60 godz. należy zaliczyć do końca studiów.

 

Osoby posiadające zwolnienie z wychowania fizycznego powinny je zaliczyć w innej wybranej przez siebie formie np. szachy.


 UWAGA STUDENCI - NOWOŚĆ!

STUDENT SAM WYSTAWIA FAKTURY ZA CZESNE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJĘ ZNAJDUJĄ SIĘ W INSTRUKCJI DLA STUDENTA, NA STR. 10-11

POD GŁÓWNYM OKIENKIEM NA STRONIE LOGOWANIA DO PORTALU E-STUDENT


UWAGA STUDENCI !

KWESTURA DYŻUR DLA STUDENTÓW PEŁNI W KAŻDĄ SOBOTĘ W GODZ. 10.00-12.00 W SALI A 15


  UWAGA STUDENCI !!!

DO KORZYSTANIA Z PORTALU E-STUDENT ZALECANA JEST PRZEGLĄDARKA GOOGLE CHROME 


 UWAGA!

Wnioski o ulgi oraz przesunięcie terminu płatności

można składać najpóźniej do dnia 30.09.2019 r.


 ULGI DLA STUDENTÓW  (PROMOCJA TRWA DO 30.09.2019 R.)

 

 1. Ulga prorodzinna.

 

Jeżeli w naszej Uczelni równocześnie studiują 2 osoby z tej samej rodziny (mąż – żona; brat – siostra; rodzic – dziecko) wówczas osoba opłacająca niższe czesne może być zwolniona za zgodą Rektora (po złożeniu odpowiedniego podania) z  czesnego o 50%**.

 

2. Ulga z tytułu  studiowania na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %   z tej specjalności lub kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa**.

 

3. Ulga z tytułu  studiowania na 2  kierunkach studiów podyplomowych równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2  kierunkach studiów podyplomowych wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %  z tego kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa**.

 

4. Ulga z tytułu studiowania na studiach II stopnia i studiach podyplomowych – ulga 50% na studia podyplomowe** (po złożeniu odpowiedniego podania).

*Podanie można pobrać: Strefa studenta -> Druki do pobrania -> Stypendium Rektora ze środków własnych Uczelni (podanie należy złożyć w Dziekanacie do dnia 30 września). Stypendium obowiązuje na dany rok akademicki, na który zostało złożone podanie.

** Ulgi nie łączą się. Studentów obowiązuje tylko jedna ulga.


 UWAGA STUDENCI !!!

PROSZĘ O ODBIÓR PISM W SPRAWIE: PRZESUNIĘCIA TERMINU PŁATNOŚCI; PRZYZNANIA STYPENDIUM REKTORA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH UCZELNI ORAZ DECYZJI STYPENDIALNYCH.


UWAGA STUDENCI !!!

NA STRONIE UCZELNI, W ZAKŁADCE E-STUDENT MOŻNA SPRAWDZIĆ SWOJE OCENY, WPŁATY, DANE ITP. 


UWAGA STUDENCI !!! 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ POSZCZEGÓLNYCH PROFESORÓW NA KAŻDY ZJAZD DOSTĘPNY JEST W KAŻDY PIĄTEK OD GODZ. 15.00 -  NA STRONIE INTERNETOWEJ W INFORMACJACH BIEŻĄCYCH, W GABLOCIE PRZY PLANACH ORAZ W PORTIERNI.


 

drukuj do góry