ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

INFORMACJE OGÓLNE

powrót

 

 Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 dyrektor szkoły


mgr inż.Katarzyna Jastrząb pełni dyżur dyrektorski w każdy


poniedziałek w godz. 8:00 - 10:00.  


W tym czasie dyrektor jest do Państwa i uczniów dyspozycji.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na obowiązki służbowe


dyżur może zostać  przełożony na inny termin. 

 

 REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ AKADEMICKICH


Informujemy, że na rok szkolny 2019/2020 prowadzimy rekrutację do klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej oraz ósmej Szkoły Podstawowej,           a także pierwszej i drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego. 

 

NAUKA W SZKOLE jest BEZPŁATNA. 

 

 


 

 Informujemy, że z dniem 19.10.2018r. nastąpiła zmiana Organu

 

Prowadzącego dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Fundacji

 

Edukacja na Wielkopolską Wyższą Szkołę Społeczno-

 

Ekonomiczną. Prosimy o zapoznanie się ze Statutem. 

 


 

SZANOWNI PAŃSTWO


RODZICE PRZYPROWADZAJĄCY DZIECI


PRZED 7.45 DO SZKOŁY PROSZENI SĄ


O OSOBISTE ODPROWADZENIE DZIECKA


DO ŚWIETLICY.


                                               DYREKCJA ZSA


 DYPLOM  


 

dyplom 

 RANKING NAJLEPSZYCH LICEÓW I TECHNIKÓW 2018

MAGAZYN „PERSPEKTYWY” OPUBLIKOWAŁ LISTĘ NAJLEPSZYCH PLACÓWEK ZA ROK 2017


NASZA SZKOŁA ZNAJDUJE SIĘ W GRONIE NAJLEPSZYCH SZKÓŁ!


KAPITUŁA RANKINGU PRZYZNAŁA NAM TYTUŁ SREBRNEJ SZKOŁY!!!

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować , że w Rankingu Najlepszych Liceów 2018 r. zajęliśmy 9 miejsce w województwie wielkopolskim , a 141 miejsce w kraju na prawie 2200 liceów , które wzięto pod uwagę w tegorocznym rankingu. Możemy być dumni z uzyskanego wyniku, który jest efektem pracy całej społeczności szkolnej. Liceum nasze okazało się najlepszym w powiecie, a 9 w województwie tuż za tak słynnymi liceami jak "ósemka" i "magdalenka" w Poznaniu.
Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, b. rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję - wybrać liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.
Szczegóły rankingu na stronie Perspektyw- www.perspektywy.pl ( ranking liceów).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        K.Jastrząb

tarcza

 

 


 

 

SZANOWNI PAŃSTWO INFORMUJEMY, ŻE NASTĄPIŁA


ZMIANA KONTA RADY RODZICÓW - NOWY NUMER KONTA

 
78 1090 1418 0000 0001 3541 1477-BZ WBK
 Szanowni Państwo !


Informujemy, że opiekę nad dziećmi, które nie są zapisane


do świetlicy szkoła przejmuje od godziny 7.45. 


Świetlica w szkole czynna jest od godz 6.30 do 7.45,


po zajęciach do godziny 17.00. 
podziekowanie


drukuj do góry