ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

INFORMACJE OGÓLNE

powrót

 

ZAPRASZAMY OD 10 LUTEGO 2020r.

 rekrutacja

 


 

Szanowni Państwo, 

 

Mając na uwadze dobro dzieci informujemy, że szkoła przejmuje


opiekę nad dziećmi od godziny 7.45 poza świetlica, która jest


czynna od godziny 6.30. Niedopuszczalnym jest pozostawianie


dzieci przez rodziców bez opieki przed godziną 7.45.


Dzieci, które zostają przywiezione  wcześniej do szkoły lub

 

przychodzą same muszą udać się do świetlicy lub na hol główny.


 Jest zakaz przebywania w skrzydle F przed godziną 7.45 .wykład


 

pułapki internetu  

 Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 dyrektor szkoły


mgr inż.Katarzyna Jastrząb pełni dyżur dyrektorski w każdy


poniedziałek w godz. 8:00 - 10:00.  


W tym czasie dyrektor jest do Państwa i uczniów dyspozycji.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na obowiązki służbowe


dyżur może zostać  przełożony na inny termin. 

 

 REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ AKADEMICKICH


Informujemy, że na rok szkolny 2019/2020 prowadzimy rekrutację do klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej oraz ósmej Szkoły Podstawowej,           a także pierwszej i drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego. 

 

NAUKA W SZKOLE jest BEZPŁATNA. 

 

 


 

 Informujemy, że z dniem 19.10.2018r. nastąpiła zmiana Organu

 

Prowadzącego dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Fundacji

 

Edukacja na Wielkopolską Wyższą Szkołę Społeczno-

 

Ekonomiczną. Prosimy o zapoznanie się ze Statutem. 

 


 

SZANOWNI PAŃSTWO


RODZICE PRZYPROWADZAJĄCY DZIECI


PRZED 7.45 DO SZKOŁY PROSZENI SĄ


O OSOBISTE ODPROWADZENIE DZIECKA


DO ŚWIETLICY.


                                               DYREKCJA ZSA


 DYPLOM  


 

dyplom 

 RANKING NAJLEPSZYCH LICEÓW I TECHNIKÓW 2018

MAGAZYN „PERSPEKTYWY” OPUBLIKOWAŁ LISTĘ NAJLEPSZYCH PLACÓWEK ZA ROK 2017


NASZA SZKOŁA ZNAJDUJE SIĘ W GRONIE NAJLEPSZYCH SZKÓŁ!


KAPITUŁA RANKINGU PRZYZNAŁA NAM TYTUŁ SREBRNEJ SZKOŁY!!!

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować , że w Rankingu Najlepszych Liceów 2018 r. zajęliśmy 9 miejsce w województwie wielkopolskim , a 141 miejsce w kraju na prawie 2200 liceów , które wzięto pod uwagę w tegorocznym rankingu. Możemy być dumni z uzyskanego wyniku, który jest efektem pracy całej społeczności szkolnej. Liceum nasze okazało się najlepszym w powiecie, a 9 w województwie tuż za tak słynnymi liceami jak "ósemka" i "magdalenka" w Poznaniu.
Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, b. rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję - wybrać liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.
Szczegóły rankingu na stronie Perspektyw- www.perspektywy.pl ( ranking liceów).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        K.Jastrząb

tarcza

 

 


 

 

SZANOWNI PAŃSTWO INFORMUJEMY, ŻE NASTĄPIŁA


ZMIANA KONTA RADY RODZICÓW - NOWY NUMER KONTA

 
78 1090 1418 0000 0001 3541 1477-BZ WBK
 Szanowni Państwo !


Informujemy, że opiekę nad dziećmi, które nie są zapisane


do świetlicy szkoła przejmuje od godziny 7.45. 


Świetlica w szkole czynna jest od godz 6.30 do 7.45,


po zajęciach do godziny 17.00. 
podziekowanie


drukuj do góry