ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

IV Studencka Sesja Naukowa - 12.12.2018 r.

powrót
nt. Wymiary wsparcia wobec wybranych problemów jednostki, rodziny i wspólnoty lokalnej
Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno –Ekonomiczna w Środzie Wlkp.

Wydział Nauk o Wychowaniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

 

zapraszają do udziału w:

 

IV Studenckiej Sesji Naukowej nt.

 

Wymiary wsparcia wobec wybranych problemów

jednostki, rodziny i wspólnoty lokalnej

 

12 .12. 2018, godz. 16.00

Środa Wielkopolska, ul. Surzyńskich 2

 

pod honorowym patronatem

Rektora WWSSE Prof. zw. dr hab. Ireneusza Kubiaczyka

 

Komitet naukowy

Doc. dr Dorota Domagała (Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu WWSSE)

Dr hab. Antoni Szczuciński (prof. UAM Poznań)

Doc. dr Przemysław Frąckowiak (WWSSE)

 

 

Komitet organizacyjny

Doc. dr Jolanta Spętana (WWSSE)

Dr Danuta Krzysztofiak (WWSSE)

 

Studencka Sesja Naukowa ma na celu ukazanie zróżnicowanych wymiarów, możliwości i obszarów wsparcia organizowanego zarówno w ramach rozwiązań systemowych, pomocy instytucjonalnej, działań organizacji pozarządowych, inicjatyw oddolnych, dobrych praktyk, a także nieformalnych sieci wsparcia, wobec wybranych problemów, z jakimi borykają się w codziennej egzystencji jednostki, rodziny i wspólnoty lokalne. Wstępna diagnoza potrzeb oraz analiza stosowanych form wsparcia w różnych sferach życia (zdrowie, edukacja, wychowanie, rodzina) zostanie zaprezentowana z perspektywy pedagogiki oraz pracy socjalnej i umiejscowiona we współczesnej rzeczywistości społecznej o wysokim stopniu złożoności.  

Sesja (certyfikowana) skierowana jest do studentów i absolwentów Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. oraz praktyków z zakresu oświaty, edukacji i pomocy społecznej.

 

Zgłoszenia udziału w Sesji wraz z podaniem imienia i nazwiska należy przesłać na adres studencka.sesja.naukowa@gmail.com w terminie do 10.12.2018r.

drukuj do góry