ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

INFORMACJE OGÓLNE

powrót

certyfikat

 


Informujemy, że decyzja Organu Prowadzącego z uwagi na brak

 

chętnych przedszkole pozostaje zamknięte do odwołania.

 


 

rekrutacja

 Osoby zainteresowane zachęcamy do zwiedzania szkoły


od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00 w środy do 18.00.
 Uczeń, który nie ma możliwości korzystania z komputera


lub innego sprzętu umożliwiającego zdalne nauczanie może


zgłosić się do sekretariatu szkoły i wypożyczyć laptop. 

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

W ZESPOLE SZKÓŁ AKADEMICKICH


(Link na samym dole strony)

 


 

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole spowodowanym pandemią KORONAWIRUSA
informujemy, że Szkoła jest NIECZYNNA do odwołania.

Sekretariat pełni dyżury wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-12.00

tel. kom. 694 694 016 , e-mail: zsa@wwsse.pl

W obecnej sytuacji nie ma możliwości osobistego załatwienia sprawy.
Szanowni Państwo,

w związku z zawieszeniem zajęć informuję, że nauczyciele pozostają w gotowości do pracy          -w swoich domach. Przez czas zawieszenia zajęć nauczyciele będą starali się wspierać uczniów w nauce, poprzez przekazywanie materiałów do samodzielnej pracy w domu. Efekty tej samodzielnej pracy, będą omawiane po powrocie do szkoły.

Do kontaktu z uczniami, wykorzystamy następujące rozwiązania:
- dziennik elektroniczny,
- stronę internetową szkoły,
- grupy klasowe na mailach klasowych oraz na Messengerze ( w celu usprawnienia komunikacji- szczególnie w starszych klasach);
Informujemy również, że na platformie MEN epodręczniki.pl udostępniane zostały e-materiały do samodzielnej nauki przez uczniów.
Zobowiązani zostali również wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów, aby dla każdej klasy przesyłali zadania uczniom według planu lekcji na dany dzień.

Dotyczy to w szczególności przedmiotów egzaminacyjnych ( j. polski, j. obcy, matematyka, chemia, geografia, fizyka, biologia, historia ). Nauczyciele będą starali się weryfikować zadany materiał na bieżąco i dokonywać jego modyfikacji, aby działania przebiegały sprawnie.
Proszę Uczniów, aby sumiennie wykonywali zadania.

Bardzo proszę Państwa uczulać dzieci ,że w szczególny sposób muszą przestrzegać teraz zasad higieny i czystości oraz muszą unikać dużych skupisk ludzi.

Sytuacja jaka nas wszystkich dotknęła, jest nie tylko dla Państwa, ale również dla nas wielkim wyzwaniem, postarajmy się wspólnie sprostać tym trudnościom.
Liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie.

 UWAGA !!!


REKRUTACJA TYLKO ONLINE !!!


WYPEŁNIONE PODANIE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY:


ZSA@WWSSE.PL 


RESZTĘ DOKUMENTÓW TJ. DWA ZDJĘCIA, KSERO AKTU URODZENIA,


OPINIĘ Z PRZEDSZKOLA BĘDZIE MOŻNA DOSTARCZYĆ, GDY


SZKOŁA BĘDZIE W PEŁNI CZYNNA. 


( PODANIE DO POBRANIA NA SAMYM DOLE )

  

Drodzy Rodzice
W związku z pojawiającymi się coraz częstszymi przypadkami koronawirusa mając na uwadze dobro dzieci bardzo proszę o nieposyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
Bardzo proszę rodziców ,jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa lub któryś z członków Państwa rodziny i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomili najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosili się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego; W/w wypadku jest bezwzględny zakaz posyłania dziecka do szkoły. Obowiązuje kwarantanna !!!
Informujemy, że rodzicom dziecka do 8. roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit.     a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

Informuję też , że szkoła jest dezynfekowana ,a dyrekcja postępuje zgodnie                  z wszystkimi rekomendacjami MEN.Zapraszamy


Film w całości od A do Z został przygotowany


przez uczniów naszej szkoły 


Link: https://www.youtube.com/watch?

