ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

INFORMACJE OGÓLNE

powrót
 

powrót  

Zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 ustalam  harmonogram nauki hybrydowej dla uczniów Zespołu Szkół Akademickich w Środzie Wlkp.

Dyrektor szkoły
K. Jastrząb


harmongoram
 

rekrutacja

kolażWymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym

 

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane dziś, 16 grudnia br., przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

 

 Więcej informacji na stronie MEN.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym?fbclid=IwAR1TzQ_V-goHkoVw9kQKDtexzEn9ddPt5ABdv88T5GDXaqyc-ocTLYjhCFk

 Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.
W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.
Więcej informacji na stronie MEN.
 
https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r
 

 

Audycje edukacyjne w Polskim Radiu Dzieciom- zachęcamy do odwiedzania strony MEN na, której znajdziemy propozycje dla najmłodszych przygotowane przez Polskie Radio Dzieciom m.in lekcje języków obcych, programy związane z bezpieczeństwem, audycje o eksperymentach            i okryciach, cykl o oszczędzaniu, pasmo dotyczące poprawności językowej, a także kołysanki, muzyczne podróże, opowiadania, baśnie i legendy


https://www.gov.pl/web/edukacja/audycje-edukacyjne-w-polskim-radiu-dzieciom

 Uwaga rodzice dzieci z klas I-III

    

Szanowni Państwo,

 

przypominamy, iż zgodnie z zarządzeniem Rady Ministrów, nauką zdalną objęte zostały klasy 4-8 szkoły podstawowej oraz klasy ponadpodstawowe. Klasy 1-3 w dalszym ciągu obowiązuje nauczanie stacjonarne. Uczeń nieobecny w szkole z powodu kwarantanny lub choroby ma możliwość dołączenia na platformie Microsoft Teams i obserwowania lekcji prowadzonej wg planu danej klasy.

     Wyklucza się całkowicie włączanie się uczniów lub rodziców w jej przebieg bądź przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, ponieważ nie jest to nauczanie zdalne. To, że dziecko uczestniczy w zajęciach w takiej formie to tylko dobra wola szkoły oraz nauczyciela prowadzącego lekcję.

     Jeżeli w jakiejś klasie będzie zarządzone nauczanie zdalne wówczas lekcja będzie prowadzona zgodnie z procedurami takiego nauczania.

    

    Dziękuję nauczycielom za wyrażenie zgody na prowadzenie lekcji w tej formie oraz umożliwienie uczniom kontaktu z klasą podczas ich nieobecności w szkole.

Jednocześnie informuję, że szkoła i nauczyciele nie wyrażają zgody na nagrywanie              i rozpowszechnianie choćby fragmentów lekcji.

 

Z poważaniem

prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk 

Nauczanie zdalne w ZSA od poniedziałku 26.10.2020r.

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Edukacji i Nauki  z dnia 23 października 2020 r. od poniedziałku  26 października uczniowie klas 1-3 SP będą realizowali naukę stacjonarnie, natomiast wszystkie klasy 4 – 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ oraz uczniowie LICEUM będą realizowali naukę zdalnie, poprzez pracę na platformie Microsoft Teams w następujący sposób:

  • Uczniowie i nauczyciele logują się do aplikacji Microsoft Teams loginami i hasłami otrzymanymi wcześniej od Pani Małgorzaty Sibilak lub wychowawcy. Nie ma możliwości zalogowania się innymi kontami;
  • Wszystkie lekcje z planu zajęć będą  prowadzone w formie spotkania online na Microsoft Teams ( prosimy sprawdzać zmiany w planie lekcji);
  • Z Microsoft Teams można korzystać przez przeglądarkę (http://login.microsoftonline.com/) lub pobrać aplikację https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app .Polecamy korzystanie z aplikacji w wersji na komputer lub mobilnej.
  • Podczas pierwszego logowania konieczna będzie zmiana hasła oraz podanie dodatkowego adresu e-mail LUB numeru telefonu. Dane te umożliwią w razie potrzeby samodzielne odzyskanie hasła w przyszłości;
  • Po zalogowaniu do MS Teams uczniowie będą widzieli zespoły, podzielone wg. przedmiotów lub według nazwisk nauczycieli.  Po wejściu w dany zespół, uczniowie mogą dołączyć do spotkania utworzonego przez nauczyciela;
  • Sprawdzanie wiadomości uczniów będzie się odbywało w sposób zaproponowany przez nauczyciela;
  • Udział w lekcjach jest obowiązkowy;
                                                                                                                                                      Z poważaniem 
                                                                                                                                                       Dyrekcja szkoły

 


 

Informujemy, że od 15.10.2020r. dla dzieci chorych przebywających tylko na zwolnieniu lekarskim lub dzieci przebywających na kwarantannie będzie możliwość uczestniczenia w lekcjach za pomocą platformy MICROSOFT TEAMS. Uczniowie klas 1-3, którzy nie posiadają loginu i hasła proszeni są o kontakt z wychowawcą, a uczniowie klas 4-8 i liceum z Panią Małgorzatą Sibilak.

Przypominamy, że istnieje obowiązek nauki w szkole.


 
LIST Aneks do Procedur COVID-19
w Zespole Szkół Akademickich w Środzie Wlkp.  
z dnia 22.09.2020r.   
 
W związku z  wprowadzeniem procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii covid-19 w dniu         1 września 2020, celem ochrony zdrowia  osób przebywających wspólnie podczas zajęć, nakładam obowiązek zachowania dystansu w salach lekcyjnych  nauczyciela od uczniów min. 2m.
                                                                                     
                                                                                       Dyrektor 
                                                                                       mgr inż. Katarzyna Jastrząb

 


 

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2020/2021 pragnę złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Wszystkim uczniom Zespołu Szkół Akademickich życzę, aby zdobywanie nowej wiedzy i kolejnych umiejętności niosło ze sobą radość i zadowolenie. Życzę wielu sukcesów w nauce, realizacji zamierzeń i spełnienia marzeń. Niech każdego dnia towarzyszy Wam świadomość, że najważniejszym celem szkoły jest pomóc każdemu uczniowi stać się lepszym, mądrzejszym i dojrzalszym. Życzę wam wszystkim, aby rozpoczynający się rok szkolny był wspólną drogą do rozwoju was dzieci, młodzieży i nas dorosłych.

Dyrektor szkoły

Katarzyna Jastrząb
 

 
Drodzy rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły bardzo proszę o

zapoznanie się PROCEDURĄ BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA I UCZNIA

W ZESPOLE SZKÓŁ AKADEMICKICH W ŚRODZIE WLKP. w czasie epidemii

COVID-19. Wszyscy rodzice są zobowiązani do oddania

do 4 września br. „Oświadczenia COVID”

Zapisy na zajęcia zostaną uruchomione we wtorek , 1 września, i potrwają do piątku,

4 września. Zajęcia dodatkowe rozpoczną się od poniedziałku, 14 września.


NUMER KONTA RADY RODZICÓW 

78 1090 1418 0000 0001 3541 1477 


FUNDACJA EDUKACJA 

94 1090 1418 0000 0000 4114 4746drukuj do góry