ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

I Studencka Sesja Naukowa

powrót
Społeczno-edukacyjne uwarunkowania procesu adaptacji na wybranych etapach życia

 

 

 

W dniu 12.11.2015 w siedzibie Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. odbyła się I Studencka Sesja Naukowa nt. Społeczno-edukacyjne uwarunkowania procesu adaptacji na wybranych etapach życia. Organizatorami Sesji był Wydział Nauk o Wychowaniu WWSSE (Zakład Pedagogiki Wsparcia i Pomocy Społecznej, Zakład Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Zakład Socjologii Edukacji, Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej z Terapią Pedagogiczną) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

Sesja zgromadziła przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej, władz Uczelni oraz studentów WWSSE, a także reprezentantów kadry kierowniczej instytucji i placówek z obszaru oświaty i pomocy społecznej. Zgodnie z zamiarem organizatorów inicjatywa stała się platformą wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń na temat aktualnych wyzwań edukacyjnych, socjalizacyjnych i wychowawczych.

 

 

drukuj do góry