 

d=n&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3U5WJD9lUr5AxBg1

 

LAHCsur86TOHfo7wOqaO4Xy7s49sbV00waI_t1IJY&v=iPCeErI_3

 

Lo&app=desktop

 


 

ZAPRASZAMY OD 10 LUTEGO 2020r.

 

 rekrutacja

 


 

Szanowni Państwo, 

 

Mając na uwadze dobro dzieci informujemy, że szkoła przejmuje


opiekę nad dziećmi od godziny 7.45 poza świetlica, która jest


czynna od godziny 6.30. Niedopuszczalnym jest pozostawianie


dzieci przez rodziców bez opieki przed godziną 7.45.


Dzieci, które zostają przywiezione  wcześniej do szkoły lub

 

przychodzą same muszą udać się do świetlicy lub na hol główny.


 Jest zakaz przebywania w skrzydle F przed godziną 7.45 .

 


 

pułapki internetu  

 Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 dyrektor szkoły


mgr inż.Katarzyna Jastrząb pełni dyżur dyrektorski w każdy


poniedziałek w godz. 8:00 - 10:00.  


W tym czasie dyrektor jest do Państwa i uczniów dyspozycji.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na obowiązki służbowe


dyżur może zostać  przełożony na inny termin. 

 

 REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ AKADEMICKICH


Informujemy, że na rok szkolny 2019/2020 prowadzimy rekrutację do klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej oraz ósmej Szkoły Podstawowej,           a także pierwszej i drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego. 

 

NAUKA W SZKOLE jest BEZPŁATNA. 

 

 


 

 Informujemy, że z dniem 19.10.2018r. nastąpiła zmiana Organu

 

Prowadzącego dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Fundacji

 

Edukacja na Wielkopolską Wyższą Szkołę Społeczno-

 

Ekonomiczną. Prosimy o zapoznanie się ze Statutem. 

 


 

SZANOWNI PAŃSTWO


RODZICE PRZYPROWADZAJĄCY DZIECI


PRZED 7.45 DO SZKOŁY PROSZENI SĄ


O OSOBISTE ODPROWADZENIE DZIECKA


DO ŚWIETLICY.


                                               DYREKCJA ZSA


 DYPLOM  


 

dyplom 

 RANKING NAJLEPSZYCH LICEÓW I TECHNIKÓW 2018

MAGAZYN „PERSPEKTYWY” OPUBLIKOWAŁ LISTĘ NAJLEPSZYCH PLACÓWEK ZA ROK 2017


NASZA SZKOŁA ZNAJDUJE SIĘ W GRONIE NAJLEPSZYCH SZKÓŁ!


KAPITUŁA RANKINGU PRZYZNAŁA NAM TYTUŁ SREBRNEJ SZKOŁY!!!

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować , że w Rankingu Najlepszych Liceów 2018 r. zajęliśmy 9 miejsce w województwie wielkopolskim , a 141 miejsce w kraju na prawie 2200 liceów , które wzięto pod uwagę w tegorocznym rankingu. Możemy być dumni z uzyskanego wyniku, który jest efektem pracy całej społeczności szkolnej. Liceum nasze okazało się najlepszym w powiecie, a 9 w województwie tuż za tak słynnymi liceami jak "ósemka" i "magdalenka" w Poznaniu.
Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, b. rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję - wybrać liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.
Szczegóły rankingu na stronie Perspektyw- www.perspektywy.pl ( ranking liceów).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        K.Jastrząb

tarcza

 

 


 

 

SZANOWNI PAŃSTWO INFORMUJEMY, ŻE NASTĄPIŁA


ZMIANA KONTA RADY RODZICÓW - NOWY NUMER KONTA

 
78 1090 1418 0000 0001 3541 1477-BZ WBK
 Szanowni Państwo !


Informujemy, że opiekę nad dziećmi, które nie są zapisane


do świetlicy szkoła przejmuje od godziny 7.45. 


Świetlica w szkole czynna jest od godz 6.30 do 7.45,


po zajęciach do godziny 17.00. 
podziekowanie


drukuj do góry